profil

Zwiastuny burzy wojnnej (I wojna światowa).

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej Przyczyny I wojny światowej

1. Kolonia – zamorska posiadłość danego państwa .
2. Korzyści z posiadania kolonii:
rynek zbytu dla towarów niskiej jakości
eksploatacja bogactw
nabywanie taniej siły roboczej
tworzenie baz wojskowych
3. Posiadłości Wielkiej Brytanii- Kanada, Australia, Nowa Zelandia , Indie , duża część Afryki
4. Posiadłości Francji- Indochiny , duża część Afryki północno – zachodniej
5. Sytuacja Europy na początku XX w :
światowe centrum nauki i kultury
wartości moralne i kierunki sztuki europejskiej były naśladowane przez cały świat
w Europie mieszkało ok. 1/3 ludności świata
6. Rozkwit ogarnął przede wszystkim Wielką Brytanię, Francję i później Niemcy . Ważną rolę odgrywały także Rosja, Włochy, Austro- Węgry
7. W Europie coraz częściej narastały konflikty .Przyczyną był szybki rozwój gospodarczy i rywalizacja o rynki zbytu i surowce , dążono do zagarnięcia lub podporządkowania nowych terytoriów.
8. Niemcy przejawiali dużą aktywność w zagarnianiu nowych terytoriów. Strefy wpływów były już podzielone , więc państwo mogło zdobyć ziemie tylko na drodze podporządkowania cudzych kolonii.
9. Europa – kontynent konfliktów:
Francja dążyła do odwetu za klęskę w wojnie z Prusami oraz do odzyskania utraconych wtedy ziem ( Alzacja, Lotaryngia)
Rosja zmierzała do opanowania cieśnin tureckich – Dardanele , Bosfor oraz do umocnienia wpływów na Bałkanach , polityka ta godziła w interesy Niemiec , które starały się podporządkować sobie Bałkany i Turcję
o dominację na Bałkanach walczyły także Austro – Węgry , które w 1908 na drodze aneksji przyłączyły do swojego terytorium Bośnię i Hercegowinę
na Bałkanach ścierały się wpływy Austro – Węgier, Niemiec , Rosji , Turcji
10. W obliczu zbliżającej się wojny państwa dążyły do zawierania sojuszy . I tak ukształtowały się 2 bloki polityczne:
Trójprzymierze – sojusz Niemiec , Austro- Węgier , Włoch
Trójporozumienie ( entata ) sojusz Francji , Wielkiej Brytanii , Rosji
11. Zwiastunami zbliżającej się burzy wojennej były:
określenie „Kocioł bałkański” – sytuacja panująca na początku XX w na Bałkanach , na których ścierały się wpływy Niemiec, Rosji, Austro – Węgier , Turcji . Tereny te w dobie ogólnoeuropejskich konfliktów były rejonem najbardziej niespokojnym i niestabilnym .Narody powstałe po zakończeniu panowania Turcji na tych terenach ( Serbia, Czarnogóra, Grecja, Rumunia, Bułgaria ) dokonały na nią agresji , nie potrafiąc później dojść do porozumienia co do podziału zdobytych terytoriów , doszło do kolejnego konfliktu zbrojnego. Największe sukcesy odniosła Serbia
kryzys marokański-termin odnoszący się do dążeń Francji i nie posiadających kolonii Niemiec do zdobycia hiszpańskiego Maroka . Spór została zażegnany porozumieniem między państwami , mianowicie: Niemcy „w zamian za Maroko” otrzymają część Konga Francuskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty