profil

Ściąga z epok

poleca 84% 709 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Malutka ściąga z epok.. prawie same hasła.. :] najlepiej wydrukować w rozmiarze czcionki "5"

Antyk
-Założenie Rzymu: 753r.p.n.e przez romulua i remusa Poezja Wergiliusza-sławę przyniosła mu nie ukończona eneida Wiara- wielu bogów Słynne Budynki- koloseum, najsłynniejszy amfiteatr rzymski, walki gladiatorów, dzikich zwierząt, miejsce ponoszenia męczeńską śmiercią chrześcijan (Nerona) Pantenon miejsce gdzie czczono wszystkich bogów Łuki triumfalne wznoszone po zwycięstwach rzymian, upamiętniające jakieś zdarzenie
(też Kolumny)

Średniowiecza
przypada na 476 rok, w którym upadło cesarstwo zachodnio rzymskie W Centrum Uwagi-bóg i życie w niebie teocentryzm Wczesne.Ś- budynki w stylu Romański przyciężkie i przysadziste później Gotyckie strzelista wysmukłe budynki Miasto? usytuowanie wokół rynku, ratusza kościoła Polskie Zabytki? kolegiata w Tumie (s.r) Drzwi gnieźnieńskie (rź.r) Ołtarz wita Stwosza (rź.g) XIII Bogurodzica

Renesans
W Centrum Uwagi- człowiek ? Humanizm (Wiedza) kolumb - teoria iż ziemia jest kulą w efekcie odkrywanie nowy lądów Umysły Renesansowe - Leonardo da Vinci ? malarz, technik, architekt Kopernik- astronom, filozof, medyk -duży postęp w kierunku medycyny, astronomii, muzyki Sztuka- trzeci wymiar, poszerza się tematyka poza motywami chrześcijańskimi pojawia się zwykły człowiek np. Peter Breughel Chłopskie wesele Miasta- symetryczne układy budynków na planie kwadratu, koła lub krzyża- zdobienia ornamenty, attyki, antyczne figury i płaskorzeźby np. Florencja

Barok
Koniec z harmonią, ładem i spokojem wszystko nabiera bardziej wykwitną formę, kapie ozdobami, błyszczy się i mieni w świetle (w tym spory przepych i fantazyjność) Człowiek ? kruchość życia Sztuka- nieregularne, fantazyjne, przeładowane bogactwem formy Rembrandt van rinn lekcja anatomii Teatr-wielu aktorów, zmiany scenografii, dekoracyjne, dobrze oświetlone wnętrza tylko dla zamożnych

Oświecenie
(Wiele wynalazków np. teleskop, mikroskop, zegar, kalkulator) Rozum ? najlepsze narzędzie do poznawania świata. Uważano iż wszystko można wytłumaczyć rozumowo. Czas Eksperymentów- to podstawowe założenie empiryzmu Wiara- rozwój nauki zmienił stosunek wobec boga ?nie uwierzę póki nie zobaczę (..) sprawdzę (..) nie znajdę? Sztuka ? klasyczne wzornictwo, porządek, koniec wymyślnych kształtów i przepychem

Romantyzm
Serce powie wam więcej niż najwięksi uczeni Poeta- chce równać się z Bogiem porównuje swoje utwory z boskimi działem stworzenia świata Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński

Pozytywizm ? Realizm (pierwsze pociągi, telefony i w Anglii metro!)
Scjentyzm ? znowu górą nauka
Ewolucjonizm ? wszystkie formy życia mają możliwość przekształcenia się
Utylitaryzm ? wszystko ma być użyteczne i potrzebne (państwo jest gmachem budowanym przez jego obywateli
Sztuka ? odzwierciedlenie rzeczywistości
William Holman Hunt nasze angielskie wybrzeże

Modernizm
-koniec wieku
Dekadentyzm- oznacza postawę bierności, pesymizmu, niemocy twórczej
Sztuka- Różnorodna i niesamowita dwa główne nurty to impresjonizm i symbolizm
i-claud monet, spacer

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy