profil

Cło, podatek, handel zagraniczny

poleca 85% 727 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CŁO

1.Cło ? opłata nakładana na towar w momencie przekraczania granicy. Jest to istotne źródło dochodów państwa. Cla SA jako świadczenia zbliżone do podatku i jego glowna cecha jest dostarczanie odpowiednich docodow państwu (fiskalna). Rodzaje ceł :
-protekcyjne ( chroniące krajową produkcję)
-zaporowe ( osłabiające konkurencyjność wobec kraju)
-prohibicyjne ( hamujące przywóz niektórych towarow)
-reglamentacyjne ( dotyczące jakiegos limitu )

PODATKI
Podatek jest to bezzwrotne, przymusowe, nieodpłatne świadczenie pieniężne pobierane przez państwowa podstawie przepisów prawa.

Celem podatku jest uzyskanie dochodów na pokrycie wydatków państwa ( najważniejsze źródło)

Podatnik to osoba zobowiązana do uiszczenia podatku.
Płatnik to osoba zobowiązana do odprowadzenia podatku

Podatek dochodowy to podatek od dochodow osobistych ludnośći uzyskany z takich źródeł jak płace, emerytury, renty, prace dorywcze, dochody gosp, rolne

Dla podatku dochodowego istnieją 3 progi : 19%, 30% i 40%

Funke podatkow to fiskalna, stymulująca ( pozwala wpływać na gosp,) redystrybucyjna ( umozliwia wyrównywanie nierówności spol)

Dzielimy je na bezpośrednie( od osob fiz, zysku firm) i pośrednie ( wliczane SA w ceny dobr i usług akcyza VAT)

Podatek VAT jest to podatek od towarow i usług który który obciaza dobra konsumpcyjnea do jego zaplacenia zobowiązany jest i sprzedawca i konsument. W rzeczywistości placi za niego tylko konsument. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót. Istnieją 3 stawki : 0% ( na eksport,książki, prasa) 7% ulgowa, 22%.

Podatek akcyzowy to także podatek pośredni który obciaza art. Sprowadzane z zagranicy glownie monopol i paliwa. Podatek tenjest wkalkulowany w cenę sprzedazy i jest pobierany od benzyny oleju spirytusu alkoholi od borni. Nie podlegaja akcyzie produkty na export

Do 30 kwietnia każdy obywatel musi złożyć roczne zeznanie podatkowe czyli PIT małżonkowie mogą się rozliczac wspolnie.podstawe opodatkowania stanowi dochod czyli roznica pomiedzy przycodami a kosztami do ic uzyskania

HANDEL ZAGRANICZNY

Usługi w handlu zagranicznym : turystyczne, ubezpieczeniowe, transportowe, telekomunikacyjne, bankowe
Import ? zakupienie i przywoz towarow z za granicy
Eksport ? wywoz towarow za granicę i sprzedaż
Reeksport ? sprzedaz towarow uprzednio sprowadzonych zza granicy


Bilans płatniczy danego kraju to inaczej zestawienie należności z zobowiązan finansowych za granicą. Bilans ten albo wykazuje nadwyżkę albo deficyt.


Saldo obrotow towarowych za granica okresla się przez saldo ( eksport przez import) ujemne saldo prowadzi do zadłużenia i zachwiania równowagi


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty