profil

Techniki monografii pedagogicznej:

poleca 85% 303 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wywiad ? jest rozmową badającego z respondentem lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny kwestionariusz.

Wśród pedagogów wyróżnia się tzw. wywiad środowiskowy. Wykorzystywany jest on przy poznawaniu układów, charakteru i zależności środowiska wychowawczego, a także do poznawania wszelkiej problematyki środowiska i aspektów wychowania w środowisku społecznym.

Czynniki zakłócające wiarygodność informacji:

1. respondent, który będąc głównym źródłem materiału- może stać się przyczyną świadomego zafałszowania prawdy.
2. narzędzie badawcze, kwestionariusz, którego forma może w sposób istotny wpłynąć na treść uzyskiwanych danych
3. prowadzący badania, który może różnie odbierać informacje, tendencyjnie ukierunkowywać tok badań, kłaść różny nacisk na poszczególne problemy

Główne typy wywiadów w badaniach pedagogicznych:

1. wywiad skategoryzowany ? nadaje możliwość swobody w formułowaniu pytań oraz zmieniania ich kolejności, a nawet pogłębiania zagadnień przez stawianie pytań dodatkowych. Wywiad ten zapewnia większą ścisłość i porównywalność.
2. wywiad nieskategoryzowany ? ściśle ogranicza kolejność i brzmienie stawianych pytań.

Ze względu na sposób prowadzenia wywiadu wyróżniamy:

1. wywiad jawny ? czyli rozmowa, w której badany poinformowany jest prawdziwie o celach, charakterze i przedmiocie wywiadu. Wywiad ten musi być skategoryzowany.
2. wywiad ukryty ? w którym badany nie jest poinformowany o roli ankietera, o celach i przedmiocie rozmowy. W trakcie luźnej rozmowy badający usiłuje przez stosowne jej ukierunkowanie uzyskać interesujące go dane. Odmianą takiego wywiadu jest wywiad jawny nieformalny- badany, orientując się w fakcie prowadzenia z nim wywiadu, nie jest poinformowany o właściwym jego przedmiocie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy