profil

Konflikty narodowościowe - konflikt w dawnej Jugosławii

poleca 85% 139 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Chorwacja Bośnia i Hercegowina

Konflikt w Jugosławii trwa od wielu lat. Można go zaliczyć do konfliktów religijnych i narodowościowych. Konflikty takie najczęściej powstawały w Bośni i Hercegowinie (gdzie ? mieszkańców stanowią sprzeciwiający się ówczesnej polityce Chorwaci). Obecnie trójka przedstawicieli Bośni i Hercegowiny oraz przedstawiciel Chorwatów, sprawuje główne rządy. Po tych zmianach w 1998 roku znaczna część tych konfliktów została zaspokojona. Innymi konfliktami na tych terenach są spory religijne i etniczne. Mniejszości religijne często za wyznawanie swojej wiary i wolność słowa byli prześladowani przez wyznawców innych religii, katowani, skazani na cierpienia lub zamykani w więzieniach. Powstawało wtedy wiele manifestacji które były krwawo tłumione. Tak samo było z walkami w obronie kultury i granic.
Po I wojnie światowej powstało Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W 1921 roku po wyrażeniu zgody przez wszystkie te kraje zostały one połączone w jedno królestwo Jugosławii ze stolicą w Sarajewie. Podczas II wojny światowej to królestwo znalazło się pod okupacją niemiecką poparte przez Włochy, Bułgarię i Węgry. Po skończeniu się krwawej wojny nazwa królestwa została zmieniona na Federację Jugosłowiańską. Mieszkający w granicy Jugosławii muzułmańscy Bośniacy, prawosławni Serbowie, katoliccy Chorwaci i Słoweńcy przez około 40 lat żyli w zgodzie była to zgoda jedynie polityczna. Od 1991 roku z Federacji Jugosłowiańskiej zaczęły wycofywać się państwa: Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. Serbia i Czarnogóra utworzyły Federacyjną Republikę Jugosławii. Powstałe w wyniku Jugosławii państwa mają w większości zróżnicowaną strukturę etniczną i wyznaniową. Najbardziej jednolita pod względem etnicznym i wyznaniowym jest Słowenia. Tzw. Nową Jugosławię tworzą obecnie tylko Serbia i Czarnogóra, są jednak politycznie oddzielnymi państwami. W 1995 roku przywódcy stron konfliktu bośniackiego, po 3 tygodniach intensywnych negocjacji w USA rozpoczęli rozmowy w sprawie warunków przyszłego układu pokojowego. 22 listopada Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o zawieszeniu sankcji wobec byłej Jugosławii. Oficjalny układ pokojowy kończący wojnę w Bośni został podpisany 14 grudnia tego roku w Paryżu. Po tym układzie konflikt został ułagodzony, ale nadal wyznawcy różnych religii staczają ze sobą różne spory. Pod wieloma względami te kraje mają do siebie nawzajem uprzedzenie i ciągle nie mogą się porozumieć. Obecnie spory powstają w krajach, gdzie ilość ludności pod względem etnicznym jest bardzo zróżnicowana. Rozpadająca się Jugosławia po zmianach politycznych nazywana jest Serbią i Czarnogórą, jednak w 2006 roku Czarnogóra uzyskała niepodległość i tworzy osobne państwo.
Mimo załagodzenia konfliktu narodowościowego z różnych przyczyn dokonywane są brutalne morderstwa i prześladowania na terenach dawnej Jugosławii. Niestety, na pewno tych zachowań nie da się uniknąć, bowiem kraje, które kiedyś były jednością, teraz są osobno i widać dokładnie, że każde chce mieć własne prawa. Właśnie te prawa czasem kierują dumą człowieka i tak toczą się wojny o wiarę, godność, granice i kulturę. Tylko organizacje i wydarzenia kulturalne mogą choć trochę złagodzić spory na świecie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty