profil

Historia 1914-1991 r.- ściąga

poleca 85% 434 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

28.06.1914 ? wybuch I wojny światowej
11.11.1918 ? koniec I wojny
1917 rok ? rewolucja w Rosji; ustrój komunistyczny
15.08.1920 ? Cud nad Wisła
1922 rok ? marsz na Rzym ? władze obejmuje Benito Musollini
1933 rok ? Hitler dochodzi do władzy
23.08.1939 ? Pakt RibenTrop Molotow ( IV rozbiór Polski )
1.09.1939 ? Niemcy zaatakowali Westerplatte/ wybuch II wojny
17.09.1939 ? Armia czerwona wkracza na ziemię Polski
22.06.1941 - Niemcy atakują ZSRR
07.12.1941 ? USA przystępuje do wojny
01.08.1944 ? Powstanie Warszawskie
08.05.1945 ? Zakończenie II wojny światowej
1949 rok ? Powstanie NATO
1955 rok ? Powstanie Układu Warszawskiego
16.10.1978 ? Karol Wojtyła zostaje papieżem
13.12.1981 ? Uprowadzenie stanu wojennego w Polsce
1989 rok ? Upadek systemu komunistycznego
1989 rok ? zburzenie muru berlińskiego
1.09.1944 ? USA zrzuca bombę na Hiroszimę
1919 rok ? podpisano traktat pokojowy kończący I wojnę
11.11.1918 ? POLSKA ODZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ
27.12.1918 ? Niemcy zorganizowali własną manifestację.
15.08 ? obchodzimy święto wojska polskiego
1956 rok ? Protest / strajk pracowników
4.06.1989 ? Umowa okrągłego stołu
1991 rok ? rozpad ZSRR

*Rewolucja = gwałtowny przewrót polityczno- społeczny
*Komunizm ? ustrój w którym nie ma własności prywatnej
*Rozejm ? przerwanie walk
*Obozy koncentracyjne ? zamykano tam miliony ludzi,
zmuszając do niewolniczej pracy
*Getto ? obszar zamknięty / dzielnice żydowskie otoczone murem
*Symbolem podziału Europy były : żelazna kurtyna i mur berliński
*Roman Dmowski i Ignacy Paderewski reprezentowali Polskę
na konferencji pokojowej w 1919roku.
*Wojciech Jaruzelski - przedstawiciel ,,Solidarność??
*Roman Dmowski ? wybitny polityk
*Pilsudski ? żołnierz, dowódca I brygady Legionów Polski,
po odzyskaniu niepodległości był naczelnikiem państwa
*Paderewski ? wybitny pianista
*Infacja ? ceny idą w górę
*Gułag ? miejsce na Syberii
*mein campf ? moja walka
*nacjonalizacja ? upaństwowienie
*PZPR ? polska zjednoczona partia robotnicza
*NSZZ ? niezależny samorząd związku zawodowego
*MO ? milicja obywatelska
*ZSRR ? związek socjalistyczny republiki radzieckiej
*ateizm ? życie bez Boga
* Lech Wałęsa ? założył ,,Solidarność??; był I prezydentem
* Władysław Sikorski ? generał Zwierzchnik sił zbrojnych

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna