profil

Controlling finansowy jako element rachunkowości zarządczej

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp ............................................................................................................................ 3
ROZDZIAŁ I
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie ......................................................... 5
1.1. Istota i zakres controllingu ................................................................................. 5
1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie ........................................................... 8
1.3. Rola i zadania controllera ................................................................................. 14
1.4. Organizacja i funkcje działu controllingu w przedsiębiorstwie ....................... 17
ROZDZIAŁ II
Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ........................................................... 26
2.1. Pojęcie kosztów w rozumieniu controllingu .................................................... 26
2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów ........................................................... 31
2.3. Przebieg procedury budżetowania .................................................................... 38
ROZDZIAŁ III
Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w
Olsztyńskim Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ........... 44
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa .................................................................... 44
3.2. Znaczenie controllingu w zarządzaniu firmą na przykładzie MPEC Sp. z o.o. 46
3.2.1. Wdrażanie systemu controllingu ...................................................................... 46
3.2.2. Ośrodki kosztów ............................................................................................... 48
3.2.3. Budżetowanie ................................................................................................... 51
3.2.4. Fundusz controllera .......................................................................................... 54
3.2.5. Rola controllingu w realizacji podstawowych zadań firmy ............................. 56
Zakończenie ................................................................................................................ 61
Bibliografia ................................................................................................................. 63
Spis rysunków i tabel ................................................................................................. 6

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy