profil

Wielka Wojna - ostatnią? - artykuł dziennikarza z roku 1920

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

28 czerwca 1919 roku, został zawarty traktat w Wersalu, ostatecznie kończący Wielką Wojnę ? największą w dziejach ludzkości. Wojna ta pochłonęła ogromną ilość ofiar ? żołnierzy i cywilów. Gospodarki wielu krajów zostały zrujnowane. Jednak, mimo ogromu strat i wstrząsu nimi wywołanego, nie rozwiązano jeszcze większości konfliktów.

W wyniku przegranej Niemiec, traktat wersalski wprowadził duże zmiany terytorialne. Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię, utracone 40 lat temu. Z utraconych ziem, powstało również nowe państwo ? Polska. Porozumienie w Wersalu nakładało też na Niemcy obowiązek płacenia odszkodowań i inne sankcje natury ekonomicznej, co jeszcze pogorszyło sytuację gospodarczą tego państwa, zrujnowanego po wojnie. Ponadto układ przewidywał szereg ograniczeń wojskowych, między innymi: zakaz powszechnej służby wojskowej oraz posiadania lotnictwa wojskowego i okrętów podwodnych. Jednak nie rozbrojono Niemiec całkowicie ? pozostawiono im 100-tysięczną armię zawodową. Mimo ostrzeżeń Francji, rząd Wielkiej Brytanii uważa, że należy zachować równowagę sił w Europie. Jednak, czy nie przekonaliśmy się już o chytrości i wrogości Niemiec? Stanowisko Wielkiej Brytanii, może być jej największym błędem. Potężne jak dotąd państwo, na pewno nie jest zadowolone z wyniku wojny. Istnieje możliwość odwetu Niemiec na państwach zwycięskich ? co wiąże się jednocześnie ze złamaniem warunków pokoju.
Zemsta Niemiec, jest tym bardziej możliwa, że wiele państw europejskich jest teraz poważnie osłabionych. Rosja ? mimo poparcia dla państw ententy, odniosła ogromne straty z powodu wewnętrznych rewolucji. Wciąż toczy się w niej krwawa wojna domowa ? mniejszości narodowe podbite przez carat pragną odzyskać niepodległość. Francja poniosła znaczne straty materialne i ludnościowe w obrębie pól bitewnych, w wyniku prowadzenia większości walk frontu zachodniego na jej terenach. Na ziemiach dawnych Austro - Węgier powstały państwa narodowościowe, które dopiero kształtują swój rząd, ustanawiają prawo, budują gospodarkę. Wiele państw jest niezadowolonych z powodu utraty części swoich ziem na rzecz nowopowstałych krajów (np. Węgry, które straciły 2/3 terenów).

Te wszystkie czynniki mają ogromny wpływ na przyszłą sytuację w Europie. Czy doprowadzi to do kolejnej wojny, zależy od wszystkich państw ? ich stosunków między sobą i odrzuceniu ideologii imperializmu czy potęgi kolonialnej. Pozostaje nam wierzyć w nasze władze i robić wszystko, aby zapobiec kolejnej Wielkiej Wojnie. Jej konsekwencje mogłyby być jeszcze gorsze?

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna
Historia Polski