profil

Piastowie

poleca 85% 188 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

1. POJĘCIA
Czarna śmierć ? dżuma 1348-1350 choroba, która przedostała się od Włoch i rozprzestrzeniła się na całą Europę Wsch. Dziesiątkując ludność
Przymus drożny - nakaz poruszania się określonymi szlakami handlowymi dla wszystkich kupców
Sobór - Zgromadzenie wszystkich biskupów i kardynałów
Wojna 100-letnia- (1337-1453) wojna pomiędzy Francją i Anglią
Schizma - nazywane są rozłamy w łonie Kościołów chrześcijańskich przypisujących sobie tytuł powszechnego (katolickiego)
Prawo składu - obowiązek, stawiany kupcom przejeżdżającym przez miasto, zatrzymania się w nim na pewien okres i wystawienia na sprzedaż przewożonych towarów. Stosowane było od XIII w. do XVIII w.
Lokalizacja- zakładanie nowej osady
Seniorat ? tron miał przypadać najstarszemu z synów, a potem najstarszemu z książąt piastowskich
Monarchia stanowa- podział społeczeństwa na stany z, pośród których część zdobyła wpływ na władzę
Zjazd Gnieźnieński ? (1000) spotkanie Ottona III i Bolesława Chrobrego
Trójpolówka - sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części. Każdego roku uprawiane są tylko dwie z nich, a trzecia ugoruje, co pozwala na "odpoczywanie" ziemi
Rozbicie dzielnicowe ? podział państwa na dzielnice
Sztuki wyzwolone ? trivium: gramatyka, retoryka, dialektyka quadrivium: muzyka, arytmetyka, geometria, astronomia
Immunitet ? całkowite lub częściowe zwolnienie od powinności na rzecz państwa

2. KIM BYLI?
Grzegorz VII ? papież, który popadł w konflikt o inwestyturę z Henrykiem IV
Henryk IV - król niemiecki, Popadł w konflikt z papieżem Grzegorzem VII o inwestyturę
Biskup Wojciech ? prowadził chrystianizację w Czechach został zamordowany
Biskup Stanisław ?
Henryk Pobożny - władca na terenie śląska w Małopolsce i znacznej części Wielkopolski. Zginął w bitwie po Legnicą z Tatarami.
Henryk Brodaty ? panował na terenie śląska w Małopolsce i znacznej części Wielkopolski
Wacław II ? król Czech i Polski zjednoczył prawie wszystkie dzielnice Polski w 1300 się koronuje w Gnieźnie
Otton III - cesarz rzymski, Podczas zjazdu gnieźnieńskiego utworzono niezależną polską organizację kościelną z metropolią w Gnieźnie i biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu
Przemysł II- Książe wielkopolski, próbował jednoczyć ziemie Polski w 1295 koronuje się na króla Polski zamordowany przez Brandenburczyków
Kazimierz Odnowiciel ? został wygnany z kraju, powrócił pokonał Masława na Mazowszu, przyłączył Śląsk pod warunkiem płacenia trybunału Czechom, ufundował klasztor Benedyktynów w Tyńcu
Wójt Albert - był od 1290 dziedzicznym wójtem Krakowa, zorganizował bunt przeciwko Łokietkowi, dążąc do ustanowienia w Polsce władzy Luksemburgów
Władysław Herman ? podzielił państwo: Mazowsze pozostało w jego rękach, Wielkopolskę i Kujawy otrzymał Zbigniew, Małopolskę i Śląsk Bolesław Krzywousty

3. DATY:
1018- pokój w Budziszynie przyłączenie Grodów Czerwińskich
1025 ? w Gnieźnie koronowany został Bolesław I Chrobry, śmierć Bolesława I Chrobrego.
1138 ? Na mocy testamentu księcia Bolesława Krzywoustego Polska została podzielona na dzielnice przy jednoczesnym wprowadzeniu senioralnego systemu władzy. Gniezno przestaje być stolicą Polski.
1295 - koronacja Przemysław II na króla Polski, Gniezno zostaje stolicą Polski
1308 ? zajęcie Gdańska przez Krzyżaków i rzeź jego mieszkańców
1331 ? bitwa pod Płowcami między wojskami Władysława Łokietka i zakonu krzyżackiego
1000 ? Zjazd Gnieźnieński
1076 ? W Gnieźnie odbyła się koronacja Bolesława II Szczodrego zwanego Śmiałym na króla Polski
1097 ? Władysław Herman podzielił ziemie pomiędzy swoich synów
1109 ? wojna polsko ? niemiecka z Henrykiem V
1320 ? Władysław I Łokietek koronowany na Wawelu przez arcybiskupa Janisława, koniec rozbicia dzielnicowego Polski, Kraków został stolicą Polski
1364 ? Kazimierz Wielki założył Uniwersytet w Krakowie.

4. POLITYKA KAZIMIERZA WIELKIEGO.
a) zewnętrzna:
- w latach 1335 i 1339 odbył się zjazd Wyszehradzie, gdzie Jan Luksemburki zrzekł się pretensji do korony Polskiej za odszkodowaniem pieniężnym, a Kazimierz Wielki uznał zwierzchnictwo Czeskie nad Śląskiem
- w 1343 wieczysty pokój Kaliszu z Krzyżakami, Polska odzyskała Kujawy i ziemię Chełmińską, jako wieczysta jałmużnę, Kazimierz Wielki mógł tytułować się panem Pomorza
- nieudana wojna o Śląsk 1345-1348 zakończona pokojem w Namysłowie potwierdzona układem w Pradze, gdzie Władysław Łokietek zrzekł się śląska na rzecz Czech, a Czesi Mazowsza na rzecz Polski
b) wewnętrzna: (Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną)
- rozwój osadnictwa i handlu ze szczególnym zainteresowaniem na wschód.
- powstanie nowych miast
- miasta otoczono obwarowaniem
- zbudowano kilkadziesiąt nowych, murowanych zamków wyznaczających nową linię obronną Polski
- zwiększono zyski z rozwijających się kopalń
- został ustalony jeden podatek ? poradlne (12 gr od łana)
- ustalono przymus drogowy i prawo składu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty