profil

Zagospodarowanie turystyczne Ustronia

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Lokalizacja i krótka historia miasta:

Ustroń to jedna z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych Beskidu Śląskiego, malowniczo położona
w dolinie Wisły, pomiędzy grzbietem górskim Wielkiej i Małej Czantorii a masywem Równicy.
Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny.
Liczne szlaki turystyczne czynią miasteczko doskonałą bazą wypadową dla turystyki pieszej
i rowerowej. Zwolennicy aktywnego wypoczynku i miłośnicy wspaniałych widoków "zdobyć" powinni Wielką Czantorię (995 m n.p.m.), Równicę (884 m n.p.m.), Małą Czantorię (866 m n.p.m.) i Orłową (813 m n.p.m).
Osoby preferujące spokojniesze przechadzki korzystać mogą z licznych szlaków spacerowych, które pozwalają odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Zimą Ustroń stanowi świetną propozycję dla narciarzy i snowboardzistów. W okolicy czeka na nich kilka tras zjazdowych oraz wyciągów narciarskich.

Po raz pierwszy nazwę "Ustroń" wymieniono
w 1305 roku w księdze uposażeń biskupów wrocławskich. Początkowo była to wieś ksiażęca należąca do Piastów Śląskich, a od roku 1653
do dynastii Habsburgów. Pod koniec XVII wieku przez Ustroń przemaszerowały wojska króla Jana III Sobieskiego, zmierzjące pod Wiedeń. Na pamiątkę tego wydarzenia zasadzono wtedy w sadzie dąb. Drzewo to rośnie do dziś. W II połowieXVIII wieku wykryto tu pokłady rudy żelaza, co doprowadziło
do otwarcia w 1772 roku pierwszej huty w Księstwie Cieszyńskim. Od tej pory Ustroń rozwijał się jako ośrodek przemysłowy. W XIX wieku odkryto
w okolicach Ustronia pokłady borowiny i źródło wód żelazistych, co przy dobrych wraunkach klimatycznych spowodowało popularyzację Ustronia jako miejscowości uzdrowiskowej. W związku z tym
w 1901 roku powstał Zakład Kąpieli Borowinowych, w którym zaczęto przeprowadzać zabiegi lecznicze. 28 grudnia 1965 roku osadzie Ustroń przyznano prawa miejskie.
W roku 1967 miasto otrzymało status uzdrowiska. Obecnie miasto to jest powszechnie znane jako miejscowość uzdrowiskowo- wczasowa, w której leczy się między innymi choroby narządów ruchu, dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego, posiada doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania górskiej turystyki pieszej, narciarskiej, rowerowej oraz innych sportów.

Budowa geologiczna:

Geologia Ustronia jest częścią budowy geologicznej Beskidu Śląskiego, który zbudowany jest z masywnych pisakowców godulskich i istebiańskich. W części południowej góry zbudowane są z fiszu magurskiego. Występują tu złoża mineralne: piaskowce, wapienie i kruszywa naturalne. Znajdują się tutaj także żródła wód mineralnych.Beskid Śląski składa się z dwóch rozciągniętych południkowo pasm górskich, rozdzielonych doliną rzeki Wisły. Na zachodzie znajduje się Pasmo Czantorii, natomiast
na wschodzie Pasmo Baraniej Góry.

Klimat:

Klimat Ustronia tak jak całe Beskidy charakateryzuje się dość dużymi opadami wynoszącymi od 800 do 1200 mm rocznie
i dużym zaśnieżeniem w miesiącach zimowych. Największy wpływ na kształtowanie sie pogody wywieraja masy powietrza polarno- morskiego z przeważającym wiatrem zachodnim. Temperatura powietrza obniża się wraz zewzrostem wysokości nad poziom morza. stopniowo ku południowemu wschodowi. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń natopmiast najcieplejszym lipiec. Istotnym czynnikiem klimatycznym jest silny wiatr, który jest łagodzony przez otaczające góry. W porze wiosny i jesieni wieje tu wiatr halny (przewaga wiatrów zachodnich i północno- zachodnich). Dzięki czystemu górskiemu powietrzu, dużemu nasłonecznienu i dużej wilgotności powietrza, klimat Beskidu Śląskiego sprzyja rekonwalescencji po chorobach dróg oddechowych i serca, a także łagodzi choroby nerwowe.

Szata roślinna:

Świat roślinny to przede wszystkim lasy pierwotne z urozmaiconym drzewostanem, rzadko spotykanym poza obszarem górskim. W wyższych partiach zachował się piętrowy układ roślinności:

* do 500 m piętro podgórza- wielogatunkowe lasy liściaste
* do ok 1150 m piętro regla dolnego- lasy bukowo- jodłowe
* ponad 1150 m piętro regla górnego- naturalny bór świerkowy
W cieniu bujnych drzew i na łąkach znaleźć można wiele ciekawych roślin: paproci, widłaków, fiołków, goryczek, storczyków czy też takich rzadkości, jak wawrzynek wilczełyko, tojad mocny, przetacznik górski i żywiec gruczołowaty.Rajem dla botaników są północno-zachodnie obrzeża Beskidu Śląskiego - wapienie cieszyńskie i intruzje wulkaniczne stanowią dogodne podłoże dla bardzo rzadkiej roślinności - głównie kwiatów. Rośnie tu m.in. cieszynianka

Świat zwierzęcy:

Rozległe kompleksy leśne Beskidu Śląskiego są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt. Najliczniejszą grupę stanowią bezkręgowce. Występują tutaj rzadki gatunek chrząszcza, nadobnicy alpejskiej oraz rzadkie gatunki motyli niepylak apollo i niepylak mnemozyny. Gady reprezentowane są przez żmiję zygzakowatą, jaszczurkę żyworodną oraz jaszczurkę zwinkę. Występuje tutaj również rzadki gatunek jaszczurki zielonej. Z pośród 18 występujących w Polsce gatunków płazów na obszarze tym spotkać można salamandrę plamistą, kumaka górskiego, kumaka nizinnego, rzekotkę drzewną oraz kilka gatunków traszek, żab i ropuch. Ryby reprezentowane są przez pstrąga potokowego. Na obszarze tym występują również duże ptaki drapieżne mi. myszołów oraz jastrząb. Kuraki reprezentowane są przez głuszca oraz jarząbka. Z pośród ssaków na obszarze tym występują: jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy a czasami rysie oraz niedźwiedzie. Mniejsze gatunki ssaków reprezentowane są przez ryjówki: aksamitną, górską i malutką. W jaskiniach żyją nietoperze gacek wielkouch, nocek duży, nocek wąsaty oraz podkowiec mały

Wody mineralne:
* odwiert U-3- 11,4% - woda hipotermalna 27,8C, chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, jodkowa, żelazista, borowa, radoczynna
* odwiert U-3A- 12,73% - woda hipotermalna 32,8C chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowa, jodkowa, borowa, radoczynna

Ustroń jako miasto uzdrowiskowe:

Ustroń otrzymał status uzdrowiska ze względu na "bijące" w okolicy źródła wód mineralnych i leczniczych. Znajduje się tutaj 8 sanatoriów posiadających w sumie 2021 miejsc (najwięcej miejsc, bo aż 825 posiada Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy "Równica", drugim po nim jest Sanatorium "Róża"- 200 miejsc).
Obecnie leczy się tu choroby układu ruchu czyli schorzeń reumatycznych, układu oddechowego w tym przewlekłych procesów zapalnych i pylicy, choroby nadciśnieniowej, wieńcowej i niedokrwiennej mięśnia sercowego. Istotnym przedmiotem działalności tego regionu jako uzdrowiska jest rehabilitacja pacjentów po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych. Codziennie wykonuje się tutaj masaże, inhalacje, zabiegi fizykoterapeutycznych oraz zabiegi z użyciem tworzyw naturalnych: borowiny i solanki. Do lecznictwa wykorzystuje się wysokozmineralizowaną solankę (jodkowa, bromkowa, żelazista i borowa) z własnych otworów wiertniczych, a borowinę
z własnych zbóż.

Zabytki:

1) Kościół katolicki pod wezwaniem św. Anny w Nierodzimiu
Najstarszy spośród ustrońskich kościołów
i najbardziej unikalny. Jedyny drewniany obiekt sakralny
w tym mieście wzniesiony został w 1769 roku z fundacji Antoniego Goczałkowskiego. Wieżę wybudowano
w 1938 roku, wielkorotnie odnawiany. Dokonano restauracji kościelnych organów, a także malowania elewacji i wnętrza obietu.
W 2000 roku wybudowano wolno stojącą dzwonnicę
i zainstalowano 4 dzwony. Jest to budynek drewnianej konstrukcji zrębowej, zwrócony prezbiterium na zachód. Okna zamknięte półkoliście, dach dwuspadowy kryty gontem.
Na uwagę zasługuje wyposażenie wnętrza: ołtarz główny późnobarokowy z końca XVIII wieku
z rzeźbą Boga Ojca w zwieńczeniu, a na ścianach apsydy umieszczono świętych Józefa
i Jakuba oraz aniołów. W ołtarzu znajduje się obraz świętej Anny Samotrzeć z początku XVIII wieku.

2) Kościół pod wezwaniem św. Klemesnsa:

Kościół parafialny wzniesiony w 1787 roku. Obielt zbudowany z kamienia
i cegły bez wyraźnych cech stylowych został zwrócony prezbiterium na zachód. Posiada nawę trójprzęsłową, a w niej i w transepcie sklepienia żaglaste o wydatnych gurtach. Okna są zamknięte łukiem segmentowym, a dach dwuspadowy obecnie pokryty jest blachą. Wieża czworoboczna o oknach zamkniętych półkoliście nakryta została kopulastym hełmem i posiada zegar.
Na uwagę zasługuje ołtarz poźnobarokowy z końca XVIII w. z rzeźbami świętych Piotra i Pawła oraz ambona barokowo - klasycystyczna z połowy XIX w. Od 1997 r. znajduje się nowy zegar na wieży kościoła,
a w rok później nastąpiło malowanie kościoła oraz instalacja nowego oświetlenia. Przed fasadą stoją dwie figury kamienne przedstawiające św. Józefa z Dzieciątkiem
oraz św. Jana Nepomucena, wykonane w II połowie XVIII wieku przez Wacława Donaya ze Skoczowa. Od strony północnej do kościoła przylega dawny sierociniec zbudowany około 1740 r., częściowo rozebrany w latach trzydziestych. Obiekt wymurowany z kamienia i cegły w stylu późnobarokowym. Nad oknami faliście wygięte gzymsy. Dach pokryty dachówką w 1998 r., a w 2 lata później nastąpiła wymiana okien. We wnętrzach stanowiących obecnie budynek plebani zachowały się żaglaste sklepienia.

3) Kościół ewangelicki pd wezwaniem apostoła Jakuba Starszego:

Jest to największy obiekt sakralny w Ustroniu. Wybudowany został w 1835 roku. Wieża zakończona strzelistym ostrosłupem powstała
w latach 1856- 57. Obiekt trójnawowy, z tego nawę główną nakryto sklepieniem kolebkowym. W kościele znajduje się ambona o cechach rokokowych z przełomu XVIII i XIX w. oraz obraz Ostatniej Wieczerzy z początku XIX w. i kielichy, dzbany cynowe i lichtarze liczące ponad 200 lat. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła od strony północno - wschodniej zlokalizowana jest stara plebania, pochodząca z przełomu XVIII i XIX w.
Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły, piętrowy, posiadający sklepienia kolebkowe, nakryty dachem tzw. polskim łamanym. W zasobach bibliotecznych najcenniejszym zabytkiem jest Biblia wydana w 1692 r. w Norymberdze. W latach 1992- 1993 przeprowadzono remont kapitalny tego budynku.

4) Muzeum etnograficzne- Stara Zagroda:

W centrum miasta, przy rynku od strony północnej zlokalizowane są zabudowania drewniane, będące od roku 1982 własnością Bronisława Palarczyka, gdzie
w grudniu 1998 r. uruchomiono prywatne muzeum etnograficzne pod nazwą Stara Zagroda. Obiekty stanowią rekonstrukcję in situ. Pierwotny budynek mieszkalny konstrukcji zrębowej pochodził z 1768 r. Wykorzystano z niego odrzwia i 2 stropy. Budynek posiada dach dwuspadowy, kryty gontem.
Od zachodu usytuowana jest drewniana stodoła. Wewnątrz i na podwórzu znajdują się bogate zbiory etnograficzne.

5) Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego:

Muzeum zaprasza na stałe wystawy:
- hutnictwo i kuźnictwo Ustronia
- etnografia regionu
- malarstwo miejscowych twórców
- obraz "Wesele" L. Konarzewskiego
- skansen przemysłowy i rolniczy
Ponadto w muzeum organizowane są wystawy czasowe, koncerty, wieczory autorskie i imprezy okolicznościowe.

6) Zabytkowy budynek szkoły:

W miejscu tym znajdowała się pierwsza polska szkoła w Ustroniu. Zbudowano ją w roku 1787, a przebudowy dokonano w XIX i XX wieku.Obecnie znajduje się tu m.in. Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego.

Warto odwiedzić:

Park linowy- Park Linowy na górze Równicy to największy tego typu obiekt. Ponad 400 metrów toru przeszkód na wysokości od 4 do 12 metrów. Na gości czekają 2 pętle, srebrna 16 stacji oraz pomarańczowa 25 stacji,
w tym 21 różnych elementów (tyrolki ,mosty,kładki,latające belki, wiszące skakanki, olbrzymia sieć pajęcza ponad 120 metrów tyrolki czyli zjazdu na linach między drzewami. Profesjonalna obsługa miła atmosfera
oraz piękny bukowy las dają mozliwość przeżycia nicodziennych chwil nie tylko pojedynczym osobom, ale równiez rodzinom czy grupom zorganizowanym.

Salon Zabaw dla Dzieci- Salon Zabaw Figle Migle o powierzchni 150 m2 nie należy
do dużych salonów, przez co panuje tam bardzo przytulna atmosfera, zaś personel
z wykształceniem pedagogicznym może rzetelnie dopilnować milusińskich często zostawianych
przez rodziców i opiekunów w salonie pod jego opieką. Stąd też rodzice często nazywają salon Figle Migle ?małym przedszkolem?.
Tutaj dzieci już kilkumiesięczne, przedszkolne i szkolne (do 12 lat) mogą aktywnie spędzać czas w salonie, mając
do dyspozycji:

* małą salke dla najmłodszych dzieci
* suche baseny kulkowe
* zjeżdżalnie
* tunele, labirynty
* ściankę wspinaczkową
* magiczną szafę
* worki bokserskie

Grota solna- jest najnowszą metodą zaswosowania soli morskiej z Morza Martwego
w celach rehabilitacji, profilaktyki i ochrony zdrowia. W grocie panuje specyficzny klimat cechujący się wyjątkową czystością bakteriologiczną , a powietrze nasycone jest minerałami i mikroelementami.
Poza korzystną dla człowieka ujemną jonizacją, powietrze w grocie zawiera: jod, potas, wapń, magnez, selen oraz wiele innych pierwiastków.

Galerie:
- Galeria "Ustrońska"

- Galeria Sztuki Współczesnej "Na Gjach"

- Galeria Sztuki Współczesnej "Zawodzie"

- Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych

Walory specjalistyczne:

Ze względu na malownicze położenie Ustronia, walory krajobrazowe oraz urządzenia sportowe Ustroń jest wymarzonym miejscem do uprawiania różnych form turystyki
i dyscyplin sportowych. Turystykę można uprawiać pieszo, na rowerze
i nartach. Wytyczonych jest wiele górskich szlaków turystycznych, ścieżek spacerowych i tras rowerowych. Znajdują się tu także warunki do uprawiania biegów górskich, lotniarstwa, wędkarstwa, kąpieli wodnych oraz wszelkich gier sportowych. Jedną z najgłówniejszych atrakcji jest kolej linowa krzesełkowa oraz letni tor saneczkowy na Czantorii. Tu z polany Stokłosicy roztacza się piękna panorama na Ustroń i okolicę, natomiast ze szczytu Czantorii przy dobrej widoczności zobaczyć można Tatry i Małą Fatrę. Nieopodal szczytu wzdłuż granicy z Czechami wyznaczono przejście graniczne do Czech. Równie wspaniałym widokiem można się napawać z polany powyżej schroniska na Równicy, gdzie dotrzemy pieszo lub samochodem.
Także turystom przybywającym do Ustronia w sezonie zimowym nie zabraknie atrakcji. Amatorzy "białego szaleństwa" mają do dyspozycji wyciągi narciarskie, urozmaicone trasy zjazdowe a wiele z nich jest sztucznie zaśnieżanych i oświetlonych na całej długości. Gdy jednak pogoda nie sprzyja uprawianiu wymienionych form turystyki
i sportu zapraszamy do korzystania z krytych basenów kąpielowych, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, saun, solariów, sal bilardowych i gimnastycznych oraz krytych kortów tenisowych. Jednym słowem każdy w Ustroniu znajdzie coś dla siebie.

Górskie szlaki turystyczne w Ustroniu:

W okolicach Ustronia przebiega wiele szlaków turystycznych, którymi warto wybrać się na piesze wędrówki. Oprócz przepięknych górskich krajobrazów, trasy te mają do zaoferowania także inne atrakcje: smaczne jadło w góralskich karczmach, urocze doliny, wąwozy, polany i górskie potoki.

Czerwony => Ustroń Zdrój PKP - Równica schr. PTTK (1 h 30 min)
Niebieski => Ustroń Zdrój PKP - Wielka Czantoria (2 h 30 min)
Żółty => Ustroń Zdrój PKP - Mała Czantoria (1 h 45 min)

Czerwony => Ustroń Polana PKP, PKS - Równica schr. PTTK (1 h 30 min)
Zielony => Ustroń Polana PKP, PKS - Orlowa (1 h 30 min)
Czerwony => Ustroń Polana PKP, PKS - Wielka Czantoria (1 h 45 min)

Niebieski => Równica - Orłowa (1 h 15 min), Trzy Kopce Wiślańskie (2 h 30 min)
Zielony => Równica - Brenna (1 h 45 min), Błatnia (2 h 45 min)
Żółty => Równica - Skoczów PKP przez Lipowski Groń (3 h)
Czerwony => Równica - Ustroń Zdrój PKP (1 h)
Czerwony => Równica - Ustroń Polana PKP, PKS (1 h)

Czerwony => Wlk. Czantoria - Soszów Wlk. (1 h 15 min), Stożek Wlk. schr. PTTK (3h)
Czarny => Wlk. Czantoria - Mała Czantoria (45 min)
Czarny => Wlk. Czantoria - Tuł schr. PTTK (1 h 45 min), Goleszów (3 h)
Czerwony => Wlk. Czantoria - Ustroń Polana PKP, PKS przez Polanę Stokłosicę (1 h)
Niebieski => Wlk. Czantoria - Ustroń Zdrój PKP (2 h)

Czerwony => Polana Stokłosica (górna stacja wyciągu) - Wlk. Czantoria (30 min)
Czerwony => Polana Stokłosica - Soszów Wlk. schr. (1 h 45 min)
Czerwony => Polana Stokłosica - Stożek Wlk. schr. PTTK (3 h 30 min)
Czerwony => Polana Stokłosica - Ustroń Polana PKP, PKS (45 min)

Czarny => Mała Czantoria - Wielka Czantoria (1 h)
Żółty => Mała Czantoria - Ustroń Zdrój PKP (1 h 30 min)
Czarny => Mała Czantoria - Tuł schr. PTTK (1 h), Goleszów PKP (2 h 30 min)

Zielony => Orłowa - Wisła Obłaziec PKP, PKS (1 h 30 min)
Żółty => Orłowa - Stary Groń (2 h 45 min)
Niebieski => Orłowa - Trzy Kopce Wiślańskie (1 h 15 min)
Zielony => Orłowa - Ustroń Polana PKP, PKS (1 h 15 min)
Niebieski => Orłowa - Równica schr. PTTK (1 h 15 min)

Szlaki spacerowe:

W Ustroniu i jego najbliższych okolicach wytyczono kilka szlaków spacerowych. Trasy te biegną w większości drogami utwardzonymi, a ich przemierzanie nie wymaga dużego wysiłku. Ustrońskie szlaki spacerowe doskonale nadają się dla osób
o słabszej kondycji lub tych, którzy chcą po prostu spokojnie pospacerować.
Większość szlaków spacerowych rozpoczyna się na rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. Znajduje się tu mapa okolicy z zaznaczonymi szlakami spacerowymi i turystycznymi.
Szlaki spacerowe to:
* Szlak Miejski
*Szlak Zabytkowy
* Szlak Widokowy
* Szlak Sanatoryjny
* Szlak Jeleniczka
* Szlak Leśny
* Szlak Źródlany
* Szlak Nadwiślański
* Szlak do Jaszowca

Szlaki rowerowe:

Okolice Ustronia z powodzeniem zwiedzać można także na rowerze. Przez miasteczko przebiegają trasy rowerowe, o zróżnicowanej długości i różnym stopniu trudności. Głównym węzłem tras rowerowych w Ustroniu jest tablica informacyjna usytuowana przy ciągu pieszo - rowerowym nad Wisłą, na wysokości
ul. Parkowej i amfiteatru.

* Czerwony szlak rowerowy - Trasa Euroregionalna nr 24
Ustroń - Skoczów (13 km), Ustroń - Chałupki (100 km)
Ustroń - Wisła (11 km), Ustroń - Jasnowice (34 km)
* Niebieski szlak rowerowy - Subtrasa Eurorogionalna nr 12
Ustroń - Jaworze (22 km)
* Zielony szlak rowerowy - Subtrasa Euroregionalna nr 13
Ustroń - Mała Czantoria (3,5 km)
Ustroń - Jastrzębie Zdrój (55 km)
* Międzynarodowa trasa rowerowa Central European Greenways
Ustroń - Bielsko - Biała (31 km), Ustroń - Kraków (202 km)
Ustroń - Jasnowice (35 km), Ustroń - Wiedeń

Analiza bazy podstawowej:

I. Baza noclegowa:

Baza noclegowa Ustronia jest bardzo dobrze rozwinięta. Znajduje się tutaj wiele obiektów noclegowych o różnym standardzie w zależności od kategorii obietku. Każdy kto przyjeżdża w te strony ma do wyboru szeroki wachlarz hoteli, pensjonatów, kwater prywatnych.

Najwięcej miejsc oferują wszelakie rodzaje ośrodków (14) znajdujących się w Ustroniu: wypoczynkowe, wypoczynkowo-szkolne, centrum rekreacji i odnowy biologicznej, konferencyjno- wypoczynkowe, szkolno- wczasowe, szkolno- wypoczynkowe, ośrodki rehalibitacyjno- wypoczynkowe, wczasowo- szkoleniowe i ośrodek edukacji ekologicznej. Posiadają one 1377 miejsc noclegowych.
Ustroń posiada 5 hoteli. Są to hotele pięciogwiazdkowe (1, 188 miejsc), trzygwiazdkowe
(3, 332 miejsca) i dwugwiazdkowe (3, 517 miejsc).
Rodzice z dziećmi i kolonie mogą wypoczywać w domach wypoczynkowych
(11 obiektów, 842 miejsca), pensjonatach (26 miejsc), w pokojach gościnnych
(75 obiektów, 914 miejsc), na polach namiotowych (2 ), w zajazdach (32 miejsca),
w gospodarstwie agroturystycznym (42 miejsca) i motelu (52 miejsca). Dla ludzi bardziej ceniących sobie luksus dostępne są apartamenty i rezydencje posiadające 39 miejsc noclegowych.
Ogółem w Ustroniu znajduje się 4908 miejsc noclegowych, z których mogą skorzystać turyści (nie wliczając 2021 miejsc oferowanych przez sanatoria).

II. Baza gastronomiczna

Baza gastronomiczna to kolejny ważny element wypoczynku. W Ustroniu jest ona tak jak baza noclegowa bardzo dobrze rozwinięta, a zwłaszcza w czasie sezonu letniego, gdzie pełno jest "barów pod chmurką". W Ustroniu znajduje się 46 punktów gastronomicznych o bardzo zróżnicowanej ofercie. W zależności od nastroju czy smaków możemy udać się do kawiarni (6), punktów oferujących kuchnię regionalną (8), naleśnikarnii (1), pizzerii (3), pabu lub piwiarni (13), restauracji (14) lub smażalni ryb (1).

Analiza bazy towarzyszącej:

Urządzenia turystyczne

I. Wyciągi i kolejki linowe:

1) Wyciąg krzesełkowy na Wielką Czantorię- dolna stacja wyciągu krzesełkowego
na Wielką Czantorię znajduje się w Ustroniu, przy ulicy 3 - go Maja 130. Można tam dojechać autobusem PKS (przystanek Ustroń Polana), pociągiem (stacja Ustroń Polana)
lub samochodem - tuż przy wyciągu mieści się duży parking strzeżony. W okolicy znaleźć można liczne punkty gastronomiczne oraz stragany. Dolna stacja wyciągu znajduje
się
na wysokości 389 m n.p.m., natomiast górna-
na 851 m n.p.m.
Podróż na górę dwuosobowym "krzesełkiem" trwa kilkanaście minut i kończy
się na Polanie Stokłosicy.
Polana ta jest miejscem niezwykle atrakcyjnym, gdyż roztacza się z niej malownicza panorama. Siadając na drewnianych ławeczkach lub bezpośrednio na trawie można do woli cieczyć oczy pięknem górskiego krajobrazu. Na Polanie Stokłosicy znajdują się też punkty gastronomiczne, letni tor saneczkowy oraz sokolarnia. Na szczyt Wielkiej Czantorii
(995 m n.p.m.) prowadzi z polany czerwony szlak. Pokonanie tej niezbyt trudnej drogi zajmuje około
30 minut.
Po powrocie ze szczytu można dalej korzystać z atrakcji Polany Stokłosicy lub zjechać
na dół wyciągiem, co pozwala w spokoju podziwiać wspaniałe widoki.


Letni tor saneczkowy- letni tor saneczkowy mieści się na Polanie Stokłosicy na stoku Czantorii, tuż przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego. Długość toru wynosi 700 m,
a różnica poziomów sięga 50 m. Tor saneczkowy gwarantuje wspaniałą zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Szybkie pokonywanie trasy pełnej ostrych zakrętów we wszystkich budzi dreszyk emocji. Jazda saneczkami na kółkach jest jednak w pełni bezpieczna, gdyż pojazdy wyposażone są
w hamulce.

3) Wyciąg krzesełkowy na Palenicę- licząca 672 m n.p.m Palenica to szczyt położony
w Jaszowcu - wypoczynkowej dzielnicy Ustronia. Dolna stacja wyciągu krzesełkowego znajduje się przy ulicy Wczasowej. Można tam dojechać samochodem (tuż obok jest parking), autobusem PKS, lub dojść pieszo czarnym szlakiem spacerowym. Przy dolnej stacji wyciągu mieści się Karczma "Palenica".
a także inne punkty gastronomiczne.
Po kilkunastu minutach jazdy dwuosobowym krzesełkiem, docieramy na szczyt góry, z któreo podziwiać można piękną panoramę Jaszowca. Warto udać się na krótki spacer i leśną ścieżką przejść na drugą stronę góry. Ścieżka ta zaprowadzi nas na malowniczą polanę, znajdującą się w przełęczy pomiędzy Palenicą a Orłową. Z Polany tej roztacza się wspaniały widok nie tylko na Wielką Czantorię, ale także na Równicę. W pobliżu polany przebiega zielony szlak turystyczny, którym można udać się na Orłową - jeden z najbardziej widokowych szczytów w okolicach Ustronia.
Przy okazaji warto odwiedzić "Chatę na orłowej" pensjonat oferujący noclegi oraz wyśmienitą kuchnię domową.Z polany można też wrócić na szczyt Palenicy i zjechać wyciągiem do Jaszowca, ciesząc oczy pięknem górskiego krajobrazu.

Poza, myślę najpopularniejszymi wyciągami w Ustroniu (Czantoria i Palenica) znajduje się tam jeszcze 8 innych równie atrakcyjnych wyciągów. Są to:
1) Wyciąg Polanka (talerzykowy, o przepustowości 400osób/h)
2) Wyciąg Stokłosica (talerzykowy, o przepustowości 500osób/h)
3) Wyciąg Solisko (talerzykowy, o przepustowości 800osób/h)
4) Wyciąg Faturka (orczykowy, o przepustowości 475 osób/h)
5) Wyciąg Mała Palenica
6) Wyciąg Pod Skalicą- Jaszowiec (talerzykowy, o przepustowości 350osób/h)
7) Wyciąg Poniwiec- Centrum Bielenda (orczykowy, o przepustowości 600osób/h)
8) Wyciąg Zawodzie (talerzykowy, o przepustowości 543 osoby/h)

Ogólnodostępne dla turystów są także:
I. Wypożyczalnie:
- skuterów (1)
- nart (8)
- rowerów (5)

II. Baseny (2):
- solankowy
- kryty Mazowsze

III. Korty tenisowe (2):

IV. Fitness Club-y i siłownie (2)

Urządzenia paraturystyczne

Biblioteki:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu im. Jana Wantuły

Amfiteatr- Ustroń wśród wielu walorów turystyczych posiada także pięknie położony
(Park Kuracyjny) nowoczesny amfiteart, z zadaszoną sceną i widownią. Pod nowoczesnie zaprojektowanym dachem mieści się 2500 miejsc siedzących. Obiekt jest w posiadaniu Urzędu Miasta Ustroń a rolę gospodarza pełni Miejski Dom Kultury "Prażakówka". Amfiteatr posiada cztery garderoby standardowo wyposażone na około 60 osób, zaplecze sanitarne i gastronomiczne.

Kino "Zdrój"
Miejski Dom Kultury

Służba zdrowia:
- Pogotowie ratunkowe
- Ośrodki zdrowia i przychodnie (7 obiektów)
- Szpitale (2 obiekty)
- Apteki (6 obiektów)
- Labolatorium

Oprócz Służby zdrowia w Ustroniu można również zlokalizować służby dbające o nasze bezpieczeństwo tzn. policję, straż pożarną, straż miejską.

Oświata:
- żłobek
- przedszkola (6 obiektów)
- szkoły podstawowe (5 obiektów)
- gimnazja (2 obiekty)
- szkoła średnia
- szkoła wyższa

Infrastruktura komunikacyjna:

Ustroń byłby miejscem słabodostępnym dla turystów gdyby nie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna.

Dojazd do Ustronia - PKS, PKP:

Do Ustronia dojechać można autobusami PKS kursującymi m.in. z
Bielska - Białej, Cieszyna, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Kołobrzegu, Krakowa, Raciborza, Skoczowa, Wisły, Wodzisławia Śl. Wrocławia.
Koleją można dojechać z następujących miast: Częstochowy, Czechowic - Dziedzic, Katowic, Krakowa, Oświęcimia, Pszczyny, Skoczowa, Sosnowca, Trzebini, Tychów, Warszawy, Wisły i Zawiercia.
Dojazd samochodem:
Dojazd drogą krajową 81 do Skoczowa, drogą wojewódzką 941 ze Skoczowa do Ustronia.
Połączenia drogowe z wybranymi miastami:
1) Cieszyn- 15 km
2) Katowice- 80 km

3) Warszawa- 390 km
4) Kraków- 130 km
5) Gdańsk- 640 km
6) Szczecin- 601 km
7) Wrocław- 228 km
8) Łódź- 272 km
9) Poznań- 406 km

W każdej chwili turyści (i nie tylko) mogą skorzystać z uprzejmości ustrońskich taksówkarzy, natomiast dla turystów- kierowców dostępne są 3 stacje benzynowe, parking strzeżony, a w razie potrzeby swoją pomoc oferuje pomoc drogowa.

Ocena zagospodarowania turystycznego:
Uważam, iż Ustroń to miasto zasługujące na szczególną uwagę. Każdy kto tylko chce wypocząć może miło spędzić czas w tym miejscu bez względu na wiek, stan zdrowia czy fundusze jakimi dysponuje. Doskonale rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna pozwala na wielki wybór standardu wypoczynku, a piękne trasy spacerowe, rowerowe i same widoki z okien zapraszają na wędrówkę po okolicy. W zleżności od zainteresowań i chęci możemy skorzystać z basenu, wypożyczalni różnorodnego sprzętu, który nam umożliwi uprawianie sportu, możemy udać się na rekasacyjne i lecznicze masaże, bądź po prostu usiąść w przytulnej kawiarni. Myslę, że nie jedna osoba skusi się na niezapomniany przejazd kolejką linową, czy zabawę z przyjaciółmi w Parku Linowym uwieńczoną wspaniałymi wspomnieniami. Miłośnicy górskich wędrówek, miłośnicy historii, ciekawi nowych miejsc, młodzi- szalejący- myslę, że każdy w Ustroniu znajdzie pole manewru. Myslę, że wyróżnienia Ustronia z ostatnich lat obrazują w pełni jego atrakcyjność i przemawiają za tym, aby odwiedzić to miejsce:
Rok 1999:
- Gmina Przyjazna dla Środowiska
wyróżnienie przekzane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego

Rok 2001:
- Dyplom w Uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 1999 - 2001 - Gazeta Rzeczpospolita

Rok 2003:
- Dyplom w Uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny w latach 2001 - 2003 - Gazeta Rzeczpospolita
- Wyróżnienie za zajęcie 49 miejsca w złotej 100 samorządów w rankingu dziennika "Rzeczpospolita"
- Dyplom Uznania za zajęcie 1 Miejsca w Wielkim Rankingu Miast 2003 - Centrum Badań Regionalnych
- Dyplom za zajęcie 10 miejsca w rankingu inwestycyjnym samorządów (grupa małych miast) - Wspólnota

Rok 2004:
- Laur Edukacji Samorządowej

Rok 2005:
- Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ( 100 000 zł ) 2005 r.
- Certyfikat "Przejrzysta Polska" 2005 r.

Rok 2006:
- Letnia Stolica Regionu 2006 r.
- Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2006 - Najlepsza Gmina Miejska.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 24 minuty

Typ pracy