profil

Jak bajka Ignacego Krasickiego pt. "Kruk i lis" realizuje oświeceniowe hasło "uczyć, bawiąc".

poleca 84% 1234 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Ignacy Krasicki

Oświecenie to epoka, w której bardzo ważnym gatunkiem literackim była bajka. Głównym twórcą bajek na gruncie polskim był Ignacy Krasicki.Jednym z jego utworów była bajka pt:"Kruk i lis", która zgodnie z oświeceniowym hasłem miała "uczyć, bawiąc". Ale czy rzezcywiście uczy, bawiąc?

Bohaterami tej bajki, jak wskazuje tytuł, są kruk i lis. Kruk trzyma w dziobie ser, który lis chce mieć. Aby go zdobyć lis wykorzystuje swą przewrotnośc i spryt oraz pychę i brak samokrytycyzmu kruka. Prawi mu komplementy dotyczące wyglądu ("cóż za oczy ich blask az mroczy").W końcu kruk zachęcony pochwałami lisa zaczyna śpiewać. Następnie jak napisał autor "ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił".

Autor umieścił w tej bajce wiele środków literackich które miały różne cele. Personifikacja, nadanie krukowi i lisowi ludzkich cech miała na celu wyśmianie ludzkich przywar. Alegorię (przebiegłość lisa)zastosowano aby ukryć pewne cechy ludzkie pod postaciami zwierząt. Epitety("szklące pióra"), eksklamacje("cóż za oczy") i panegiryczne wychwalanie kruka mają na celu podkreślenie plusów kruka oraz cech lisa (przebiegłość) i kruka(pycha).

Morał w tej bajce umieszczono na początku podporządkowując treśc bajki morałowi. Ten zabieg sprawia wrażenie, że bajka jest po to by udowodnić morał.

Napisano tę bajkę tak, by rzezcywiście uczyła, bawiąc. Bajka ma moralizatorski charakter. podmiot liryczny wskazuje niezbyt chlubne cechy ludzkie i potrzebę ich zmiany. Bajka również bawi, ponieważ jest przyjemna i lekka w odbiorze dzięki rymom, krótkości i zwięzłości. Poza tym samo czytanie to przecież "inteligentna forma rozrywki".

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury