profil

Grecja, bogowie i daty

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-02
poleca 83% 1696 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Bitwa pod Maratonem

Grecja leżała na:
1. Południowej część półwyspu Bałkańskiego
2. Na wyspach Morza śródziemnego
3. Zachodnich wybrzeżach Azji Mniejszej

Grecja- Hellada
Ziemi uprawnej było nie wiele, występowały bogactwa naturalne: rudy metali, srebro, glina do wyrobu ceramiki. Dobrze rozwinięta była linia brzegowa. W Grecji panuje klimat śródziemnomorski. Tem. Wynosi 26ºC. SA tylko 2 port roku: upalne, bezdeszczowe- lato, pora opadów i wzrostu roślin- zima. Uprawiano oliwki, winorośl, zboże, warzywa i drzewa owocowe. Hodowano kozy, owce rzadko konie.

W Grecji zamieszkiwały plemiona:
Jonów- zajęli oni Attykę
Eolów- Grecje
Achajów – Peloponez
Później najechało plemię Dorów zajęli Peloponez i część Grecji

Grecy zakładali kolonie; znajdowały się one na Morzu Czarnym. W Italii, Sycylii
Grecy poznali pismo alfabetyczne
Polis- wspólnota obywateli, obejmując miasto wraz z okolica
Polityka- działalność polegająca na uczestnictwie sprawach państwa
Polis:
- rada- urzędnicy,ludzie zamożni
- zgromadzenie- wszyscy obywatele( bez kobiet, niewolników ci, którzy nie urodzili się na polis danej). Zadania: wypowiadania wojen, zawieranie pokoju, stanowienie praw
Agora centrum miasta
Obywatel- osoba posiadająca prawa polityczne
3 ustroje:
1. Tyrania doszli do Władzy nieuczciwie
2. Oligarchia najbogatsi
3. Demokracja rządy obywateli
Kultura minojska
I cywilizacją starożytnej gre3cji była kultura minojska- egejska. Kreta leżała wokół morza śródziemnego. Na wyspie panował legendarny król Minos. Od jego pochodzie nazwa kultura minojska. Stolica Knossos.
Kultura mykeńska
Twórcami kultury mykęńskiej byli Achajowie. Leżała na Peloponezie. Mykęńczycy byli wojownikami.
Koń trojański – podstępny dar
Dzieje greckie dzieliły się na 2 okresy
1. okres archaiczny II i III tysiącleci
2. okres klasyczny I tysiąclecie p.n.e

W VI w. P.n.e. Król perski Dariusz I podbił Jonię.
490 p.n.e. Bitwa pod Maratonem- I wyprawa perska na Grecje(morska). Ateńczycy byli pod wodzą Miltiadesa
Król Dariusz zamarł jego następca Kserkses ruszył on na Grecje 480 p.n.e. II wyprawa perska na Grecje (lądowa). Na wojnę poszli Tespijczycy (dobrowolnie) Tebanie (pod przymusem)
Leonodias spartan mężny i odważny
479 p.n.e. – kolejna bitwa morska pod Platerami Grecja wygrała.
Ateny skupiły wokół siebie inne polis tworząc Związek morski , Sparta związek peloponeski.
Sparta leżała w południowej części półwyspu Peloponeskiego Peloponeskiego krainie zwanej Lakonią. Za twórcę ustroju państwa uważa się Likurg. Twórca ładu prawnego w Grecji. Sparta była monarchią. Panowało 2 królów Rada- geruzja tworzyli ja 28 obywateli starszych którzy mieli co najmniej 60 lat ważniejsze sprawy tworzyli obywatele którzy ukończyli 30 lat.
Podział ludności w Sparcie:
1. Spartanie- obywatele
2. Heloci- ludność niewolna, rolnicy
3. Periojkowie- przybysze z innych polis zajmowali się handlem, rzemiosłem
Wychowanie spartańskie było surowe. Chłopcy po ukończeniu 7 lat byli łączeni w grupy. Uczyli ich wychowania surowego, wiele ćwiczeń fizycznych, dzielności w walce. Każde dziecko badane jak było chore porzucali je w górach Spartan uczono wyrażać się krótko- sposób lakoniczny . Kobiety mogły brać udział w igrzyskach sportowych dyskusjach. Nie mogły opuszczać same domu. Sparta była społeczeństwem sportowym jeden wojownik zwał się piuchuta- hoplita. Chronił ich pancerz Chełm, bronią była włócznia mieli tarcze które ich osłaniały. Spartanie gardzili śmiercią, woleli zginąć niż się poddać

Ateny leżały w Attyce, była polis morską Ateny posiadała flotę z Aten do Pireusu 12 km. Początkowo a Atenach panowała oligarchia. Różnice majątkowe były bardzo duże. Spisanie praw surowych dokonał Drakon w VII w p.n.e.
Salon na początku VI p.n.e. Zreformował prawo znacząc niewole za długi i podzielili obywateli na cztery grupy
Klejstenes końcu VI w. p.n.e. Podzielił kraj na okręgi wyborcze, do ,których wchodzili obywatele z 4 grup. Stworzył podstawe demokracji.
Sądy skorupkowe- rodzaj sądu Miał służyć uniknięciu tyranii pytano lud Aten, czy jest ktoś, kogo podejrzewają o chęć zagarnięcia władzy; imię takiego człowieka należało napisać na glinianej skorupce, jeżeli na kogoś powtarzało się to wyganiano go
Perykles wybitny polityk i mówca, sprawował urzędy stratega. Przeprowadził ustawę przeznaczając pensje urzędnikom państwowym
Ateńskie budowy: akropol, partenon, erechtejon,
Bogowie greccy: Posejdon bóg mórz , Zeus ojciec bogów i ludzi, Hera opiekunka rodzin, małżeństw, Hefajstos bóg ognia, , Hades władca podziemi, Atena bogini mądrości
Mit opowiadanie o Bogach i bohaterach greckich
Bohater- heros pół bóg pół człowiek pozbawiony nieśmiertelności
Grecy wyznawali politeizm antropomorficzny
Poeci greccy: Homer autor Iliady i Odysei; Hezjod autor opowieści o Bogach i ludziach; Ezop autor bajek
I igrzyska sportowe odbyły się w 766 p.n.e. W Olimpii . Igrzyska jednoczyły Grecje na czas igrzysk zawieszono wojny i ogłaszano pokuj.Oprócz zawodów odbyły się także recytacje poezji, śpiewy, dyskusje polityczne.
Konkurencje (5): Bieg, skok w dal, rzut włócznią, zapasy, rzut dyskiem, potem dodano boks i wyścigi wozów zaprzężonych zaprzężonych konie.
Był tylko jeden zwycięstwa on dostawał wieniec laurowy
Filozofia nauka o mądrości
3 porządki architektury: dorycki, joński, koryncki
Macedonia była monarchia
Filipiki Demonstesa mowa
388 p.n.e. Bitwa pod Cheroneą Filip II pobił Ateńczyków
334 p.n.e. Początek wyprawy Aleksandra i Greków na Persje
333 p.n.e. bitwa koło Issos Aleksander zniszczył Persje
ostatecznie zniszczenie dokonało się w bitwie pod Gaugamelą w 331 p.n.e.
W wyniku podboju Aleksander Wielki stworzył wielkie państwo, które po jego śmierci rozpadło się na kilka monarchii. Na tym terenie powstała kultura hellenistyczna powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami Wschodu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata