profil

Rodzina- pojęcia

poleca 85% 334 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rodzina

Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. Rodzin a w społeczeństwie pełni rolę pierwotnej grupy socjalizacyjnej i w związku z tym posiada wiele prerogatyw. Uczeni starają się je usystematyzować zarówno pod względem terminologii jak i liczebności. W tej pracy pragnę się skupić na trzech typach.
Na samym początku należy wymienić sześć podstawowych funkcji rodziny, do których można zaliczyć funkcję ekspresyjną, ekonomiczną, opiekuńczą, wychowawczą, i prokreacyjną

ADOPCJA
Adopcja to uznanie obcego dziecka za własne, na podstawie aktu prawnego. W rodzinie gdzie jeden z członków nie może mieć dziecka małżeństwo może zdecydować się na adopcję.

Więzi między członkami:
-Osobiste (oparte na uczuciach)
1. Między małżonkami
2. Między rodzicami i dziećmi
3. Między rodzeństwem

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: