profil

Właściwości soli kuchennej i wody

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-18
poleca 81% 1508 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sól kuchenna
Sól kuchenna tzw. chlorek sodu ma wiele właściwości fizycznych i chemicznych . Ta substancja ma konsystencje proszku . Jej stan skupienia jest stały .Ma słony smak i jest biała. Sól jest bezwonna , lecz gdy się dostanie do nosa może go w małym stopniu podrażnić. Szybciej rozpuszcza się w wyższej temperaturze . Temperatura topnienia soli kuchennej wynosi 801oC , a wrzenia 1413oC . Gęstość soli wynosi 2,17 g. Jej rozpuszczalność w wodzie jest duża aż 35,8g w 100cm3. Sól występuje w wodzie morskiej ok. 2,7%

Występuje także w innych wodach naturalnych np.:
- słabych solankach ok. 1 do 2 %
- borowinach ok. 3 do 4 %
- silnych solankach ok. 5 do 6 %
- wodach gorzkich ok. 6 do 9 %
- wodach morza martwego ok. 25 %

Sól z wody morskiej otrzymuje się poprzez odparowanie z wykorzystaniem energii słonecznej. Najbardziej rozpowszechnione złoża soli kamiennej znajduje się w Polsce, Argentynie, Chinach, Rosji. Z chlorku sodu otrzymuje się sód, węglan sodu, wodorotlenek sodu, kwas solny i chlor. Stosowany do celów spożywczych i jako środek konserwujący. Chlorek sodu zmieszany z lodem jest stosowany jako mieszanina oziębiająca do temp. -21oC. W lecznictwie jest używany fizjologiczny roztwór soli 0,9% roztwór NaCl , izotoniczny z płynami ustrojowymi. Aby powstała sól kuchenna musi ona przejść szereg oczyszczeń, a także musi być dostosowana do wszelkich norm żywnościowych by była dopuszczona do sprzedaży na rynkach światowych .

Woda
Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych w przyrodzie. Jest cieczą bezbarwną, bez smaku i zapachu, ma interesujące anomalie o dużym znaczeniu biologicznym. Od 4oC, w miarę obniżania temperatury, jej gęstość maleje. Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Dzięki kątowej budowie cząsteczka wody ma moment dipolowy. Cząsteczki wody przyciągają się różnoimiennymi biegunami tworząc asocjat, dzięki czemu temperatura wrzenia wody jest stosunkowo wysoka. Biegunowa budowa cząsteczki wody powoduje dobrą rozpuszczalność w wodzie szeregu związków chemicznych.
Wodę otrzymuje się przez spalanie wodoru w tlenie.

Cząsteczka wody jest bardzo trwała. Pomimo dużej trwałości woda jest substancją chemiczną aktywną. Niektóre metale, np. Na, K, Ca reagują z nią w temperaturze pokojowej, wydzielając z wody wodór.
Wiele związków chemicznych przyłącza wodę. W związkach nieorganicznych może być ona związana w różny sposób:

Właściwości wody fizyczne:
- ciecz
- bezbarwna
- bezwonna
- zmienia swoje stany skupienia
- jest polarna

Właściwości wody chemiczne:
- reaguje z metalami
- jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych
- nie pali się
- nie podtrzymuje spalania

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy

fajnie napisane dzięki wielkie !!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Rozkład materiału