profil

Mój sąd o Epoce- Barok

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mój sąd o Epoce
Na temat Baroku są znane dwie opinie, jedna negatywna, natomiast druga pozytywna, w tej krótkiej rozprawce moimi argumentami postaram się przekonać czytelników, by ich myśli o tej Epoce były jak najbardziej pozytywne. Zacznę może od krótkiego przedstawienia tego etapu dziejowego.
Nazwa Barok wywodzi się od portugalskiego słowa ?barocco? tj. niezwykła perła o nieregularnym kształcie. Ten okres obejmuje prawie dwa stulecia od kończ XVIw do połowy XVIIIw. W niektórych krajach był poprzedzony okresem przejściowym tzn. manieryzmem . ?Barok najwcześniej ukształtowała się we Włoszech i Hiszpanii. Ta epoka wprowadza elementy kultury orientalnej i narodowej, cechują ją ogromna różnorodność i przenikanie się sztuk.
Za prekursora Baroku w Polsce uważa się Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, który rozpoczął nurt poezji metafizycznej.
Moim zdanie Barok jest Epoką bardzo bogatą kulturowo, ma bardzo wartościowe dzieła literackie, malarskie, oraz wielkie osiągnięcia architektoniczne
Myslę, ze na uwagę zasługuję Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. Jest on szlachcicwm Sarmatą, w jego życiu można wyróżnic dwa etapy: żołnierski i ziemiański. Brał udział w Bitwie pod Mątwami, po 11latach służby porzucił wojsko i ożenił się z wdową, starszą od siebie, miał on bujny temperament, wyruszał na wojnny nie tylko z powódek patriotycznych lecz również materialnych, jego pozytywnymi cechami by patriotyzm, żądza przygód, przywiązanie do swojego wodza, natomiast negatywnymi chęć zdobycia łupów, egoizm.. Dzięki temu utworowi możemy poznać typowego szlachcica Sarmatę.
Kolejnym dowodem na to, że Barok był epoką barwną i pomysłową są portrety trumienne, najczęściej malowane na blasze, kształt takiego portretuy dostosowany był do trumny, były to dzieła plaskie, lecz naturalistyczne, niejednokrotnie wzbogacone herbem zmarłego, dzięki temu możemy poznać szlachciców baroku.
?Następnym argumentem przemawiającym za tym, zę Barok był dziedzictwem artystycznym są osiągnięcia architektury. Była ona bogata i skomplikowana. Budynki starano się ozywiać i urozmaicać. Wiele wzorów czerpano z Antyku. Charakterystyczne były wystające gzymsy, ściany , na których znajdowały się wspaniałe rzeźby, we wnętrzach kościoła najważniejsze były fasady. Dzięki bogato rozwijającej się architekturze Baroku możemy podziwiać wspaniałe budowle, nie tylko kościoł, lecz również zamki, pałace np. Wnętrze Bazyliki św. Piotra w Rzymie, kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie, zamek w Rydzynie, pałac w Czempiniu.
Kończąc tą krótką wypowiedź mam nadzieję iż przekonałam czytelników, ze Barok zasługuje na miano srebrnego wieku i, że udało mi się obalić negatywną stereotypową opinię o Baroku,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata