profil

System polityczny UK

poleca 85% 251 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Wielka Brytania

Brak konstytucji jako jednego dokumentu, obowiązują normy prawa pisanego: ustawy w różnym czasie przejęte przez rząd, niepisanego: tradycje i konwenanse, prezedensowego: orzeczenia sądu + podręczniki i dzieła

Monarcha teoretycznie ma duże uprawnienia, ale musi podpisać każdą ustawę, musi przyjmować porady premiera, np. co do rozwiązania Izby Gmin. Nie odpowiada politycznie.

Parlament dwuizbowy:
1. Izba Gmin - kadencja 5lat, kieruje odseparowany speaker
2. Izba Lordów - przzewodniczy im Lord Kanclerz

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: