profil

Metody rusyfikacji w książce "Syzyfowe prace".

poleca 84% 768 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1Zakaz posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły
2.Nieobowiązzkowe uczestniczenie w lekcjach języka polskiego
3.Nieodpowiednie pory języka polskiego
4.Zakłamywanie historii
5.rewizje i ciągłe kontrole
6.Język rosyjski językiem urzędowym
7.uczenie sie rosyjskiej kultury i Religi
8.prowadzenie lekcji w języku rosyjskim
9.lekcje języka polskiego prowadzone w języku rosyjskim
10.egzaminy wstępne w języku rosyjskim
11.kary za mówienie po polsku
12.przekupywanie słodyczami młodzież
13.uczenie sie na pamięć składu rodziny carskiej

Podoba się? Tak Nie