profil

Droga ustawodawcza, czyli powstawanie ustawy w RP.

poleca 84% 965 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Inicjatywa ustawodawcza:
-15 posłów
-senat
-prezydent
-rada ministrów
-100 tys. obywateli

2.Projekt zgłoszony wraz z uzasadnieniem wpływa do marszałka sejmu

3.Projekt ustawy jest rozpatrywany przez sejm w trzech czytaniach:
a)pierwsze czytanie w komisji sejmowej, projekt zostaje odrzucony lub dopracowany
b)drugie czytanie odbywa się na posiedzeniu sejmu, przedstawia go poseł - sprawozdawca
c)po wniesieniu poprawek rozpatrywany po raz trzeci na posiedzeniu sejmu, głosowanie nad projektem

4.Uchwalanie ustaw wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów:
-większością zwykłą - więcej głosów za projektem
- większością bezwględną - ponad połowa głosów, głosy wstrzymujące liczone są jako przeciwne
- większością kwalifikowaną - 3/5 posłów lub 2/3 posłów

5.Uchwalona ustawa wymaganą większością przesyłaba jest do Senatu. Senat ma na decyzję 30 dni. Senat może ustawę przyjąć, odrzucić lub wprowadzić poprawki.

6.Uchwalona ustawa trafia do prezydenta. Prezydent ma 21 dni na podpisanie, odmówienie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

7.Prezydent po podpisaniu ustawy zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta