profil

Scharakteryzuj i oceń wkład starożytnych Greków w rozwój cywilizacji człowieka

poleca 84% 574 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Arystoteles Sokrates Platon Tales z Miletu

Grecja jest z pewnością kolebką kultury europejskiej i jednym z najważniejszych źródeł cywilizacji światowej. To w tym kraju narodziła się antyczna demokracja. Stąd wyniosły się wszystkie nauki, jak filozofia wraz z Demokrytem, Sokratesem, Platonem i Arystotelesem czy matematyka z Archimedesem, Euklidesem, Pitagorasem i Talesem z Miletu. To właśnie antyczna Hellada dała początek europejskiej architekturze, rzeźbie i malarstwu.
Grecy jako pierwsi wymyślili demokrację. Jest to ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Wszystkich starożytnej Grecji, zgromadzenie wszystkich obywateli płci męskiej brało udział w głosowaniu. Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych przez podniesienie rąk, czasem przez fizyczny podział ("Wszyscy, którzy są za, idą na lewo"), a czasem na piśmie lub przez wrzucenie kamienia. W dzisiejszych czasach wybieranie władzy odbywa się za pomocą głosowania wszystkich obywateli od 18 roku życia, tak więc również kobiet. Zmienił się również styl głosowania. Dziś swój wybór zaznaczamy na kartce, którą potem wrzucamy do urny. Głosowanie odbywa się w zamkniętym lub częściowo zasłoniętym pomieszczeniu. Mimo tak dużych różnic, stworzonych z czasem, demokracja stała się ustrojem dominującym w świecie i długo jeszcze nim pozostanie.
Jednym z najważniejszych osiągnięć starożytnych Greków jest stworzenie filozofii. Jest to termin wprowadzony dla określenia sposobu rozumienia świata, który dąży do objaśnienia rzeczywistości. Pierwsi myśliciele starali się na podstawie rozumowania i rozmyślań, odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób powstał świat i z czego jest zbudowany. Początek filozofii dali myśliciele w VI w. p.n.e. w Jonii, krainie znajdującej się na wybrzeżach Azji Mniejszej. Najstarszy z nich to Tales z Miletu, który stwierdził, że podstawą świata jest woda, innymi filozofami greckimi byli Sokrates, Platon i Arystoteles.
Starożytni filozofowie byli również matematykami i astronomami. Kontynuowali oni naukę Pitagorasa i tak jak on uważali, iż ziemia jest kulą. Próbowali obliczyć odległość Ziemi od Słońca i wprowadzili w życie teorię heliocentryczną. Matematyka była elastyczną nauką, w której dokonano najwięcej osiągnięć. Trzeba tu wspomnieć o takich postaciach jak Hipokrates, który zajmował się kołem, Euklides czy Archimedes i Eratostenes. Astronomowie natomiast, stworzyli model nieba i nanieśli na niego ciała niebieskie.
Następną ważną dziedziną jest architektura. Budowle greckie budowane były przy wykorzystaniu nauk ścisłych. Budowniczy starali się stworzyć proste, a zarazem profesjonalne budynki, których najważniejszym elementem były kolumny, które pojawiały się w trzech stylach: korynckim, jońskim i doryckim. Po dziś dzień ludzie wzorują się na starożytnych budowlańcach i wykorzystują ich pomysły przy swoich budowach.
Na pewno każdy był w teatrze. Ale czy każdy wie, skąd wzięło się pojęcie teatr? Otóż to właśnie Grecy byli pionierami w wystawianiu sztuk, które odbywały się w trakcie trzydniowego święta boga Dionizosa, każdego roku późną wiosną. W Atenach powstał wielki amfiteatr, gdzie prezentowane były tragedie, a w późniejszym okresie - komedie. Pierwsze sztuki napisane zostały przez Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. To właśnie oni zaliczani są do największych dramatopisarzy.
Wszystkie wyżej wymienione umiejętności nie istniałyby, gdyby nie umiejętność czytania i pisania. Grecki alfabet był krótki i dosyć łatwy w nauce. Grecy przejęli go od Fenicjan, gdyż po upadku kultury mykeńskiej, zatracili umiejętność pisania. Pismo ułatwiło im kierowanie społeczeństwem i nawiązywanie kontaktów handlowych z innymi narodami.
Na co dzień nikt nie zastanawia się skąd wzięły się przeróżne rzeczy. Człowiek żyje i korzysta ze zwykłych, prostych przedmiotów, dla niego niemającymi żadnego znaczenia. Jednak, gdy przeanalizujemy historię starożytnej Grecji przekonamy się, że jest ona jednym z fundamentów dzisiejszego świata. Grekom zawdzięczamy powstanie rodzajów i gatunków literackich, główne myśli filozoficzne oraz klasyczne kanony piękna. Antyczna kultura służy nam do wyjaśnienia zachowań współczesnych ludzi i motywów nimi kierujących. Według mnie, nigdy nie wyczerpiemy zasobów cywilizacji greckiej i będzie ona nadal jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej.


Bibliografia:
- Ilustrowana Historia Świata tom II, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie