profil

Ruch - tor , cechy itp.

poleca 85% 711 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ruch – jest to zmiana położenia ciała ( punktu materialnego) w czasie ,
względem układu odniesienia

Układ Odniesienia – jest to ciało lub układ ciał ( z którym można związać
określony układ współrzędnych ) względem którego rozważamy ruch .

Tor ruchu - jest to linia po której porusza się ciało albo : |||| , jest to zbiór punktów
określających kolejne położenia ciała w przestrzeni ( linia zakreślana przez
poruszający się punkt .) Ze względu na na kształt tor ruchu możemy podzielić na :
prostoliniowy – ciało porusza się po linii prostej ||||| krzywoliniowy – ciało porusza
się po linii krzywej .

Droga – jest długością toru , który zakreśliło ciało , przemieszczając się z położenia
początkowego do końcowego .

Przesunięcie – jest wielkością wektorową charakteryzującą zmianę prędkości , w
ciągu jednostki czasu .

Przyspieszenie – jest to wielkość wektora która jest równa zmianie prędkości w
odstępie czasu – ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem zmiany prędkości .

Układ odniesienia – jest to ciało względem którego opisujemy ruch z którym
wiążemy układ współrzędnych .

Cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego :
torem jest linia prosta
prędkość jest stała
kierunek , zwrot , wartość , punkt przyłożenia
zależność zmiany wartości prędkości od czasu

Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest
proporcjonalna do czasu .

Ruchem jednostajnym prostoliniowym – nazywamy
taki ,ruch w którym tor jest linią prostą a prędkość się
nie zmienia ( wektor prędkości ma stałą wartość ,
kierunek i zwrot ) .W tym ruchu prędkość chwilowa
jest równa prędkości średniej , wyznaczonej w dowolnym
przedziale czasu .

Ruch w którym przyspieszenie jest stałe nazywamy
ruchem jednostajnie zmiennym

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta