profil

Budowa wnętrza ziemi

poleca 84% 978 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
budowa skorupy ziemskiej budowa ziemi

W budowie naszej planety możemy wyodrębnić kilka warstw. Najgłębiej znajduje się JĄDRO. Otacza je warstwa płaszcza Ziemi. Najcieńszą zewnętrzną warstwę stanowi skorupa ziemska. W uproszczeniu można powiedzieć, że Ziemia przypomina swą budową jajko. Jej "żółtkiem" jest jądro, "białkiem"-płaszcz, całość otacza z zewnątrz krucha i cienka skorupa.

W środku Ziemi znajduje się JąDRO, stanowiące 16% jej objętości i aż 31% masy. Składa się z ciężkich pierwiastków, głównie metali. Dzieli się ono na wewnętrze i zewnętrzne. Jądro wewnętrzne ma cechy ciała stałego. Zbudowane jest głównie z ciężkich metali żelaza i niklu. Natomiast jądro zewnętrzne ma właściwości cieczy. Przypuszcza się, że stałe jądro Ziemi kręci się wokół osi szybciej niż zewnętrzna skorupa naszego globu. Powyżej jądra znajduje się płaszcz Ziemi. Stanowi on 83% objętości naszego globu i 68% jego masy. Dzieli się podobnie jak jądro, na płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny. Na granicy płaszcza wewnętrznego i jądra temperatura dochodzi do 4000 st. Celcjusza. Skały przechodzą tutaj ze stanu płynnego w stały. W płaszczu zewnętrznym powstają prądy cieplne. Są one rezultatem stałej wymiany ciepła.Są one rezultatem stałej wymiany ciepła między płaszczem a jądrem. Prądy te nazywane są konwekcyjnymi dochodzą do najwyższej położonej, powierzchniowej warstwy naszej planety. Zewnętrzną powłokę Ziemi, z której zbudowane są kontynenty oraz dna mórz i oceanów, nazwano skorupą. Tworzą ją sztywne skały: magmowe, osadowe i przeobrażone.Wyróżnia się dwie odmiany skorupy: kontynentalną, której grubość przekracza nawet 50 km, i oceaniczną, o grubości do 12 km. Skorupę wraz z górną warstwą płaszcza nazywamy litosferą.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta