profil

Przygotowanie do embolektomii

poleca 83% 682 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Embolektomia jest operacja wykonywaną w trybie nagłym.
Przygotowanie pacjenta do operacji obejmuje dwa zasadnicze etapy:
Przedoperacyjną ocenę stanu pacjenta
Psychiczne i fizyczne przygotowanie do operacji

W okresie przedoperacyjnym, pielęgniarka powinna:
Założyć dokumentację (historia? choroby, karta gorączkowa, karta zleceń lekarskich, wpisanie pacjenta do głównego rejestru chorych w szpitalu)
Sprawdzić dane personalne pacjenta
Ocenić stan pacjenta przed operacją i ustalić wstępną diagnozę pielęgniarską
Przygotować pacjenta do badań diagnostycznych, wykonać badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami pielegniarki i towarzyszyć choremu podczas badań takich jak:
EKG, RTG klatki piersiowej i wszystkich badań zleconych przez lekarza.
Pobrać materiał do badań laboratoryjnych takich jak:
Ogólne badanie moczu, morfologia, Próba krzyżowa krwi
czas krzepniecia, morfologia krwi, białka w surowicy krwi, stężenie glukozy w surowicy, czynniki ukł krzepnięcia(czas krzepnięcia, wskaźnik protrombinowy)
Założyć wkłucie dożylne
Zmierzyć parametry życiowe
Przygotować pole operacyjne (golenie, toaleta ciała, zmywanie pola operacyjnego środkami antyseptycznymi, zabezpieczenie jałowym opatrunkiem)
Usunięcia biżuterię, protezy zębowe, szkła kontaktowe, makijaż, lakier do paznokci, zabezpieczenie rzeczy wartościowych, związanie włosów)
Przebrać pacjenta w bieliznę szpitalną
Wykonać premedykację przed rozpoczęciem się zabiegu operacyjnego (zgodnie z zaleceniami lekarza anestezjologa)
Odtransportować pacjenta na blok operacyjny, tam zgłosić przybycie i przekazać pacjenta (wraz z niezbędną dokumentacją) pielęgniarce bloku operacyjnego.

Po operacji pacjent trafia na OIOM. Pacjent jest na respiratorze. Monitoruje się parametry życiowe układ krwionośny i oddechowy,(ocż ) RR, tętno, czynność serca - ekg diureza, obserwacja i pielegnacja rany pooperacyjnej,9pielegnacja pacjenta) kontrola temperatury, podaje się zlecone leki, prowadzi się dokumentacje pacjenta.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta