profil

Części mowy - pojęcia z podstawówki

poleca 73% 2399 głosów

Rzeczownik

Przypadki Rzeczownika:
1. Mianownik - kto? co?
2. Dopełniacz - kogo? czego?
3. Celownik - komu? czemu?
4. Biernik - kogo? co?
5. Narzędnik - z kim? z czym?
6. Miejscownik - o kim? o czym?
7. Wołacz - o!

Jak łatwo zapamiętać ?
(1.) Mama (2.) Dała (3.) Celinie (4.) Baton (5.) Nadziewany (6.) Masą (7.) Wołową

Postać czasownika:
- niedokonana (ndk - trwająca czynność)
- dokonana (dk- jednorazowa czynność)

Odmiana Czasownika - Koniugacja

Odmienne Części mowy - rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki
Nieodmienne Części mowy - spójniki, przyimki, przysłówki
Czasowniki występują w dwóch formach - osobowej (osoby, czasy, liczby, rodzaje) i nieosobowej (bezokolicznik -źć, -ść, -ć, -c)

CZAS TERAŹNIEJSZY NIE MA RODZAJÓW!

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.2.2017 (15:58)

lepiej mama dała córce bułkę nasmarowaną masłem wiejskim

Treść zweryfikowana i sprawdzona