profil

Historia Powszechna XX w. i Historia Polski, ściąga, daty

poleca 82% 1064 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Włoch Wiosna Ludów

1. WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
-TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI GIMNAST.
-1791 - KONSTYTUCJA
-1792 - WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII
-1793 - KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI
-1794 - PRZEWROT TERMIDORIAŃSKI - RZADZI DYREKTORIAT
-1795 - KONSTYTUCJA DYREKTORIATU
-1797 - POKOJ W CAMPO FORMIO - Z AUSTRIĄ
-DRUGA KOALICJA - 1798 - ANGLIA, TURCJA, AUSTRIA, ROSJA
-1799 - NAPOLEON PRZEJMUJE WŁADZĘ
-1801 - KODEKS CYWILNY FRANCUZÓW
-NAPOLEON: 1802 - DOŻYWOTNI KONSUL, 1804 - CESARZ
-TRZECIA KOALICJA - 1803-5 - ANGLIA, AUSTRIA, SZWECJA, ROSJA, NEAPOL (TRAFALGAR, AUSTERLITZ - BITWA 3 CESARZY)
-CZWARTA KOALICJA - 1806-7 - PRUSY, SAKSONIA, ROSJA, IŁAWA I FRYDLAND, TYLŻA
-PIĄTA KOALICJA - 1809 - ANGLIA, AUSTRIA, RASZYN, KAMPANIA ROSYJSKA, BEREZYNA
-SZÓSTA KOALICJA 1813-14 - ANGLIA, ROSJA, PRUSY, SZWECJA, AUSTRIA; LIPSK, ABDYKACJA - 1814, 100 DNI NAPOLEONA, WATERLOO

2. KONGRES WIEDEŃSKI - IX 1814 - VIII 1815
-ZASADY: RESTAURACJI, RÓWNOWAGI SIŁ I LEGITYMIZMU
-POSTANOWIENIA: ROZBIOR NIEMIEC, WŁOCH, UTW. KRÓL. NIDERLANDÓW, ŚWIĘTE PRZYMIERZE

3. POWSTANIA W POLSCE:
-LISTOPADOWE - 1830-31:
>AKCJA NA BELWEDER - 29 XI 1930
>RZĄD TYMCZ. ADAMA CZARTORYSKIEGO
>STOCZEK I WAWER, KRWAWA POD GROCHOWEM, KLĘSKA W OSTROŁĘCE
>21 X 1831 - KONIEC WALK
>REPRESJE: ZAMKNIĘCIE UNIWERSYTETÓW,KONIEC KONSTYTUCJI,CYTADELA
-KRAKOWSKIE - 1846
>ROZBITE PRZEZ CHŁOPÓW - RABACJA W GALICJI

4.WIELKA EMIGRACJA:
-KOMITET NARODOWY POLSKI - LELEWEL - 1831
-TOWARZYSTWO DEMOKR. POLSKIE - MALY (1832) I WIELKI (1836) MAN.
-HOTEL LAMBERT - CZARTORYSKI - 1833
-GROMADY LUDU POLSKIEGO - WORCELL, KRĘPOWSKI - 1835

5.WIOSNA LUDÓW:
-FRANCJA: OBALENIE LUDWIKA FILIPA, 1848 - UTW. REP, NAPOLEON 3 1852
-WŁOCHY: REWOLUCJA NA SYCYLII, LOMBARDII I WENECJI
-AUSTRIA: REWOLUCJA WIEDEŃSKA 1848, DYMISJA METTERNICHA
-WEGRY: POWOŁANIE RZADU KOSSUTHA, INTERWENCJA ROSJI, 1849-kl
-NIEMCY: REWOLUCJA BERLIŃSKA, PARLAMENT FRANKFURCKI, GRUDZIEŃ 1848 - KLĘSKA W PRUSACH, 1849 - W INNYCH KRAJACH -POLACY WE WIOSNIE: BEM, CHRZANOWSKI, MIEROSŁAWSKI, MICK.

6 NIEMCY: ZJEDN. I POLITYKA WEWNĘTRZNA BISMARCKA:
-1807 - REFORMY W PRUSACH
-1834 - ZWIĄZEK CELNY
-1848 - W KARLSBADZIE ZBIERA SIĘ PARLAMENT OGÓLNO NIEMIECKI
-1862 - WILHELM I CESARZEM, BISMARCK PREMIEREM
-1863- WOJNA Z DANIĄ (SZLEZWIK I HOLSZTYN)
-1866 - WOJNA Z AUSTRIĄ (WŁOCHY PO STRONIE NIEMIEC)
-1866 - POWSTAJE ZWIAZEK PÓŁNOCNONIEM (LATERAŃSKI)
-1870 - KORONA HISZPANIA DLA LEOPOLDA HOHENZOLERNA
-1870 - WOJNA FRANCUSKO - PRUSKA
-1871 - POWSTAJE PARTIA CENTRUM - KOŚCIELNA I PROFEDER.
-10 MAJA 1871 - POKÓJ WE FRANKFURCIE (ALZ. I LOTARYNGIA)
-18 STYCZNIA 1871 - PROKLAMOWANIE CESARSTWA NIEM.
-1872-5 - KULTURKAMPF: KONTROLA PAŃSTWA NAD KOŚCIOŁEM, EGZAMIN DLA KSIĘZY, WYDALENIE JEZUITÓW, ŚLUBY CYWILNE, KARA DLA KSIĘŻY KRYTYKUJĄCYCH RZĄD
-1875- POWSTAJE SOCJALISTYCZNA PARTIA ROBOTNICZA
-1880 - ZNIESIENIE KULTURKAMPFU BY WALCZYĆ Z SOCJALDEM.
-1891 - ZJAZD PARTII W ERFURCIE

7. POLITYKA ZEWNĘTRZNA BISMARCKA:
-1873 - SOJUSZ 3 CESARZY (A LA TEN Z LAT 1815-48)
-1875 - POWSTANIE BOŚNIA I HERCEGOWINA, POTEM SERBIA I CZARNOGORA VS TURCJA
-1877 - WOJNA ROSYJSKO - TURECKA
-1878 - POKÓJ W SAN STEFANO: UTW. BUŁGARII, DOBRUDŻA DLA RUMUNII, BESARABIA DLA ROSJI, CO NIECO DLA SERBII I CZARNOGORY,
-1878 - KONGRES BERL.: KONIEC SOJUSZU 3 CES., BUŁGARIA PODPORZĄDKOWANA FRANCJI, SERBIA I CZARNOGÓRA NIEPODLEGLE, BOŚNIA I HERCEGOWINA DLA AUSTROW., CYPR DLA ANGLII, TUNIS - FR.
-1879 - BISMARCK ZAWIERA 2-JPRZYMIERZE Z AUSTROWĘGRAMI (OBRONNY-ROSJA)
-1881 - ODNOWIENIE SOJUSZU 3 CESARZY (Z ROSJĄ)
-1882 - SOJUSZ WŁOCH, NIEMIEC I AUSTROWĘGIER (ANTYFRANCUSKI)

8. ZJEDNOCZENIE WŁOCH:
-1815: ROZBICIE WŁOCH NA 6 PAŃSTW
-1820 - NIEPOKOJE WE WLOSZECH - KARBONARIUSZE, 1831 - "MŁODE WŁ."
-1848 - WIOSNA LUDOW NA SYCYLII
-1852 - CAMIL CAVOUR PREMIEREM PIEMONTU - REFORMY
-KONCEPCJE ZJEDNOCZENIA: REWOLUCYJNA I FEDERACYJNA
-1853-6 - SARDYNIA W WOJNIE KRYM. VS ROSJA - MIAŁO BYĆ KS. PŁN WŁ.
-1859 - WOJNA Z AUSTRIĄ (FRANCJA PO STRONIE PIEMONTU) - (LOMB.)
-1860 - POWSTANIE WE WŁOSZECH - GARIBALDI I MAZZINI, PRZYŁ. NEAP.
-1861 - ZJEDNOCZENIE WŁOCH, WIKTOR EMANUEL KRÓLEM
-1864 - GARIBALDI CHCE ODZYSKAC RZYM
-1866 - WOJNA PRUSKO AUSTRIACKA, POMIMO KLĘSK AUSTR. WENECJA DLA WŁOCH
-1870 - WOJNA NIEMIECKO FRANCUSKA - NAPOL. WYSZEDŁ Z RZYMU, ZAJĘLI WŁOSI
-21 STYCZNIA 1871 - STOLICĄ WŁOCH RZYM - KONIEC ZJEDNOCZENIA
-KONFLIKT Z PAPIEŻEM PIUS IX, LEON XIII KAZE BOJKOTOWAC WYBORY

9. REPUBLIKA WE FRANCJI
-1848 - PROKLAMACJA REPUBLIKI - PREZ. NA 4 LATA, WYBORY POWSZ, TAJNE, BEZPOSR.
-WYGRYWA LUDWIK NAPOLEON 1853-6 WOJNY KRYMSKIE Z ROSJĄ
-1859 - WOJNA Z AUSTRIĄ - ODZYSKANIE SABAUDII I NICEI
-1869 - OTWARTY KANAŁ SUESKI
-1870 - ZAANGAZOWAL SIĘ W HISZPANI, CO DOPROWADZIŁO GO DO UPADKU WSKUTEK WOJNY Z PRUSAMI
-POWOŁANY RZĄD OBRONY NARODOWEJ - 28 MARCA 1871 – ZAWIESZ. BR.
-ZGROMADZENIE NARODOWE Z THIERSEM NA CZELE - ZAMIESZKI
-28 MARCA 1871 - PROKLAMOWANIE KOMUNY (NAW. DO KOMUNY Z 1792)
-27 MAJA 1871 - THIERS ZDOBYWA PARYŻ - 10 MAJA 1871 TRAKTAT POK.
-NA SKUTEK IZOLACJI PRZEZ NIEMCY AKTYWNA POLITYKA KOLONIALNA
-1880 - TOWARZYSTWO BUDOWY KANAŁU PANAMSKIEGO I NADUŻYCIA

10. ROSJA
-PIOTR I MONARCHĄ ABSOLUTNYM, ROSJA ŻANDARMEM EUROPY
-1853 - WOJNA ROSJI (MIKOŁAJ I) Z TURCJĄ, POTEM KOALICJA FRANCJA-PIEMONT-ANGLIA
-1856 - POKOJ W PARYŻU
-1861 - UWLASZCZENIE (ALEKSANDER II)
-1862 - "ZIEMIA I WOLA"
-1871-4 REFORMY
-1881 - ZAMORDOWANIE ALEKSANDRA II, ALEKS, III JESZCZE GORSZY
-1898 - S-DPRR: BOLSZEWICY, MIENSZEWICY,
-22 STYCZNIA 1905 - "KRWAWA NIEDZIELA"
-1906 - PIERWSZA KONST., CAR NADAL DUŻA WŁ., W RZADZIE STOŁYPIN
-1907 - CAR ROZPISUJE NOWE WYBORY DO DUMY, W RZĄDZIE STOŁYPIN

11. WIELKA BRYTANIA
-WIGOWIE (PARTIA LIBERALNA) I TORYSI (PARTIA KONSERWATYWNA)
-REFORMY SPOŁECZNE: OGR. PRACY KOBET I DZIECI
-PROBLEM IRLANDII (SINN FEIN) , 1847 - ZARAZA ZIEM. W IRLANDII, EMIGR.

12.TURCJA
-1821 - POWSTANIE GRECKIE PRZECIW TURKOM, W EUR. FILHELLENIZM
-ROSJA, FRANCJA I ANGLIA POMAGAJĄ
-1829 - POKOJ W ADRIANOPOLU - ZAKOŃCZENIE WOJNY
-WYBRZEŻE I GWARANCJE HANDLU NA MORZU CZARNYM DLA ROSJI, MOŁDAWIA I WOŁOSZCZYZNA MAJĄ AUTONOMIĘ POD PROTEKTORATEM ROSJI, GRECJA NIE PODLEGŁA
-W TURCJI REFORMY WEWNĘTRZNE - LIBERALIZACJA WOBEC CHRZESC.
-1860 POWSTAJE KSIĘSTWO CZARNOGÓRY 1862 RUMUNIA

13.KOLONIALIZM
-AZJA
a) CHINY - POLITYKA IZOLACJI (ANGLIA)
>DLA EUROPY TYLKO KANTON
>I WOJNA OPIUMOWA - 1839-42, TRACĄ HONGKONG
>1844 - TRAKTATY Z USA I FRANCJĄ
>II WOJNA OPIUMOWA - 1856-60, LEGALIZACJA OPIUM
>1899 - POWSTANIE BOKSEROW - "PIĘŚĆ W IMIĘ POKOJU I
SPRAWIEDL.", JATKA Z UDZIAŁEM CAŁEJ EUROPY, CHORY CZŁOWIEK AZJI
b) JAPONIA - IZOLACJONIZM, TYLKO NAGASAKI (USA)
>1854 - TRAKT Z USA
>1868 - LIKWIDACJA SZOGUNATU I CESARSTWO - REFORMY MEIDŻI
>1894 - WOJNA Z CHINAMI I ZAJĘCIE MANDŻ+KOREI-BURA OD EUROPY
>1895 - ZAJMUJE TAJWAN - PROBLEM Z ROSJĄ (PORT ARTHUR)
>1904 - ATAK NA ROSJĘ
-INDIE (ANGLIA)
>CAŁE PD INDIE BRYT. - 1803 - DELI I CEJLON, 1819 KUPUJĄ SINGAPUR
>KAMPANIA WSCHODNIOINDYJSKA
>1857 - BUNT SIPAJOW (ŻOŁNIERZY INDYJSKICH)
>1876 - CESARSTWO W INDIACH
>ROZWOJ INDII

-AFRYKA
a) EGIPT - WAŻNY DLA ANGLII Z UWAGI NA KANAŁ SUESKI (ANGLIA)
-1869 - OTWARCIE KANAŁU
-1876 - BANKRUCTWO EGIPSKIE (NAWET PO ZAKUPIE AKCJI)
-KOMISJA DWUSTRONNA NADZORUJĄCA FINANSE EGIPTU
-1881 - FRANCJA SIĘ WYCOF. BO BOI SIĘ O SWĄ DUPĘ W EUROPIE (SOJ. 3 C)
-1882 - ZAJĘCIE EGIPTU
-1914 - ANGLICY OFICJALNIE PRZEJMUJĄ WŁADZE W EGIPCIE
b) SUDAN - RZĄDZIŁ NIM EGIPT (ANGLIA)
-1822- MUHAMAD ALI ZAJĄŁ SUDAN
-1882 - POWSTANIE W EGIPCIE MUHAMAD AHMAD MESJASZ
-1885 - PAŃSTWO TEOKRATYCZNE MAHDIEGO, 1898 - KLĘSKA
-1899 -KONDOMINIUM EGIPSKO-BRYTYJSKIE
c) WOJNY BURSKIE (AFRYKA POŁUDNIOWA) -BAZĘ DO INDII (ANGLIA)
-1880 - WALKI BO ANGOLE CHCIELI ANEKTOWAĆ TRANSWALL
-1880-1 - I WOJNA BURSKA - 1884 TRANSWALL NIEPODLEGLY
-1886- ODKRYCIE W TRANSWALU ZŁOTA, OKR. REPUBL. (RHODES)
-1884 BECZUANA, RODEZJA, ODCIECIE OD MORZA TRANSWALU
-1895 - NIEUDANA INWAZJA NA REPUBLIKE BURSKA
-1902 - BEZ POMOCY NIEMIEC BUROWIE MUSIELI USTĄPIĆ
-1910 - POWSTAJE ZWIĄZEK POŁUDNIOWEJ AFRYKI
d) ALGERIA I TUNIS (FRANCJA)
-1830-50 - PODBÓJ PRZEZ FRANCJE
-1881 - ZAJMUJE TUNIS UBIEGAJĄC WŁOCHY
-IDĄ NA PD. ZACH: MADAG., GWINEA, WYB. KOŚCI SŁON. – FR. AFR. ZACH.
-INCYDENT W FASZODZIE - 1898, MARCHAND I KITCHENER
e) MAROKO (FRANCJA)
-1900 - POŻYCZKI U FRANCUZÓW, BO MAROKO BIEDNE
-1902 - FRANCUSKA KOMPANIA MAROKAŃSKA
-8 KWIETNIA 1904 - ENTENTE CORDIALE + TAJNA DEKLARACJA
-1906 - KONFERENCJA W HISZPANII - NIEMCY SIĘ BURZĄ - BANK MIEDZ.
-FRANCUSKA OKUPACJA FEZU I SKOK PANTERY
-DLA NIEMCÓW CZĘŚC KONGA FRANC., DLA FRANCJI MAROKO
f) ETIOPIA (WŁOCHY)
-1881 - POPIERAJĄ MENELIKA, 1889 - MENELIK II CESARZEM
-WŁOCHY CHCĄ PRZEJĄĆ WŁADZĘ,MENELIK UNIEWAŻ UKŁ.Z 1889
-1894 - ATAK NA ETIOPIĘ I 1896 - KLĘSKA WŁOCH POD ADUĄ
-1906 - NIEPODLEGŁOŚĆ DLA ETIOPII
g) TRYPOLITANIA + CYRENAJKA = LIBIA (WŁOCHY)
-ZDOB. ZA POPARCIE FRANCJI (ZA MAROKO), ALE RUCH OPORU
h) TERENY NIEMIECKIE:
-1884 - NIEMIECKA AFRYKA PD. ZACH, TOGO, KAMERUN
-1885 - ZANZIBAR
-1890 - NIEMIECKA AFRYKA WSCHODNIA
i) KONGO (BELGIA) - KUPIŁ JE LEOPOLD II BO CHWALIŁ HENRYK STANLEY

14. USA
-1783 - 13 KOLONII NIEPODLEGŁYCH, 1787 - KONSTYTUCJA

-1823 - DOKTRYNA MONROE: AMERYKA DLA AMERYKANÓW, NIE KOLONIZOWAC, NIE SZKUDZIĆ EUROPIE, ZOSTAWIĆ KANADĘ

-1803-67: LUIZJANA, FLORYDA, OREGON, TEKSAS, ALASKA

-WOJNA SECESYJNA (1861-65):
>1860 - LINCOLN, NA PD JEFFERSON DAVIS (SKONFED. STANY ZJEDN.)
>1865 - KAPITULACJA, ALEDZIAŁA KU-KLUX-KLAN
>1863 - NAPOLEON III PODBIJA MEKSYK, ALE W 1887 DOSTAJE W DUPE OD USA

-EKSPANSJA DOLARA UZALEŻNIENIE AMERYKI PD., CHIN I JAPONII
>1898 - WYLECIAŁ W POWIETRZE AM. OKRET WOJENNY - ZA TO ZAJELI
HISZP. KUBĘ (1902 – REP. KUBANSKA), FILIPINY, HAWAJE, PUERTO RICO
>1903 - POWSTANIE W PANAMIE - KANAL PANAMSKI

15. BAŁKANY:
- RUMUNIA:
>1859 - UTWORZENIE KSIĘSTWA MOŁDAWII I WOŁOWSZCZYZNY
>1881 - RUMUNIA KRÓLESTWEM
>KONFLIKT Z ROSJĄ O BESARABIĘ, AUSTROWĘGRAMI O SIEDMIOGRÓD,
BUŁGARIĄ O DOBRUDŻĘ (PO KONGRESIE W BERLINIE DLA RUMUNII)

- BUŁGARIA
>1887 - KSIĄŻE FERDYNAND ROZBUD. WOJSKO - BAŁKAŃSKIE PRUSY
>CHCIAŁA MACEDONIĘ I TRACJĘ - PODLIZYWANIE SIĘ ROSJI
>SKŁÓCONA Z SĄSIADAMI I HAMOWANA PRZEZ AUSTROWĘGRY

- GRECJA
>1830 - PEŁNA NIEZALEŻNOŚC
>PRZECIWNICY: TURCJA, BUŁGARIA
>1913 - ZAJĘCIE KRETY

- SERBIA
>1818 - WALKA O NIEPODLEGLOŚĆ, 1817- AUTONOMIA
>AMBICJE - WIELKA SERBIA (MACEDONIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA I HERC.)

- BOSNIA I HERCEGOWINA
>1878 - AUSTROWĘGRY ZAJĘLY, 1908 - OFICJALNA ANEKSJA
>SERBIA PODSKAKIWAŁA AUSTROWĘGROM NA TYM TERNIE (POP. ROSJI)

- WOJNY BAŁKAŃSKIE - LIGA BAŁKAŃSKA - CZWÓRPRZYMIERZE
>1912 - TRAKTAT SERBIA-BUŁGARIA-CZARNOGÓRA
>UKŁAD GRECKO-BUŁGARSKI (W KONCU BULGARIA SIĘ OBŁOWIŁA)
>ATAK BUŁG. NA SERBIE (Z NIA TURCJA, CZARNOGORA I RUMUNIA) I GR.
>DALEJ KOCIOŁ BAŁKAŃSKI: BUŁGARIA TRACIŁA DOBRUDZE (RUMUNIA) I
TRACJE (TURCJA). MACEDONIA DLA SERBII I GRECJI

16. BLOKI MILITARNE:
- TROJPRZYMIERZE
>1879 - BISMARCK I AUSTROWĘGRY (DWÓJPRZYMIERZE)
>1882 - DOŁACZAJĄ WŁOCHY, SKŁANIAŁY SIĘ KU ANGLII I FRANCJI
>1902 - POROZUMIENIE FRANCJA-WŁOCHY (O AFRYCE PŁN.)
>1914 - PRZYSTĘPUJE TURCJA (BOI SIĘ SERBII)
>1915 - PRZYSTĘPUJE BUŁGARIA (ZA MACEDONIĘ I CZĘŚC SERBII)

- TRÓJPOROZUMIENIE
>WOJNA BYDLĘCA FRANCJI Z BISMARCKIEM - CŁA
>1891 - ROKOWANIA FRANCUSKO ROSYJSKIE, EFEKT - SIERPIEŃ 1892
>ANGLIA CHCIAŁA DO NIEMIEC (BO FASZODA) ALE NIEMCY NIE CHCIELI
>4 KWIETNIA 1904 - ENTENTE CORDIALE, KONIEC SPLENDID ISOLATION

17. I WOJNA ŚWIATOWA
-ZAGROŻENIE DLA TWO POWERS STANDARD
-1920 - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE
-ROSJA PRZECIW WOJNIE
-PRZYCZYNY: BAŁKANY (ROSJA-AUSTRIA), ROSJA-JAPONIA, FLOTA NIEMIEC, WOJNA BYDLĘCA, TURCJA I RUCHY NARODOWE, SARAJEWO 28.VI.1914
-ULTIMATUM - SERBIA TRACI BOŚNIE I HERCEGOWINE I POWOLUJE AUSTRIACKI RZĄD
-28 LIPCA 1914 - WYPOW WOJNY
-1 SIERPNIA - NIEMCY-ROSJI
-3 SIERPNIA NIEMCY FRANCJI
-6 SIERPNIA - AUSTROWĘGRY ROSJI
-PLAN: ZDOBYCIE PARYZA I RZUCENIE WOJSK NA MOSKWE
-WPADKA W BELGII - KONIEC BLITZKRIEGU
-SUKCESY RUSKICH Z AUSTRIA(WYPARTA Z SERBII) I PORAZKI Z NIEM.
-UWIEZIENIE FLOTY NIEMIECKIEJ W PORTACH
-BLOKADA ANGIELSKA NA MORZU PÓLNOCNYM
-1914 - PRZYSTEPUJE DO WOJNY JAPONIA PO STRONIE ENTENTY
-1915 - NIEMCY PRZEŁAM. FRONT ROS. - WOJNA POZYCYJNA (DNIESTR)
-1915 - WŁOCHY PRZYSTEPUJA DO WOJNY PRZECIW NIEMCOM
-1915- NIEMCY ZATAPIAJĄ "LUSITANIE"
-1916 - VERDUN - LUTY DO GRUDNIA
-1916 - OFENSYWA BRUSILOWA
-1916 - PRZYSTĄPIENIE RUMUNII
-1917 - GRECJA ZMUSZONA DO PRZYLACZENIA DO WOJNY
-1916 - NIEOGRANICZONA WOJNA PODWODNA
-6 KWIETNIA 1917 - USA SIĘ DOŁACZA DO WOJNY (PO LUSITANII)
-3 MARCA 1918 - POKÓJ W BRZEŚCIU NIEMCY-ROSJA: PANSTWA BAŁT.
-24 WRZESNIA 1917 - KAPITULUJE BUŁGARIA
-11 LISTOPADA 1918 - COMPIEGNE AKT KAPITULACJI

18. ŁAD WERSALSKO WASZYNGTOŃSKI
- KONFERENCJA PARYSKA - 18 I 1919 - 27 KRAJÓW, SPRAWA POLSKI:
UTWORZENIE OKROJONEJ BEZ: POMORZA, WARMII, MAZUR, ŚLĄSKA

- TRAKTAT WERSALSKI - 28 CZERWCA 1919 - KWESTIA NIEMIECKA:
>ZWRACAJĄ: FRANCJI ALZACJĘ I LOTARYNGIĘ, LIDZE SAARĘ, BELGII
EUPEN I MALMEDĘ, SZLEZWIK I HOLSZTYN - PLEBISCYT
>ZWRACAJĄ KOLONIE:
>ARMIA 100 TYS, FLOTA I LOTNICTWO ZLIKW., KONTRYBUCJA

- MAŁY WERSALSKI - MOCARSTWA I POLSKA - OBRONA MIEJSZOŚCI

- LIGA NARODOW: NIEUCIEKANIE SIĘ DO WOJNY, JAWNOŚĆ UMÓW, TERENY MANDATOWE. STRUKTURA: ZGROMADZENIE, RADA, SEKRETARIAT

- SAINT GERMAIN - 10.IX.1919 - AUSTRIA: ROZPAD AUSTROWĘGIER; DLA
WŁOCH TYROL I TRIEST, DLA UGOSŁAWII SŁOWENIA, BOŚNIA,
HERC., DALMACJA I STYRIA; FLOTA DLA ZWYCIĘZCÓW; ARMIA 30 TYS.
- NEUILLY - 27.XI.1919 - BUŁGARIA - RUMUNII - DOBRUDŻA, GRECJI -
ZACH. TRACJĘ, JUGOSŁAWII MACODENIE, REPARACJE I UTRATA FLOTY
- TRIANON - 4.VI.1920 - RUMUNII SIEDMIOGRÓD I CZĘŚĆBANATU; JUG. CHORWACJA I SLOWENIA; CZECHO. I AUSTRII; KONTROLA NAD ŻEGLUGĄ
- SEVRES - 10 SIERPNIA 1920 - KWESTIA TURECKA - UTRATA 4/5, MANDATY NAD LIBANEM + SYRIĄ, PALESTYNĄ + IRAKIEM, CIEŚN. ZDEMIL, KONTRYB.
- LOZANNA 21 XI 1922 - 23 VII 1923 - RENEGOCJACJE SEVRES
- KONFERENCJA WASZYNGTOŃSKA - 12.11.1921 - 6-2-1922 - FLOTA
- GENUA - 10.4-19.5.1922 - FINANSE ROSJI
- RAPALLO - 16.4.1922, 30.12.1922 - UTWORZENIE ZSRR
19. REWOLUCJA W ROSJI
-REWOLUCJA LUTOWA 23 II 1917 - STRAJKI I ROZRUCHY
-GOLICYN PRZEKAZUJE WŁADZE DUMIE
-MARZEC 1917 - KOMITET TYMCZASOWY VS PIOTROG. RADA DEL. R I Ż
-ABDYKUJE MIKOŁAJ II
-OFENSYWA KIEREŃSKIEGO (CZŁONEK RAD DELEGATÓW)
-17 KWIETNIA 1917 - TEZY KWIETNIOWE LENINA PO EMIGRACJI
-KIERENSKI BYŁ DUPA, TROCKI OPANOWUJE RADY LOKALNE
-ZAMACH GEN KORNIŁOWA - WRZESIEŃ 1917
-REWOLUCJA PAZDZIERNIKOWA - 6-7 LISTOPAD (24-5 PAZDZIERNIK KAL. JUL.): OPANOWANIE PALACU ZIMOWEGO, CENTRALI TELEF., ARSENALU BRONI, KIERENSKI ZBIEGL
-7 LISTOPADA 1917 OGÓLNOROSYJSKI ZJAZD DELEGATÓW POWOŁUJE RADĘ KOMISARZY LUDOWYCH Z LENINEM NA CZELE. KONIEC RZADU TYMCZASOWEGO
-POKÓJ BRZESKI

20.SYTUACJA W POLSCE
-I POŁOWA XIX WIEKU
>ZABÓR PRUSKI: ROLNICTWO - NOWOCZESNE, SPICHLERZ NIEMIEC; PRZEMYSŁ - INWESTYCJE NA ŚLĄSKU, ZAKŁADY CEGIEL.; UWŁ. - 1811
>ZABÓR ROSYJSKI (KRÓLESTWO POLSKIE): TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE, SŁABY ROZWÓJ PRZEMYSŁU; UWŁASZCZENIE 1864
>ZABÓR AUSTRIACKI - GRANICE CELNE, BIDA, PRZELUDNIENIE; UWŁASZCZENIE - 1848

-II POŁOWA XIX WIEKU:
>ZABÓR PRUSKI: PRZESTAWIENIE ROLNICTWA NA HODOWLĘ, GWAŁTOWNA URBANIZACJA, NOWOCZ.INFRASTRUKTURA, MECHANIZACJA, GERMANIZACJA
>ZABÓR ROSYJSKI: KRYZYS ROLNICTWA, ROZWÓJ PRZEMYSŁU PO OTWARCIU GRANICY, ROZWÓJ PRZEMYSŁU, RUSYFIKACJA
>ZABÓR AUSTRIACKI: KRYZYS ROLNICTWA, WYDOBYCIE ROPY - DO 1909

21.RUCHY NARODOWE:
-RUCH LUDOWY:
>KS. STOJAŁOWSKI: "PSZCZÓŁKA" I "WIENIEC"
>1895 - SL; 1903 - PSL; 1913: PSL PIAST I LEWICA

-RUCH NARODOWY:
>1886: ZMP "ZET", W SZWAJCARII LIGA POLSKA
>1893: LIGA POLSKA => LIGA NARODOWA (LEGALNA WALKA O AUTONOMIĘ, NIEPODLEGŁOŚĆ, EGOIZM NARODOWY.

-RUCH ROBOTNICZY:
>1882 - I PROLETARIAT: WARYŃSKI
>1888 - II PROLETARIAT - KASPRZAK
>1889 - ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (MARCHLEWSKI)
>1892 - PPS (LIMANOWSKI, WOJCIECHOWSKI, PIŁSUDZKI)
>1893- S-DKP => 1900 S-DKPIL (MARCHLEWSKI, DZIERŻ., LUX.)
>1897 - POLSKA PARTIA S-D (DASZYŃSKI)

22. WALKA O GRANICE:
-POŁUDNIOWA – KONF. W SPA - 28 LIPCA 1920 - ŚLĄSK CIESZ. CZECHOM
-POŁUDNIOWO - WSCHODNIA - 21 IV 1920 TR. Z UKR.: ZBRUCZ - HORYŃ
-WSCHODNIA - TR.RYSKI - 18 III 1921: DZISNA-DOKSZYCE-SŁUCZ-OSTRÓG-ZBRUCZ
-PÓŁNOCNO - WSCHODNIA - 1922 - SEJM LITWY UZNAJE WILEŃSZ POLSKĄ
-PÓŁNOCNA - TRAKTAT WERSALSKI - DOSTĘP DO MORZA, WARMIA I MAZURY - PLEBISCYT
-ZACHODNIA - TRAKTAT WERSALSKI (PO POWSTANIACH) - PODZIAŁ ŚLĄSKA (PLEBISCYT)

23. POWSTANIA
-W WIELKOPOLSCE - 27 GRUDNIA 1918 - NIEMIECKA OF., POTEM ULTIM.
-ŚLĄSKIE:
>PIERWSZE: WOBEC NASTROJÓW ANTYPOLSKICH - ROZB. PRZEZ NIEMCÓW
>DRUGIE: TERROR NIEMIECKI ZWIĄZANY Z PLEBISCYTAMI - 21.III.1921
>TRZECIE - PO OGŁOSZENIU DECYZJI O PODZIALE ŚLĄSKA - 3 MAJA 1921

24. KONSTYTUCJE
-MARCOWA: 17.III.1921
>PRAWO WYB.: RÓWNE, TAJNE, POWSZ, BEZP, PROP.
>BIERNE 25/40, CZYNNE 21/30
>WŁADZA: USTAWODAWCZA - SEJM - 444 - 5 LAT, WYKONAWCZA - PREZYDENT - 7 LAT + ZGR. NAR., SĄDOWNICZA - NIEZAWISŁE SĄDY

-KWIETNIOWA: 23.IV.1935:
>PRAWO WYB.: RÓWNE, TAJNE, POWSZ., BEZP., CZYNNE 24, BIERNE 30
>WŁADZA: USTAWODAWCZA - SEJM - 208 + SENAT - 96 (5 LAT), WYKONAWCZA - PREZYDENT (7 LAT), SĄDOWNICZA - NIEZAWISŁE SĄDY

25. POLSKA PO 1945
-15 - 21 GRUDNIA - PPS + PPR = PZPR
-PLANY: TRZYLETNI (1947-9), SZEŚCIOLETNI (1950-55)
-12. VII. 1952 - KONSTYTUCJA PRL
-1956 - "CZERWIEC" W POZNANIU, "KRYZYS PAŹDŹ.",KATOWICE, UB,
-1958 - MAŁA STABILIZACJA GOMÓŁKI
-1965 - ORĘDZIE BP.POLSKICH DO NIEMIECKICH, 1966 - MILLENIUM
-1968 - PRASKA WIOSNA, "DZIADY", NAGONKA ANTYŻYD., LITERACI, STUDENCI
-1970 - PODWYŻKA, BRAKI RYNKOWE, STRAJK W STOCZNI GDAŃSKIEJ, PACYFIKACJA (XII), GOMÓŁKĘ ZASTĘPUJE GIEREK
-1976 - JAROSZEWICZ ZAPOWIADA PODWYŻKI CUKRU - STRAJKI W RADOMIU, URSUSIE, PŁOCKU, POWST. KOR, KARTKI NA CUKIER
-1980 - 1 - PODWYŻKA MIĘSA, STRAJKI - ROZLANE NA CAŁY KRAJ, 18 VIII 1980 - MIEDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY, 30 VIII ROKOW. Z RZĄDEM, GIERKA ZAST. KANIA, NSZZ SOLIDARNOŚĆ
-1981 - PAŃSTWA "BRATNIE" ROBIĄ W POLSCE MANEWRY

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 16 minut