profil

"Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy"

poleca 83% 225 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

?Świat pozbawiony piękna ogrodów byłby uboższy.?

Ludzie średniowieczni, tak jak i z innych epok uważają bądź uważali ogrody za objaw boskości. Tworząc ogrody myślą o stwórcy i o swojej bliskości do Niego. Dzięki ich natchnieniu pięknem natury wokół miejsc swojego zamieszkania powstawały cudowne ogrody, które upiększały świat. Ogrody nie są przecież tylko do użytku gospodarczego, ale także są azylem dla myślicieli
i kochanków, miejscem spotkań, przemyśleń oraz natchnień wszelkiego rodzaju artystów ciesząc zarazem ich oczy swoim urokiem. Także nasz świat bez ogrodów byłby bardzo ubogi.
Ogród opisany w książce pt. ?Tajemniczy Ogród? jest doskonałym przykładem miejsca spokojnego, pięknego i oferującego pomoc. W tym woluminie opisany jest wpływ kojącej natury na człowieka. Dzięki ponownemu odkryciu zapomnianego ogrodu i przebywaniu wśród piękna roślin chłopiec o imieniu Colin odzyskał wiarę i chęć do życia.
Kolejnym wzorem ogrodu jest natura stworzona w powieści ?Posiadłość Blackwood.? Utwór ten przedstawia piękny i spokojny azyl dla wampira uciekającego przed własną naturą. Zaniedbany cudowny ogród jest domem strzygi szukającej ukojenia w obcowaniu z naturą, poprzez życie w zgodzie z przyrodą próbuje przeciwstawić się sobie.
Malarze najczęściej przedstawiają kochanków wśród ogrodów, gdyż ich uczucie rozkwita bujnie jak otaczająca ich natura. Jest dla nich azylem przed oczami niechcianych widzów. Jednym z obrazów przedstawiających pierwszych kochanków w ogrodach Boga jest ?Wiosna albo raj ziemski? Nicolasa Poussina. Przedstawia Adama i Ewę uciekających przed wzrokiem boga szukającego ich w raju. Próbują skryć się między drzewami przed jego wzrokiem. Wokół nich widać drzewa i krzewy.
Kolejnym dziełem sztuki jest ?Krajobraz z Parysem i Enoną?, który namalował Claude Lorrain. Przedstawia ono postacie z mitologii pośród cudownego krajobrazu drzew, rzeki, kamieni, gór i prawdopodobnie szczątków budowli.
Obydwa dzieła mają na celu pokazanie prawdziwej istoty ogrodów, mówią o ich romantyzmie, spokoju, pięknu, natchnieniu dla artystów, a także o Bogu.
Jan Paweł II powiedział kiedyś ?Góry są ogrodem Boga?. Przecież one tez są naturą, rodzajem ogrodu. Ludzie chodząc po górach chcą być bliżej Boga, a także poczuć tę swobodę i wolność.
Ogrody odgrywają w życiu ludzi ważną rolę, obecne były od zalania dziejów w naszym życiu. Bez nich świat stałby się jałowy pozbawiony bogactwa. Poprzez swoje piękno i wielokrotne znaczenia ogrody stawałby się czymś więcej niż tylko skrawkiem ziemi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty