profil

Miłośnicy mądrości- Filozofowie

poleca 85% 459 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Filozofia- nauka zajmująca się rozważaniem na temat istoty bytu, miejsca człowieka na świecie i jego poglądu na świat; nauka o nauce, w znaczeniu potocznym trudne do zrozumienia, wyjaśnienia

3 okresy filozofii

PRZEDNAUKOWY
Tales-świat powstał z wody
Heraklit z Efezu- zwrócił uwagę na ogień
Anaksymenes- twierdził, że świat powstał z powietrza
Anaksymander-świat powstał z bezkresu
Ksenofanes- ziemia jest najważniejsza
Empedokles-połączył 4 pomysły i uznał te żywioły na zasady rządzące światem

KLASYCZNY
Sofistyka- wykrętne argumentowanie polegające na wykorzystywaniu wieloznaczności wyrazów i nieuczciwych wnioskach
Sofista- człowiek dowodzący nieprawdziwych twierdzeń
Cynizm- postawa życiowa polegająca na kwestionowaniu powrzechnie przyjętych w danej społeczności wartości.

HELLENISTYCZNY
Stoicy- zakładali, że wszystko jest z góry zaplanowane przez Boga
Epikurejczycy- należy cieszyć się życiem i czerpać z niego jak najwięcej
Sceptycy- trzeba odnosić się do wszystkiego nieufnie

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury