profil

Jakie są, Twoim zdaniem, sukcesy i klęski ONZ. Na czym polega słabość tej organizacji?

poleca 84% 835 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ONZ, inaczej Organizacja Narodów Zjednoczonych, jest międzynarodową organizacją, która zajmuje się zapewnieniem pokoju i bezpieczeństwa na świecie, odpowiednim rozwojem gospodarczym, społecznym, prawami człowieka, światowymi kryzysami a także walką z terroryzmem. ONZ ma bardzo istotne znaczenie dla świata ? jest tam, gdzie dzieje się coś złego, pomaga ludziom, którzy jej pomocy potrzebują, stara się zapewnić każdemu człowiekowi byt zgodny z jego prawami.
Obecnie, za swoje priorytety ONZ uważa przede wszystkim walkę z terroryzmem oraz złagodzenie konfliktów na terenach państw całego świata. Jednak nie zawsze odnosi sukces ? przykładem mogą być misje pokojowe w Afryce ? Rwandzie i Sudanie, w Iraku. W takich warunkach i wrogiej atmosferze przedstawiciele ONZ są bezradni. Starania o poprawę sytuacji w sprawie HIV/AIDS nadal nie przynoszą oczekiwanych, wielkich rezultatów. Nowe technologie i postępująca integracja gospodarcza torują drogę prawdziwie globalnym rynkom, a jednak - mimo nowych możliwości ekonomicznych - 2,8 miliarda ludzi nadal żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Nadal obserwujemy także dyskryminację płci ? 60% wszystkich dzieci nie uczęszczających do szkół to dziewczynki, a spośród 854 milionów analfabetów na świecie, 544 miliony to kobiety.
Nie należy zapominać, że ONZ jest organizacją, której każde państwo członkowskie ma równy glos. Wszelkie rozdźwięki, niezgoda pomiędzy reprezentantami krajów wchodzących w skład ONZ mogą być i są przyczyną słabości tej organizacji. W ONZ wciąż podejmowane są nowe działania, zmierzające do zmniejszenia rozdźwięku między rzeczywistością a ideałami, za którymi ludzkość podąża. To może pomóc w jej rozwoju i zapewnić jej dalszą, dobrą pomoc. Słabość ONZ polega też na członkostwie krajów, które same nie podporządkowują się zasadom organizacji ? Rosji, Chin.
Jeśli chodzi o największe sukcesy można do nich zaliczyć fakt, że znacznie zmalała liczba wojen pomiędzy państwami. Z drugiej strony, coraz obfitsze śmiertelne żniwo zbierają wojny domowe. Bardzo ważne jest, aby zapewnić ludziom życie w demokracji, doprowadzić do jej powstania i prawidłowego rozwoju - wspieranie demokratycznego systemu politycznego oznacza zwiększanie dostępu do edukacji i umożliwia obywatelom odgrywanie bardziej znaczącej roli w życiu politycznym. W ostatnim dwudziestoleciu zwiększył się udział obywateli w debatach i przedsięwzięciach publicznych, coraz więcej państw wprowadziło jako ustrój rządy demokratyczne, co umożliwiło ludziom korzystanie z ich podstawowych praw. Od 1990 roku przeprowadzono na świecie 38 operacji pokojowych, które w jakimś stopniu pozwoliły na normalne życie wielu ludziom. Wielkim sukcesem było zorganizowanie, wraz z innymi międzynarodowymi organizacjami jak, m.in., Amnesty International, pomocy ofiarom tsunami w Azji. Zasług ONZ było o wiele więcej, mniejszych lun większych.
ONZ nie przetrwa w XXI wieku jeśli zwykli ludzie na całym świecie nie będą uważać, że służy ona wszystkim - jeśli nie będzie chronić w sytuacjach konfliktowych, cywilnych i międzynarodowych, zwalczać ubóstwa, głodu, chorób i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dlatego mimo klęsk i pewnych słabości, powinniśmy wspierać tę organizację i pomagać w osiąganiu kolejnych sukcesów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata