profil

Komensky

poleca 85% 202 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komensky-Twórca pedagogiki nowożytnej; najważniejsze dzieła "Wielka dydaktyka" i "Świat zmysłów w obrazach"
Komensky uważał, że każdego człowieka można czegoś nauczyć.Domaga sie nauczania powszechnego, opracował system nauczania (szkolnictwa) jednolitego dla całej ludności. Wyróżnił 4 okresy rozwiju edukacyjnego człowieka:
1. 0-6 lat - okres dzieciństwa (szkoła macieżyńska)
2. 6-12 lat - okres chłopieństwa, szkoła elementarna (ucząca w języku ojczystym)
3. 12-18 lat - szkoła języka łacińskiego (tylko zdolni)
4. 18-24 lat - okres dojżewającej męskości, nauka w akademi (najzdolniejsi)
Komensky tworzy podstawy organizacji pracy szkolnej w klasie (system lekcyjny).
Formułuje zasady dydaktyczne - zasady nauczania:
1. Zasada łatwego nauczania i uczenia się
2. Zasada gruntowności w nauczaniu
3. Zasada skracania i przyśpieszania nauki
4. Zasada konieczności stosowania poglądowości w nauczaniu

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: