profil

Podstawowe gatunki i rodzaje literackie.

poleca 82% 860 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
William Szekspir Juliusz Słowacki Aleksander Fredro

EPIKA - jest rodzajem literackim zwykle pisanym prozą. Występuje w niej narrator pierwszo lub trzecioosobowy, a jego słowa to narracja. Ogół wątków, opowiadających o pewnych wydarzeniach, nazywamy fabułą (akcją). Do epiki zaliczamy gatunki literackie, takie jak: powieść, opowiadanie, nowela, bajka, epos, epistolografia, reportaż, pamiętnik, dziennik.

LIRYKA - jest rodzajem literackim, w którym rolę narratora pełni podmiot liryczny. Jego słowa nazywamy monologiem lirycznym. Charakterystyczną cechą liryki jest duża ilość emocji podmiotu lirycznego oraz środków artystycznych. Występuje także rytmizacja dzięki rymom, układom strof, liczbie sylab w wersie, etc. Do gatunków liryki zalicza się np: pieśń, hymn, tren, odę, fraszkę, sonet, bajkę.

DRAMAT - jest rodzajem literackim składającym się z wypowiedzi bohaterów (monologów lub dialogów) podzielonych na akty i sceny. Jest to opowieść o wydarzeniach i emocjach, najcześciej służąca do wystawiania na scenie (czyli posiadająca sceniczność). Ułatwieniem przy wystawianiu danej sztuki są didaskalia, czyli tekst poboczny skierowany głównie do reżysera i aktorów. Do gatunków dramatu zalicza się komedię, tragedię i dramat, zaś do najpopularniejszych autorów Szeskpira, Moliera, Fredra i Słowackiego.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Materiał zweryfikowany

Czas czytania: 1 minuta