profil

Wydarzenia września 1939r. i ich związek z czasami obecnymi ( Gruzja 2008r.)

poleca 85% 319 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Praca , którą pragnę przedstawić dotyczy wydarzeń z września 1939r. i ich związek z tym co się dzieje w Gruzji 2008r. We wrześniu 1939r. wojska Niemieckie przekroczyły granice Polski i zaatakowali stacjonujące na pograniczu oddziały Rzeczpospolitej . 17.września 1939r. od wschodu granice przekroczyły wojska Radzieckie, jednakże należy zauważyć fakt, iż wojska Hitlerowskie były agresorem , zaś wojska Radzieckie miały miano wyzwolicieli . Dlaczego tak się stało ? Podstawą tego stanu rzeczy była wcześniejsza umowa pomiędzy ZSRR ? Niemcami (Pakt Ribbentrop-Mołotow).Umowa ta składała się z Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r. oraz tajnego protokołu dodatkowego. Pakt został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału Europy Środkowej i Wschodniej i był on logicznym następstwem wcześniejszego układu o gospodarczej i militarnej współpracy zawartej w 1922 roku między Rosją a Niemcami zwanym układem w Rapallo. Pakt miał olbrzymie znaczenie dla obu przywódców. Hitlerowi zabezpieczał front wschodni w planowanej przez niego wojnie i atak na Polskę. Stalin zaś powiększał w ten sposób strefę wpływów komunizmu. W myśl, której oba państwa maja zająć ziemie Rzeczpospolitej . Tak też się stało ,ziemie Polski zostały szybko zajęte przez te państwa. Wojska Polskie stawiały opór przewarzającym siłom wroga , zaskoczeniem dla nich było wkroczenie wojsk Radzieckich, względem których nie wiedziano jak się zachować. Naczelny wódz Wojska Polskiego na wieść o wkroczeniu wojsk ZSRR wydał odezwę do żołnierzy , która mówiła : w przypadku wojsk ZSRR nie należy podejmować żadnych działań zbrojnych , chyba że zostanie podjęta próba rozbrojenia lub innych działań w stosunku do żołnierza Polskiego. Takie stanowisko naczelnego wodza nie dawały jednoznacznego rozkazu zachowania w stosunku do żołnierzy ZSRR, co w znacznym stopniu ułatwiło działania dowództwu Radzieckiemu .
Nie każdy jednak wie, iż działania podjęte przez Hitlera były uprzedzone przez długotrwałe negocjacje z władzami ZSRR.W latach Trzydziestych wojska Hitlerowskie były dobrze uzbrojone , jednakże nie wystarczająco , aby móc konkurować, z nie którymi wojskami Europy. Hitler potrzebował poparcia Stalina, gdyż Armia Radziecka była wówczas najpotężniejszą armią Europy. Po rozpoczęciu działań wojennych Niemcy były zaniepokojone tym, iż Rosja nie angażuje się w działania wojenne przeciwko Polsce. Stalin wyczekiwał reakcji Europy , która ograniczyła się jedynie do działań dyplomatycznych i propagandowych , dając sobie tym samym czas na przygotowanie swoich wojsk. Gdy Stalin był pewien, iż wojska Krajów Europy nie mają zamiaru mieszać się w działania wojenne wówczas , podjął decyzję o wkroczeniu na ziemie Polskie . Armia Czerwona wkroczyła na ziemie Polskie pod pretekstem ochrony ludności Ukraińskiej i Białoruskiej zamieszkującej ziemie ówczesnej Rzeczpospolitej
Trzeba jednak przytoczyć słowa Mołotowa wypowiedziane na brzegu rzeki San, po podziale ziem Polskich : ? Niech zajmują ziemie, kradną i mordują my i tak wkroczymy tu jako wyzwoliciele?. Myślę iż słowa te dają dość do myślenia , gdyż zostały wypowiedziane w 1939r. , wiele lat przed zakończeniem II wojny Światowej ?
W dzisiejszych czasach wojska Rosji wkroczyły na ziemie Gruzji ,( jak uważa propaganda Rosyjska) niosąc pomoc obywatelom zamieszkującym tamtejsze tereny , którzy byli prześladowani przez władze Gruzji ? W wyniku tego konfliktu od Gruzji odłączyła się Aphazja i Osetia południowa. Po wkroczeniu wojsk Rosyjskich , jak miało miejsce w XIXw. na ziemiach Polskich. Kraje Europy podobnie jak dawniej ograniczają się do działań dyplomatycznych ? Dlaczego ? Rosja jest obecnie nie tylko potęgą militarną , ale i gospodarczą , od której wiele państw Europy jest zależna .
Pamiętając o wydarzeniach z września 1939r. i wszystkim tym co wydarzyło się po tamtych wydarzeniach , miejmy na uwadze wszystko to co dzieje się teraz . Gdyż analizując działania tamtych władz i dzisiejszych , możemy zaobserwować wiele podobieństw. Dlatego bądźmy mądrzejsi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty