profil

Test

poleca 85% 676 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEST

TEST ? jest to jakieś zadanie lub próba wystandaryzowania o maksymalnym stopniu obiektywności której wyniki są ujmowane ilościowo i ów rezultat ilościowy jest podstawą wnioskowania o pewnych właściwościach psychologicznych osoby lub osób badanych.

KONSTRUKCJA NOWEGO TESTU MUSI SPEŁNIAĆ ŚCIŚLE OKREŚLONE WARUNKI, A MIANOWICIE; TEST MUSI BYĆ:
DIAGNOSTYCZNY ? tzn. musi posiadać określony stopień dokładności pomiaru badanej cechy
ZNORMALIZOWANY ? tzn. musi posiadać opracowane normy, na podstawie, których można oceniać wyniki uzyskiwane przez różnych badanych, tej samej reprezentacji lub populacji.
WYSTANDARYZOWANY ? tzn. musi posiadać dokładnie sprecyzowaną i ujednoliconą procedurę badawczą, technikę badań.
PROGNOSTYCZNY ? tzn. musi posiadać określony stopień dokładności przewidywania rozwoju danej cechy u badanej osoby.
SYMPTOMATYCZNY ? tzn. musi mierzyć dokładnie to do czego faktycznie jest przeznaczony.

CELEM BADAŃ TESTOWYCH JEST:
Poznawanie poziomu rozwoju cech i właściwości psychicznych oraz ich poziomu funkcjonowania. Np. celem badań testowych młodzieży, szkół zawodowych jest diagnoza rozwoju psychicznego, psychomotorycznego i uczuciowego, a dorosłych pracujących poznawanie psychologicznych podstaw ich osiągnięć w pracy. Poszczególne testy są narzędziami różnych zjawisk życia psychicznego.


TESTY PSYCHOLOGICZNE 2 GRUPY
I TESTY ZDOLNOŚCI CZYLI WYPOSAŻENIA PSYCHICZNEGO
? Testy inteligencji
? Testy zdolności
II TESTY PSYCHOLOGICZNE
? profile psychologiczne
? testy charakterologiczne
TESTY PEDAGOGICZNE
? testy umiejętności podstawowych- tzn. czytania, pisania, rachunku elementarnego
? testy wiadomości szkolnych- z różnych przedmiotów nauczania wraz z tzw. testami syntetycznymi.

TESTY MOŻNA PODZIELIĆ NA 2 KRYTERIA:
? MERTYORYCZNE - Odnosi się do tego co bada dany test
? METODYCZ NE - Odnosi się do tego w jaki sposób jest rozwiązywany.

PODZIAŁ WEDŁUG R.L EBELA
? TESTY SŁOWNIKOWE
? TESTY WIADOMOŚCI
? TESTY WYJAŚNIENIA
? TESTY ZASTOWSOWANIA
? TESTY LICZENIA


PODZIAŁ NA TESTY:
? WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
? WIADOMOŚCI DYNAMICZNE

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy