profil

Historia wielkiej emigracii

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wielka emigracja z Polski zaczęła się już w XIX wieku po upadku powstań narodowych. Były to zesłania powstańców na Syberię oraz ucieczki przed prześladowaniami do Europy zachodniej (Francji i Niemiec) .
Na początku XX wieku Polacy zaczęli emigrować do dalszych zakątków naszego globu, były to takie państwa jak: USA, Kanada, Argentyna, Brazylia. W latach 1870-1913 czyli do końca I Wojny Światowej wyemigrowało z Rzeczpospolitej ok. 5 milionów ludzi. Następnie w latach międzywojennych kolejne 1,2 miliona osób.

Jednak stosunkowo najwięcej ludzi wyemigrowało podczas II Wojny Światowej (1939-1945), a mianowicie w tak krótkim czasie wyjechało około 1,5 miliona osób. Były to przeważnie migracje przymusowe, do pracy w Niemieckich obozach koncentracyjnych np. Oświęcim, Majdanek itd. Jak również do zakładów produkcyjnych w Niemczech np. do fabryk Audi, Mercedesa, Simensa itd.
Oraz około 600 tysięcy osób do ZSRR. Do przymusowej pracy na Syberii w nieludzkich warunkach przy budowie linii kolejowych, pracy w kamieniołomach i kopalniach oraz przy wyrębie lasów.
Należy pamiętać, iż z ziem polskich emigrowali nie tylko Polacy. Byli to również Niemcy powracający do Niemiec po utracie kontroli nad Polską. Po I Wojnie Światowej, oraz Niemcy emigrujący z Mazur (terenów niegdyś należących do Niemiec) do Rzeszy Niemieckiej. Około 7 milionów ludzi tej narodowości.

Żydzi - większość żyjących ludzi narodowości semickiej ucieka po prześladowaniach, izolacji z życia publicznego (Getta) w Niemczech, jak również na skutek wzrastającego antysemityzmu w całej Europie do Izraela.
Kolejna migracja ludności na terenach Polski to: Wymiana ludności z ZSRR na mocy układów Polsko-Radzieckich. Do Polski wróciło wtedy 2 miliony Polaków, natomiast do ZSRR 500 tysięcy Ukraińców, Białorusinów oraz Litwinów, których ojczyzny (Litwa, Ukraina, Białoruś) znajdowały się pod kontrolą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w, których rządzili wówczas komuniści.
Łącznie od IX wieku czyli początku Wielkiej Emigracji z kraju wyjechało ok. 16,5 miliona ludzi! Czyli prawie połowa obecnej liczby obywateli Polski! Obecnie naród Polski rozsiany jest po całym świecie. W znacznej ilości krajów można spotkać polskie akcenty. Np. w USA Polskie dzielnice. W Niemczech w centrach handlowych można gdzieniegdzie usłyszeć rozmowy Polaków. W Kanadzie radnych wielkich miast jak Toronto, Ottawa o polskiej narodowości. Nawet w tak odległych krajach jak Australia można spotkać grupy Polaków na stałe zamieszkujących te państwo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty