profil

CV jest naszą wizytówką

poleca 89% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

CV jest naszą wizytówką, dlatego należy mu poświęcić odpowiednią ilość czasu. Nie należy zdawać się wyłącznie na narzędzia typu kreator CV. Podczas pisania CV (łac. curriculum vitae) należy pamiętać o tym, że osoba je czytająca poświęci na jego przeczytanie maksymalnie minutę. Tyle mamy czasu aby wywrzeć dobre wrażenie na osobie rekrutującej a tym samym zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Dlatego warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.

1. Układ CV
? CV powinno być przede wszystkim czytelne. Często w poradnikach podaje się informację, że nie powinno być ono dłuższe niż 1 strona. Jednak w sytuacji gdy mamy bogate doświadczenie zawodowe warto stworzyć CV na 2 strony.
? informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe i przekonujące np. jeżeli piszemy, że bardzo dobrze potrafimy obsłużyć Worda to postarajmy się aby napisane przez nas CV świadczyło o tym (brak błędów ortograficznych, gramatycznych, czytelny układ itp.)
2. Informacje zawarte w CV

a) Dane osobowe:
? imię i nazwisko,
? data urodzenia,
? miejsce zamieszkania,
? numer telefonu,
? adres e-mail.
? nie podajemy informacji osobistych, stanu cywilnego itp.
b) Wykształcenie
? należy pamiętać o tym, że obowiązuje odwrotna chronologia czyli zaczynamy od najświeższych doświadczeń.
? Jeżeli mamy ukończone studia wyższe to nie warto pisać, że chodziliśmy do szkoły średniej (chyba, że szkoła średnia wyróżnia się czymś szczególnym); podstawówki również nie piszemy.
c) Doświadczenie zawodowe
? obowiązuje ta sama zasada jak przy wykształceniu czyli chronologia odwrócona.
? wpisujemy dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
? nazwa firmy,
? stanowisko
? krótko opisujemy zakres obowiązków bądź też nabyte umiejętności.
? w przypadku bogatego doświadczenia zawodowego można wybrać tylko te stanowiska, które są zgodne ze stanowiskiem na które aplikujemy.
d) Dodatkowa działalność
? udział w konkursach
? przynależność do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.
e) Umiejętności
? znajomość języków obcych ? jeżeli znajomość języka potwierdzona jest certyfikatem należy to dopisać
? znajomość obsługi komputera ? należy wyróżnić jakie znamy programy, w jakim środowisku pracujemy
? prawo jazdy
f) Zainteresowania
Należy pamiętać o tym, że w stopce CV należy zawsze umieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883)."

CV nie zawierające tej klauzuli nie może być wykorzystane, ponieważ łamane jest prawo o ochronie danych osobowych.

3. Zdjęcie
? Jeżeli pracodawca wymaga aby do CV dołączyć zdjęcie należy umieścić je w prawym górnym rogu.
? Należy pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest umieszczanie zdjęcia z wakacji, w stroju kąpielowym, z imprezy urodzinowej itp. Najlepiej jeżeli jest to zdjęcie legitymacyjne.
? Jeżeli wysyłamy CV formą listowną to nie powinno się dołączać zdjęcia za pomocą spinacza ponieważ zdjęcie może zaginąć
4. Forma graficzna
? CV musi być czytelne,
? tekst nieczytelny, napisany z dużym przepychem nie zrobi dobrego wrażenia na czytającym
? powinno się używać jednej czcionki w całym tekście, w rozmiarze 12p.
? używanie zbyt małej czcionki powoduje, że CV staje się nieczytelne i zniechęca osobę rekrutującą do zapoznania się z jego treścią
? nie powinno się używać zbyt wielu podkreśleń, pogrubień i wykrzykników
? nie piszemy CV dużymi literami
? tekst powinien być pisany w równych akapitach i odstępach
5. Wysyłamy CV

Gdy już napiszemy CV należy je wysłać do pracodawcy i tu również obowiązują określone zasady, szczególnie gdy wysyłamy aplikację drogą elektroniczną.
? niedopuszczalne jest wysyłanie samych załączników bez żadnej treści w e-mailu. Osoba rekrutująca nie wie od kogo pochodzi e-mail, na jakie stanowisko aplikuje dana osoba a to zniechęca do zapoznania się z treścią załączników
? e-mail bez żadnej treści z samymi załacznikami może być odebrany jako wirus i skasowany
? treść e -maila powinna być oficjalna (przedstawiamy się, piszemy na jakie stanowisko aplikujemy, podajemy dane kontaktowe)
? niedopuszczalne są e-maile o charakterze nieformalnym, na przykład:

- "przypadkowo natknąłem się na Państwa ofertę (...) zawsze warto spróbować"
- "znajomy wskazał mi ten adres, ale nie wiem za bardzo o jaki rodzaj pracy chodzi, więc wysyłam tylko CV"
- "mogę się tym zająć"
i tym podobne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty