profil

Czy życie w społeczności informacji rozwija czy ogranicza człowieka ?

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dzisiejszych czasach zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego. Podstawową jego cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska takie jak telefonia komórkowa czy Internet umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę. Coraz mnie istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu wiedzy stają się czynniki takie jak odległość. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecnie świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja. Stąd właśnie obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii umożliwiających jej pozyskiwanie, przesyłanie i analizę. Brak jest jednak jasnej definicji Społeczeństwa Informacyjnego. Intuicyjnie, przeciętny człowiek określi je, jako takie społeczeństwo, gdzie używa się powszechnie komputerów i technik z nimi związanych. Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy. Dziś media stały się nieodłączną częścią rzeczywistości. Ta wszechobecność ma wpływ na jednostki i określone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawania zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Do środków masowego przekazu zalicza się: wysokonakładową prasę, radio, telewizję, fonografię (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe. Nikt współcześnie nie wątpi, że media wpływają na rozwój i postępowanie człowieka, a także zbiorowości społecznych. Media pełnią olbrzymią rolę społeczną są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego, rodzajem działalności gospodarczej dostarczają pracy różnym kategoriom specjalistów, wytwarzają poszukiwane produkty kulturalne. Są wielkimi instytucjami, które wykształciły swe wewnętrzne zasady działania, a zarazem są powiązane z wieloma innymi instytucjami. Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania społecznego, mobilizacji. Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym, artystycznym jak obyczajowym, promują nowe tendencje, Np. w sztuce, modzie i obyczajach. Media stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, a to znaczy praktycznie całego społeczeństwa. Rola środków masowego przekazu w życiu społecznym, a w tym i edukacji wciąż rośnie. To one kształtują nasze upodobania i postawy. W zasadzie telewizja jest najbardziej aktywnym medium masowym. Może ona skutecznie podejmować problemy o globalnym znaczeniu edukacyjnym. W problemach współczesnego świata, uczyć zrozumienia dla innych kultur, kształtować postawy patriotyczne, dostarczać informacji z różnych dziedzin wiedzy, rozwijać zainteresowania, realizować wymagania edukacyjne. Również wirtualna rzeczywistość stworzona za pomocą technik komputerowych niesie wiele zalet i zagrożeń. Szczególnie ważny jest jej wpływ na dzieci. Wirtualna rzeczywistość dostarcza doświadczeń wyobrażeniowych na gromadzenie i przyswajanie wiadomości. Rozwija wyobraźnię twórczą, pozwala snuć przypuszczenia i przewidywania, inspiruje marzenia i rozwija fantazje dziecka.

Pojęcie Społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo informacyjne - terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).
Termin został wprowadzony w 1963 roku przez Japończyka T. Umesamo (wersja oryginalna "johoka shakai") w artykule o teorii ewolucji społeczeństwa opartego na technologiach informatycznych, a spopularyzowany przez K. Koyama w 1968 roku w rozprawie pt. "Wprowadzenie do Teorii Informacji" (Introduction to Information Theory). W Japonii powstał również "Plan utworzenia społeczeństwa informacyjnego, jako cel narodowy na rok 2000". Była to realna strategia zakładająca informatyzację kraju, prowadzącą do rozwoju intelektualnego kraju oraz tworzenia wiedzy, a nie dalsze uprzemysławianie kraju i wzrost dóbr materialnych.
Społeczeństwo informacyjne odnosi się do technicznych narzędzi komunikacji, magazynowania i przekształcania informacji.

Teorie rozwoju społecznego tłumaczą społeczeństwo informacyjne jako kolejny etap rozwoju społecznego, po społeczeństwie przemysłowym. Nazywane jest również mianem społeczeństwa post nowoczesnego, ponowoczesnego lub poprzemysłowego. Z punktu widzenia społecznego podziału pracy, społeczeństwem informacyjnym będzie nazywana zbiorowość w której 50% plus jedna osoba lub więcej, spośród zawodowoczynnych, zatrudnionych jest przy przetwarzaniu informacji. D Bell określał pracę człowieka przednowoczesnego jako grę człowieka z przyrodą, człowieka nowoczesnego jako grę człowieka z naturą nieożywioną a pracę człowieka ponowoczesnego jako grę miedzy ludźmi. Cechy charakterystyczne takiego społeczeństwa to m.in.:

wysoko rozwinięty sektor usług, przede wszystkim sektor usług nowoczesnych (bankowość, finanse, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój oraz zarządzanie), w niektórych krajach w tym sektorze pracuje przeszło 80% zawodowo czynnej ludności, przy czym sektor usług tradycyjnych przekracza nieznacznie 10%
gospodarka oparta na wiedzy
wysoki poziom skolaryzacji społeczeństwa
wysoki poziom alfabetyzmu funkcjonalnego w społeczeństwie
postępujący proces decentralizacji społeczeństwa
renesans społeczności lokalnej
urozmaicanie życia społecznego
Pierwszym argumentem przemawiającym za tym iż życie w społeczeństwie informacyjnym rozwija jest możliwość korzystania z Internetu który daje nam ogromne możliwości bez większego naszego wysiłku przykładem tego mogą być Aukcje internetowe, które pozwalają na kupno, sprzedaż, zamianę większości rzeczy, są bardzo wygodne, gdyż możemy wiele rzeczy obserwować bez wychodzenia z domu. Konta internetowe umożliwiają kierowanie kontem, płacenie rachunków, wykonywanie przelewów, sprawdzanie salda konta bez potrzeby wizyty w oddziale banku. Wszystko o nauce można znaleźć na stronach poświęconych edukacji.
Na takich stronach można znaleźć między innymi streszczenia, wypracowania, opracowania, rozprawki, referaty i wiele wiele innych. Można zdobyć informacje na temat działów różnych przedmiotów. Wiele portali ma do zaoferowania tzw. "rozrywkę". Są to m.in. gry on-line, w które można grać dzięki dostępowi do Internetu. Można również rozwiązywać krzyżówki, psychotesty , brać udziały w konkursach czy internetowych forach[...]
W Internecie możemy także dokonywać zakupów, często na znacznie korzystniejszych warunkach niż w realnych sklepach. Przy pomocy Internetu możemy także oglądać filmy, czytać książki i prasę, słuchać muzyki czy grać w gry. Często korzystamy także z serwisów informacyjnych. Bez wychodzenia z domu sprawdzamy jaka będzie jutro pogoda, o której wyjeżdża pociąg do Krakowa czy jaki jest kurs określonej waluty. Internet pomaga nam także w pracy. Począwszy od wyszukiwania przez policję danych na temat zbrodniarzy a skończywszy na pilotowaniu promów kosmicznych. Dzięki niemu możemy zbadać całą ziemię, a nawet kosmos. Pomaga on w określeniu czy naszemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo oraz co aktualnie dzieje się w danym skrawku ziemi. Dzięki skomplikowanym aparaturom do pomiarów pogody przewidujemy, jaki będzie stan naszej atmosfery, oraz możemy przewidzieć straszne, lecz prawdziwe kataklizmy jak: tajfuny, tsunami, powodzie, tornada, susze, pożary, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów. Przez Internet te informacje mogą szybko zostać przekazane w konkretne miejsce na kuli ziemskiej, dzięki czemu może zostać uratowane ludzkie życie.

Istotna jest również rola mediów we współczesnej edukacji. Dobrze zorganizowane zajęcia w szkole podstawowej mogą być wspomagane mediami edukacyjnymi. Jest to wymóg współczesnej dydaktyki. Ze względu na dużą atrakcyjność i efektywność są one szczególnie pożądane w zreformowanej szkole. Stanowią cenne źródło informacji, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nowoczesne media pozwalają dzieciom zdobywać wiedze o świecie, tworzyć własny system wartości oraz kształtować umiejętności i postawy. Często staja się dla uczniów alternatywnym nauczycielem.
Media znacznie rozszerzają pole poznawcze uczących się, rozwijają ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze. Stanowią jednocześnie źródło informacji oraz narzędzie rozwoju intelektualnego. Dzięki mediom uczniowie spostrzegają obiekty, procesy i zjawiska w sposób możliwie wierny, w ich autentycznym otoczeniu, w ruchu, w kolorze, zarówno współczesne jak i odległe w czasie i przestrzeni. Za pośrednictwem mediów uczeń w klasie może oglądać autentyczne organizmy afrykańskie w ich naturalnym środowisku, ukształtowaniu terenu na różnych kontynentach, fragmenty wydarzeń historycznych z różnych okresów, aktualne wydarzenia z życia politycznego, społecznego i kulturalnego całego świata. W dzisiejszym świecie brak umiejętności posługiwania się mediami, sprawia, iż człowiek pozostaje w tyle Rola, jaka media odgrywają w życiu współczesnego człowieka, a zwłaszcza w uczeniu się i wychowywaniu, nasuwa potrzebę powszechnej edukacji medialnej. Okazuje się, iż media szczególnie silnie kształtują nasz system wartości i postaw społeczno-moralnych.

Ważnym argumentem jest także możliwość szybkiego porozumiewania się. Przykładem takiego porozumiewania się jest bardzo popularny chat. Umożliwia prowadzenie rozmowy między sobą. W rozmowie takiej uczestniczy dowolna ilość osób. Można także przesyłać między sobą dowolne pliki, np. zdjęcia, Pogawędki takie są o wiele łatwiejsze niż na żywo z wielu ważnych powodów. Na chacie każdy jest anonimowy a odróżnia go nick. Nigdy nie możemy być pewni, że człowiek, z którym rozmawiamy jest tym, za którego się podaje. Osobom nieśmiałym łatwiej jest tu zacząć rozmowę, podczas gdy na żywo nie odważyliby się odezwać do obcej osoby. Tutaj właśnie jednego dnia można poznać setki ludzi z różnych, nawet najbardziej oddalonych zakątków świata. Niektórzy przez Internet spotkali wspaniałych przyjaciół, inni miłość swojego życia. Jednak chat ma także swoje wady. Jedną z nich jest to, że nie widzimy naszego rozmówcy, co na dłuższą metę staje się przeszkodą. Nie wiemy jak rozmówca reaguje na nasze słowa i czy wszystko, co mówi jest prawdą. Atrakcyjna, blond włosa nastolatka może okazać się podstarzałą emerytką. Co nam szkodzi dodać lub odjąć sobie te klika lat, jeśli wtedy poczujemy się lepiej? Teoretycznie oszustwo takie jest bez sensu, bo przecież w ten sposób nie zjednamy sobie przyjaciół. Tym bardziej, jeśli nasz rozmówca zechce spotkać się z nami. A nigdy nie wiadomo, co może wyniknąć z takiego spotkania... Lepiej być ostrożnym z tym, co mówimy (piszemy) innym osobom, w przeciwnym razie możemy później gorzko tego żałować. Niewiadomo nawet, czym może się skończyć podanie numeru telefonu lub adresu domowego. Nie oznacza to oczywiście, że Ci, z którymi rozmawiamy to wyłącznie kłamcy i niezrównoważeni psychopaci. Są to zazwyczaj młodzi ludzie obdarzeni poczuciem humoru, którzy chcą kogoś poznać i po prostu porozmawiać. Rozmowy na chacie mogą nas bardzo zmienić. Dyskusje zmieniają nasze spojrzenie na różne sprawy, zaczynamy inaczej dostrzegać otaczający nas świat, uczymy się rozmawiać i zdobywać nowych przyjaciół. Niektórzy jednak twierdzą, że dzięki Internetowi zaciera nam się nasze prawdziwe życie, zapominamy o obowiązkach i zaniedbujemy naszych najbliższych. Podobno chat może stać się nałogiem. Jednak niewiele w tym jest prawdy. Spędzanie czasu przed monitorem komputera jest chyba bardzie pożyteczne niż wielogodzinne oglądanie serialów w telewizji.
Kolejnym ważnym czynnikiem który wpływa na rozwój człowieka jest Telefonia komórkowa która przeżywa rozkwit, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie jest to spowodowane modą, czy chęcią bycia na fali, ale przede wszystkim faktem, że telefony komórkowe są bardzo przydatne w codziennym życiu, a przy tym coraz tańsze. Telefonia komórkowa daje ogromne możliwości wymiany informacji. Pomijając zwyczajną możliwość przesyłania dźwięku (rozmowa telefoniczna), komórki umożliwiają także przesyłania wiadomości SMS, EMS, MMS. SMSy robią coraz większą karierę. Każdego dnia wysyłanych jest miliony krótkich wiadomości tekstowych. Wielką karierę przewiduję natomiast wiadomością MMS, które umożliwiają przysłanie multimedialnych (zawierających zdjęcia, polifoniczny dźwięk) wiadomości. Inny, coraz bardziej popularny sposób wymiany informacji to WAP. Dzięki temu ?przenośnemu Internetowi? dysponując tylko telefonem możemy m.in. zarządzać kontem bankowym (taką możliwość oferuje już większość liczących się w Polsce banków) czy zrobić zakupy. Bardziej zawansowane sposoby wymiany informacji poprzez komórkę to: GPRS (pakietowa transmisja danych oferująca szybszy i względnie tańszy niż poprzez GSM dostęp do WAP czy Internetu), JAVA (oferująca personalizacje telefonu poprzez odbiór grafiki, dźwięku, aplikacji), port IrDA (umożliwiający darmowe przysłanie danych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w port) oraz Bluetooth i HCSD.
Możliwości telefonów komórkowych są coraz większe, a same komórki coraz tańsze. Dzięki tym malutkim urządzeniom nasze życie uległo zmianie.

Uważam także iż programy przyrodnicze pozwalają nam ujrzeć rzeczy, których inaczej moglibyśmy nigdy nie zobaczyć: Możemy też obejrzeć relacje z wydarzeń kulturalnych, takich jak widowiska baletowe, koncerny symfoniczne i opery, a oprócz tego spektakle teatralnie, filmy i inne programy- jedne po prostu głębokie i wnikliwe, drugie po prostu zabawne. Nadawanych jest też wiele programów oświatowych. Telewizja może, więc być po prostu miłą i pouczająca rozrywką, jeśli tylko właściwie się z niej korzysta, potrafi się dokonywać wyborów i w rozsądny sposób poświęcać na nią czas.Niestety nie wszystkie media, które tu przedstawiłam mają tylko pozytywne strony i pozytywnie oddziałują na osoby z nich korzystające. Mam tu na myśli oczywiście internet i telewizję. Nie ulega wątpliwości, że są one bardzo pomocne i przydatne w edukacji odbywającej się poza szkołą, jednak mają swoje wady i należy z nich korzystać z rozsądkiem i umiarem. O zagrożeniach można mówić wtedy, gdy zajęcia i czynności wykonywane przez dzieci i młodzież poza szkołą wywołują potencjalne lub rzeczywiste ujemne, niekorzystne zmiany w rozwoju i edukacji dziecka oraz w życiu jego rodziny. Przede wszystkim istnieje ogromne niebezpieczeństwo i możliwość uzależnienia się od internetu czy telewizji, a nawet od obu tych środków. Dzieci i młodzież godzinami przesiadująca przed szklanym ekranem telewizora bądź monitora, może uzależnić się od niego, co w konsekwencji doprowadzi między innymi do tego, że pierwszą rzeczą, jaką będzie robiła wstając po nocy, czy wracając ze szkoły, to właśnie włączenie szklanego ekranu. Taka osoba będzie zapominała o podstawowych i niezbędnych czynnościach, jakie powinna wykonywać na co dzień, nie będzie też w stanie normalnie funkcjonować. Innym zagrożeniem płynącym z nieumiejętnego lub też niewłaściwego korzystania z internetu i telewizji jest ogólna demoralizacja dzieci i młodzieży. To właśnie środki społecznego przekazu, filmy wideo, niewłaściwe gry komputerowe, anteny satelitarne, przybliżają odbiorcom ten kolorowy, beztroski i syty, a równocześnie okrutny, pełen gwałtu i przemocy świat, który jest w zasięgu ręki, przedzielony od odbiorcy tylko szybą ekranu telewizora. A na tym ekranie (oprócz scen wartościowych) jest coraz więcej seksu, przemocy, agresji i swobody, coraz więcej ociekających krwią filmów, coraz więcej brutalnych i jednocześnie ?kosmicznie ogłupiających? scen oglądanych przez telewidzów, jest tam także idealny instruktaż bardzo często o charakterze demoralizującym (np. filmy kung-fu i sztuki wojennej są idealnym instruktażem przemocy). Dzieci i młodzież (a także dorośli) uczą się przemocy i w konsekwencji podejmują próby naśladownictwa, by dominować nad innymi.5 Dzieci, które zbyt dużo czasu spędzają przed telewizorem, stają się obojętne na problemy i cierpienie innego człowieka, często są zalęknione, bojaźliwe i nadmiernie pobudliwe, ale także rozleniwiają się, stają się bierne intelektualnie, społecznie i fizycznie, często stają się osamotnione przed ekranem telewizora. Telewizja bardzo wyraźnie ogranicza czas na rozmowy rodzinne, kontakty bezpośrednie rodziców i dzieci, wspólne spacery, wyjazdy, spotkania itp. Dzieci coraz mniej czasu poświęcają na pracę na rzecz rodziny, domu, gospodarstwa domowego, mniej czasu przeznaczają na zabawy z rówieśnikami, co prowadzić może w konsekwencji do pewnych nieprawidłowości w rozwoju społecznym dziecka. Telewizja i Internet wykorzystywane nieracjonalnie ograniczają czas na zajęcia hobbistyczne. Powodują także to, że inne środki masowego przekazu jak: książka, czasopisma, gazety, radio, kino schodzą na plan dalszy lub są całkowicie wyeliminowane. Telewizja i Internet ograniczają także wyobraźnię dziecka, powodują zubożenie słownictwa wśród dzieci i młodzieży oraz utrwalają fotograficzne, nie zawsze rzeczywiste postrzeganie świata. Media te wywołują także negatywne wpływy treści przekazu na sferę poznawczą dzieci jak również młodzieży. Powodują u nich natłok informacji, bezkrytycznie przyjmowany fałszywy obraz świata, niezrozumienie przekazu. Z internetem wiąże się jeszcze jeden problem i niebezpieczeństwo. Chodzi tu mianowicie o kontakty i znajomości zawierane na różnego typu ?czatach? czy na ?gadu-gadu?. Należy pamiętać, że nigdy nie wiadomo do końca, kto jest ?po drugiej stronie?, z kim tak naprawdę się rozmawia. I w tym przypadku rodzice powinni być czujni i zainteresować się tym, z kim się kontaktuje ich dziecko. Oczywiście internet i telewizja wywołują niepożądane skutki zdrowotne. Nieracjonalny, nieprawidłowy zakres kontaktów dziecka z telewizją (np. oglądanie programów późno wieczorem, programy dla dorosłych, obfitujące w sceny przemocy), prowadzić może do niebezpiecznych i groźnych dla prawidłowego rozwoju dziecka skutków (nieprawidłowy rozwój fizyczny, zakłócenia i niekorzystne zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i motywacyjnej osobowości dziecka). Codzienny, wielogodzinny kontakt dzieci z telewizją i komputerem budzi niepokój wśród lekarzy i powinien także budzić wśród rodziców tych dzieci. Zbyt długie przesiadywanie bowiem przed ekranem powoduje przede wszystkim psucie się wzroku. Ograniczanie czasu na zabawy i gry ruchowe, wpływa ujemnie na układ kostny, a co za tym idzie wady postawy, nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego (zapadnięta klatka piersiowa, zaokrąglone plecy, zwiotczałe mięśnie, obniżenie sprawności fizycznej, skoliozy, zmniejszenie się masy mięśni, otyłość, zaburzenia przemiany materii-wysoki cholesterol). Wraz z rozwojem mediów pojawił się wzrost schorzeń alergicznych, gdyż te media nadmiernie przeciążają narządy zmysłów.
Jak widać jest bardzo wiele negatywnych skutków i oddziaływań mediów na osoby, które z nich korzystają. Należy więc pamiętać, że oczywiście są one środkami bardzo wspomagającymi edukację nieszkolną, jednak niosą też wiele niebezpieczeństw.


Uważam że w pewnym sensie informacja jest motorem postępu w każdej dziedzinie życia człowieka .Postępujący w coraz większym tempie rozwój techniki w bardzo dużym stopniu zależy od szybkości i jakości informacji. I tak już od wczesnego dzieciństwa jakość naszego życia zależna jest od informacji tzn. bardzo wiele zależy od sposobu odbioru sygnałów przekazywanych nam przez najbliższe otoczenie. W kolejnych etapach życia odbieranie informacji i sposób ich przetwarzania warunkuje kształtowanie naszej osobowości i rozwój intelektualny. Można z tego wyciągnąć wniosek , iż osoba która ma możliwość dostępu do większej ilości źródeł informacji ? zakładając że potrafi je w odpowiedni sposób zinterpretować i wykorzystać będzie posiadała przewagę intelektualną. Proces kształcenia , któremu jesteśmy poddawani od dzieciństwa m.in. ma za zadanie nauczyć nas przyswajania oraz selekcji informacji i zastosowania zdobytych umiejętności w życiu codziennym . Trudno wyobrazić sobie wykonywanie niemal każdego zawodu bez dokształcania się, doskonalenia zdobytych umiejętności po przez wymianę informacji w rozmaitych formach. Współczesna technika oraz rozwój środków łączności umożliwia każdemu z nas bez wychodzenia z domu uzyskiwanie informacji o wydarzeniach na całym świecie . Najbardziej rozpowszechnionymi nośnikami informacji we współczesnym świecie są radio , prasa , telewizja , wszelkiego rodzaju publikacje ( począwszy od gazet po literaturę piękną ) , telefonia oraz Internet. Społeczeństwo informacyjne to nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji.
Reasumując sądze że znacznie przeważają argumenty za tym iż życie w społeczeństwie informacji rozwija ponieważ Sprawna sieć telefoniczna, telefonia komórkowa, dostęp do Internetu, powszechna komputeryzacja, nauczanie na odległość, podpis elektroniczny - te dziedziny zastosowań technologii informacyjnych, które są ważne dla rozwoju człowieka Internet staje się miejscem nawiązywania przyjaźni, które często trwają długie lata i potrafią przetrwać przyjaźnie "rzeczywiste". Nierzadko spotkać można małżeństwa ludzi, którzy poznali się właśnie za pośrednictwem tego nowego Także telepraca, multimedialne formy przekazu informacji są nową szansą, szczególnie dla pracowników niepełnosprawnych lub zmieniających kwalifikacje. Pojawiają się nowe możliwości oddziaływania na bezpieczeństwo pracy, widoczny staje się wzrost roli wiedzy i informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy i życia. medium. Internet jest niezmierną skarbnicą informacji i możliwości, z których musimy się tylko nauczyć korzystać, by nie przyniosły one złych efektów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut