profil

Układ słoneczny - definicje

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gwiazda - ciało świecące własnym światłem np.: Słońce

Planeta - Odbija padające na nie światło słoneczne, dzięki czemu niektóre z nich możemy oglądać gołym okiem

Księżyce planet - Obiekt krążący wokół planety

Planetoidy - małe planety, małe skaliste ciała o nieregularnych często bardzo fantazyjnych kształtach, przynajmniej 1 przekracza 1 km.

Komety - składają się z jarzącej się głowy i warkocza

Meteor - pozostałości komet lub kawałki planetoid, zjawiska świetlne

Meteoryt - większe od Meteorów, mogą dotrzeć do powierzchni ziemi

Meteoroidy - pozostałości po kometach

Jednostka astronomiczna - jest równa średniej odległości Ziemi od Słońca

1 2 i 3 prawo Keplera


I prawo keplera - Pierwsze prawo Keplera stwierdza, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się wokół Słońca po elipsie, w której jednym z ognisk jest Słońce.

Drugie prawo Keplera mówi, że w równych jednostkach czasu, promień wodzący planety poprowadzony od Słońca zakreśla równe pola. Wynika stąd, że w peryhelium (w pobliżu Słońca), planeta porusza się szybciej niż w aphelium (daleko od Słońca).

Trzecie (nieuogólnione) prawo Keplera głosi, że stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu średniej arytmetycznej największego i najmniejszego oddalenia od Słońca jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym, co można zapisać wzorem.

Satelita naturalny to księżyc
SATElita sztuczny wystrzelony z ziemi obiekt

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata