profil

Recenzja

poleca 82% 730 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RECENZJA, czyli jak to oceniasz.
Recenzja
- (łac. recensio - badanie, rozpatrzenie, opinia) jest formą publicystyczną, sprawozdawczym omówieniem, krytyczną analizą lub oceną artystycznego lub naukowego utworu, np.: książki, spektaklu, wystawy, koncertu... Składa się z trzech części: informacji, analizy i oceny. Najbardziej specyficzna dla recenzji jest część wartościująca, czyli uargumentowana ocena dzieła według z góry przyjętych kryteriów.
Struktura recenzji
- powinna być dostosowana do tematu i odbiorcy. W recenzji maturalnej wyeksponowana jest analiza krytyczna, dotycząca problematyki dzieła, a w przypadku tekstów literackich, także kompozycji, języka i stylu. Ocena wypowiedziana w recenzji musi być rzeczowa, odpowiednio uargumentowana, oparta na zweryfikowanym dowodzeniu (recenzja jest w dużej części tekstem argumentacyjnym). Liczy się wiedza o recenzowanym dziele, znajomość kontekstów. Dobrze jest, gdy argumenty wynikają jeden z drugiego, są uporządkowane, celowo dobrane, podporządkowane wskazanemu w temacie kryterium wyboru dzieł.
Kompozycja pracy
- we wstępnej części umieść elementy informacyjne dobrane pod kątem tematu. W recenzji maturalnej szczególnie ważna jest część analityczno-krytyczna (czyli rozwinięcie) dotycząca problematyki dzieła, jego struktury, języka. W tej części dokonaj także ogólnej jego oceny pod kątem kryterium wskazanego w temacie.
Wartość i atrakcyjność pracy podniesie nadanie jej tytułu. Może być realistyczny albo metaforyczny, ale musi się wiązać z treścią pracy. RECENZJA

Recenzja to typ sprawozdania, w którym omawiacie konkretny utwór literacki, muzyczny, filmowy, plastyczny, teatralny, audycję radiową, koncert, wystawę. Jest to forma zbliżona do sprawozdania, zawiera jednak elementy subiektywne: oceny, sądy, porównania.
Recenzję można nazwać wypowiedzią sprawozdawczo-oceniającą. Sztukę jej pisania powinni opanować wszyscy, którzy chcą być w przyszłości dziennikarzami, krytykami filmowymi lub teatralnymi. Jest to takie omówienie filmu czy sztuki, w którym do wiadomości o samym dziele dodaje się swoją ocenę.

Recenzja zawiera dwa elementy:
# sprawozdawczy, w którym podaje się informacje o autorze, reżyserze, aktorach, przedstawia się treść utworu, można również zasygnalizować główne problemy utworu,

# oceniający, przedstawiacie zalety lub wady utworu, oceniacie jego kompozycję, język, styl albo grę aktorska, scenografię, nastrój przedstawienia. W tej części recenzji możecie przedstawić swoje poglądy.

# nie zapomnij podać najistotniejszych faktów dotyczących wydarzenia, które recenzujesz,

# nie bój się wyrazić własnego zdania, ale pamiętaj, że zawsze należy je poprzeć je argumentami.

A oto przykład:

Czy znasz "Trylogię" Sienkiewicza?
(recenzja książki)

Nawet najlepszy film nie odda uroku żywego słowa. Tylko czytając, czujesz, że jesteś jednym z uczestników tej fantastycznej przygody. Razem z bohaterami przeżywasz smutki i radości, bierzesz udział w ich życiu, razem tworzycie historię. Twoja wyobraźnia pracuje, widzisz wszystko, to co oni widzą: zielony step ciągnący się do horyzontu, trawy tak wysokie, że jak zeskoczysz z konia, to z daleka nikt Cię nie zobaczy. A ludzie...! Charaktery...! Ich język...! Czytając warto wsłuchać się w ten gwar ludzkich głosów, szczęk broni, szum wiatru, szelest traw i śpiew słowików, co to Rzędzianowi spać nie dały. Czytasz i bawisz się świetnie!

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Formy wypowiedzi