profil

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi?

poleca 79% 1064 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi?

Kultura Europejska, w swojej historii, tym dwóm starożytnym cywilizacją, zawdzięcza bardzo wiele. Ponieważ dorobek kulturalny Greków i Rzymian dotyczył wielu dziedzin ? filozofii, matematyki, astronomii, medycyny, literatury, sztuki i architektury ? której niektóre budowle przetrwały do dziś.
W Grecji wytworzyły się trzy style: dorycki, joński i koryncki. Tamte czasy zapoczątkowały także rozkwit sztuki rzeźbiarskiej, której tematem było zazwyczaj przedstawienie człowieka w odpowiednich proporcjach. Również w Grecji rozwinęła się trzecia poezja liryczna. Głównymi lirykami byli Safona i Anakreont. Ich utwory, zachowane do dziś, budzą podziw u każdego czytelnika, A także zawierają alegorie, które pouczają nas jak trzeba żyć. Zawdzięczamy im także trzeci rodzaj literacki ? dramat, dzielący się na tragedię i komedię.
Wznosząc efektywne teatry, Grecy zapoczątkowali rozwój europejskiej sztuki scenicznej. Kamienne ławki, usytuowane w taki sposób, iż dalsze rzędy znajdowały się wyżej niż miejsca z przodu, zapewniały doskonała widoczność całej 15000-ej widowni. Bardzo dobra akustyka natomiast powodowała, że w najdalszym rzędzie można było usłyszeć nawet szept ze sceny.
Kolejną dziedziną, której za twórców możemy uznać Greków, była filozofia. Grecy próbowali szukać odpowiedzi na pytania o istotę świata, jako praprzyczyny, rozwoju przyrody, a także o sensie życia człowieka, jako naturze i wartościach. Ich teorie dały początki istotnym kierunkom filozoficznym, takich jak stoicyzm i epikureizm. Ich poglądy miały znaczny wpływ na dalszy rozwój nauki i filozofii europejskiej. Od położenia szkół Arystotelesa i Platona wiążą się nazwy dzisiejszych szkół: Liceum od ogrodów Lykejon i Akademia od gaju poświeconego greckiemu herosowi ? Akademosowi.
Drugą, wielką, starożytną cywilizacją, która posiada ogromny dorobek kulturalny był właśnie Rzym. Rzymianie, których było synów na kształcenie synów, uczyli ich języka greckiego i wysyłali na studia do wybitnych mówców mówców filozofów działających działających miastach greckich. W szkołach rzymskich uczniowie czytali utwory greckie tłumaczone na łacinę, łacińscy pisarze wzorowali się na dziełach greckich, podobnie postępowali malarze i rzeźbiarze. Naśladowanie Greków nie przeszkodziło jednak Rzymianom w tworzeniu własnej, pięknej literatury, ciekawej filozofii, bardzo oryginalnej sztuki. Pozostałości po kulturze kulturze osiągnięciach Rzymian pomogły w rozwoju późniejszych cywilizacjom.
Największym wkładem starożytnym Rzymian w dziedzictwo kulturowe Europy było stworzenie ustroju republikańskiego republikańskiego prawo rzymskie. Sprecyzowane przez Rzymian pojęcia kulturze przepisy prawne na stałe weszły do nauki prawa we współczesnej Europie. Rzymianie zasłynęli także w dziedzinie architektury i budownictwie. Otóż posługiwali sięoni po mistrzowsku cegłą. Wynaleźli cement, co umożliwiło im stosowanie zaprawy przypominającej dzisiejszy beton.
Należy także wspomniec, jako o wielkim osiągnięciu Rzymian, o systemie bardzo rozbudowanej sieci dróg.
Jedno z Rzymskich przysłów, które zachowało się aż po dzień dzisiejszy brzmi: ?Historia jest nauczycielka życia?. W Rzymie wysoki poziom osiągnęła historiografia. Pamiętniki, relacje z ważnych wydarzeń, wojen, to dzisiaj wielkie dzieła, podziwiane przez czytelników, będące dla nas bardzo przydatnym źródłem historycznym. Ich dzieła okazały się wybitne i do czasów współczesnych są omawiane w szkołach, jako wzorce.
Jak widać przedstawiony dorobek cywilizacyjny Greków, jak i Rzymian jest bardzo obszerny. Zawdzięczamy im bardzo dużo, dzięki im mamy nie tylko ciekawą i barwną historie ale mnóstwo dobrodziejstw ich wiedzy i inteligencji. Oni ułatwili życie przyszłym pokoleniom.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: