profil

Wczesne Średniowiecze

poleca 85% 1496 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wczesne Średniowiecze
Daty

Od 476 r. Konstantynopol nazywany jest 2-gim Rzymem
1054r. - Schizma Wschodnia
496r. – Chlodwig z Merowingów przyjmuje chrzest
732r. – Karol Młot wygrywa bitwę z Arabami pod Poitiers
751r. Pepin Mały (Krótki) odsuwa Merowingów od władzy i koronuje się na władcę
756r. – Państwo Kościelne
25 grudnia 800r. – Papież Leon III mianuje Karola Wielkiego na cesarza Rzymskiego. Rozpoczyna się renesans Karoliński.
814r. – Śmierć Karola Wielkiego. Lotariusz zostaje Cesarzem.
843r. – Podział Cesarstwa Rzymskiego w Verdun. I rozpoczęcie procesów powstawania państw narodowych w Europie.
Od 919r. rządzi dynastia ludolfingów
962r. – Otton I koronowany przez Jana XII na Cesarza Rzymskiego.
Około 640r. – pierwsze państwo Słowiańskie należące do frankijskiego kupca Samona. Państwo Awarów.
Około 680r. – Państwo Bułgarów.
Początek IX w do 906r. – Państwo Wielkomorawskie
906r. – powstanie Czech, Słowacji i Rusi Kijowskiej
Około VIII w – Państwo Polan i Państwo Wiślan
14 luty – święto Cyryla i Metodego patronów Europy
972r. – chrzest Stefana Wielkiego – władcy Węgier
1000r. – Stefan Wielki otrzymuje koronę królewską
988r. – przyjęcie chrześcijaństwa w obrządku wschodnim przez Włodzimierza Wielkiego – władcy Rusi kijowskiej.

Cesarstwo Bizantyjskie

1. Co zawdzięczamy Bizancjum?
- Sztuka
- Architektura – bazyliki i świątynie
- Rozwój literatury
- Kodeks Prawa Cywilnego
- Podział chrześcijaństwa
- Śpiew liturgiczny
- Ikony, świece i kadzidła na mszy prawosławnej

Islam

1. Mahomet i Jezus to prorocy dla muzułman.
2. Allach i Jahwe to ten sam bóg dla 3 wielkich religii monoteistycznych
3. Wyznanie wiary mahometan: „Istnieje jeden bóg Allach, a Mahomet jest jego prorokiem.”
4. Kapłan islamu to Muezin
5. Ramadan – miesiąc postu wyznawców islamu.
6. V filarów islamu:
I. Wyznanie wiary
II. Modlitwa
III. Post
IV. Jałmużna
V. Pielgrzymka do Mekki

1-wsze odnowienie cesarstwa Rzymskiego na zachodzie

1. Chlodwig z Merowingów zjednoczył plemiona Frankońskie.
2. Urząd majordomusa przysługiwał Karolingom.
3. Karol Wielki rozbudował szkoły przyklasztorne i katedralne.
4. Stolicę w Akwizgranie założył Karol Wielki.
5. Minuskuła i Majuskuła to czcionki wprowadzone przez jw.
6. Podział cesarstwa Rzymskiego:
Część wschodnia – Ludwik Niemiecki
Część zachodnia – Karol II Łysy
Część środkowa – Lotar (Alzacja i Lotaryngia)

2-gie odnowienie cesarstwa Rzymskiego na zachodzie

1. Założyciel dynastii ludolfingów to Henryk I Ptasznik.
2. Według idei średniowiecznej każda władza a zwłaszcza królewska pochodzi od Boga. Wobec tego insygniami królewskimi dysponował tylko papież.
3. Nomadowie, Wikingowie i Waredzi to pogańskie plemiona germańskie zamieszkujące półwysep skandynawski.

Feudalizm

1. Feudalizm to system zależności lennych.
2. Lenno to ziemia nadawana przez seniora wasalowi.
3. W średniowieczu nie było niewolników.
4. 1-wsza zasada średniowiecza : Wasal mojego wasala, nie jest moim wasalem
5. 2-ga zasada średniowiecza : Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem.

Słowianie

1. Pierwotnie zamieszkiwali dorzecza Dniepru.
2. Polanie są przodkami Polaków.
3. Cyryl i Metody to misjonarze z Macedonii którzy przybyli na tereny słowiańszczyzny w celu chrystianizacji Polan.
4. Przetłumaczyli oni Pismo święte na język słowiański.
5. Opracowali alfabet dla języka słowiańskiego –głagolicę, przekształconą później na cyrylicę (a następne grażdankę)
6. Na krótko wprowadzili Słowiański do liturgii.
7. Słowianie byli politeistami. Wierzyli w bóstwa i oddawali cześć siłom przyrody.
8. Po zniszczeniu państwa Wielkomorawskiego Czesi założyli własne państwo ze stolicą w Pradze.
9. Ruś Kijowska powstała ze zjednoczenia plemion wschodniosłowiańskich.
10. Stolica znajdowała się w Kijowie skąd odbywały się wyprawy wojenne aż pod bramy Konstantynopola.

Treść pracy również w załączniku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata