profil

Początki integracji mocarstw ościelnych w wewnętrzne sprawy RP.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Piotr I- car rosyjski

Rosja uściła sobie prawo do roli gwarancji postanowienia traktatu w XVII. Istniało wiele umów międzynarodowych, lecz żaden nie wprowadzał traktatu obcej gwarancji- był to jeden z początków integracji Rosji w sprawy Polski.
· Rosja mogła się powoływać, że łamano traktat z 1717r
· Polska spadła do roli wasala Rosji będąc do niedawna sojusznikiem przeciw Szwecji.
Rosja uznaje, że najlepszą drogą do uzyskania pozycji, jest nie zmieniać pozycji RP. (rozdarcie wewnętrzne RP). Rosja chcąc być pewna, że ustrój państwa polskiego będzie taki jaki jest zaczęła podpisywać traktaty z państwami: Rosją, Szwecją, Turcją, Austrią

W 1720 w POCZDAMIE- podpisano traktat z Prusami. Aby utrzymać RP w stanie anarchii należało przeciwdziałać przeciw przekazaniu traktatu polskiego swojemu synowi Augustowi III, ponieważ mogli przekształcić tron w mocniejszy- dziedziczny (do tej pory był elekcyjny), dlatego przekazano tron FRYDERYKOWI II. Rosji zależało na wolnej elekcji. Po śmierci Piotra I działalność dyplomatyczna Rosji w Polsce osłabła.

Rosjanie nie wycofali się z RP, ale zostawili stronnictwo prorosyjskie w Polsce- nie odgrywała ona jednak na początku ważnej roli. Stronnictwo budziło się, bo bali się wyparcia Rosji z polski.
- Francje niepokoiły ostatnie sukcesy Rosji
- Francje niepokoił wzrost znaczenia Austrii
- Francje niepokoiła klęska Turcji w wojnie z Austrią
- Francje niepokoił sojusz dowódców cesarskich pomiędzy Rosją i Austrią w 1726r.
Francja chciała odgrywać ważną rolę na arenie RP, jednak nie miała określeń politycznych wobec Polski, więc wprowadzili tylko chaos w wewnętrzne sprawy Polski.
Szlachta podzieliła się na obóz profrancuski.
Ludwik XV interesował się Leszczyńskim, który przebywał na wygnaniu.

1725- małżeństwa Ludwika z córką Leszczyńskiego. Od tej pory do 1733 dyplomacja francuska będzie chciała przeprowadzić reelekcje Leszczyńskiego na tron.

Działalność Francji w Polsce niepokoiły Rosję i Austrię. W 1732r. Obu państwa podpisały układ- traktat Lowelvowolta (od rosyjskiego dyplomaty CARLA GUSTAWA LOWELWOLTA). Został oparty na sprzeciwie Rosji i Austrii, co do powrotu na tron leszczyńskiego, oraz wspólny sprzeciw wobec przekazania tronu Augustowi II. Państwa te wysunęły do tronu polskiego INFANTA PORTUGALSKIEGO DOM EMANUELA.

13 grudnia 1732- do układu wciągnięto Prusy i wraz z tym układ przekształcił się w sojusz TRZECH CZARNYCH ORŁÓW (każde państwo miało czarnego orła w herbie). Rozwiązanie traktatu LEWELWOLTA.

W 1732 umiera król Polski August II mocny, okres bezkrólewia. INTERREXEM zostaje prymas Teodor Potocki.

1733- przeprowadzono sejm konwokacyjny- szlachta była niechętna przyjmowaniem obcych kandydatów i blokuje tym samym plany Rosji i Austrii i wprowadza na kandydata EMANUELA. Rosja i Austria powraca do popierania kandydata FRYDERYKA II AUGUSTA syna Augusta II. Sejm postanawia odsunąć DYSEDENTÓW (szlachta innowiercza) i królem Polski zostaje LESZCZYŃSKI- wygrał większością głosów. Rosja i Austria nie uznały tej decyzji, przeprowadziły elekcje FRYDERYKA II AUGUSTA, ale Francja nie uznała ich decyzji i w latach 1733-1735 trwała dwu letnia wojna o sukcesje polską. Francja nie interesowała się wynikiem wojny, zrezygnowała z poparcia LESZCZYŃSKIEGO i wycofała się z wojny. LUDWIK XV obdarzył LESZCZYŃSKIEGO dożywotnim królem LOTARYNGII.

1736- zwolennicy króla PIASTA- kandydata rodzimego do tronu Polski- zostali rozbici pod DZIKOWEM i przeprowadzili elekcje króla FRYDERYKA AUGUSTA II (AUGUST III SAS)

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata