profil

Książka – mój najlepszy przyjaciel

poleca 80% 861 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V.

Temat lekcji: Książka ? mój najlepszy przyjaciel.

Cele:
- uczeń opowiada o swojej ulubionej książce,
- czyta Namiętność czytania Michaela Endea oraz Do czytelnika Roberta Louisa Stevensona,
- wymienia wyrazy bliskoznaczne do określonego słowa,
- wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące ludzkich namiętności,
- wskazuje w utworze przykład użycia języka potocznego,
- odnajduje w wierszu bezpośrednie zwroty do adresata,
- określa adresata wiersza,
- porównuje zachowanie Bastiana do postępowania bohatera wiersza,

Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem.

Formy pracy: praca jednostkowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: Namiętność czytania Michaela Endea w: Słowa na start, rozdział: Marcowe i kwietniowe wędrówki. Podręcznik do kształcenia literackiego.

Przebieg zajęć

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji.
3. Krótkie wprowadzenie do zajęć:
Książki towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Gromadzono je w bibliotekach, czytelniach, prywatnych zbiorach, księgarniach i antykwariatach. Od początku pobudzały wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelników i do dziś mogą być najlepszym przyjacielem każdego, kto poznał sztukę czytania.

Czy jest taka książka, która wyjątkowo ci się spodobała? Jak brzmi jej tytuł?
Opowiedz, co najbardziej podoba ci się w tej książce i dlaczego warto ją czytać.

3. Głośne czytanie przez (chętnego) ucznia Namiętności czytania.
4. Analiza treści utworu ? pogadanka.
Pytania kierowane do uczniów:
-co jest tematem utworu?
Tematem utworu jest namiętność czytania, ale też inne namiętności ludzkie, np. podróże, władza.
-co było namiętnością Bastiana i jak się ona przejawiała?
Namiętnością Bastiana były książki. Pasja ta powodowała, że zapominał o całym świecie, nie zwracał
uwagi na to czy jest mu zimno, czy jest głodny. Myślał jedynie o książce, jej bohaterach, o przygodzie. Wyjątkowo trudno mu było rozstać się z lekturą, gdy dobiegała końca, ponieważ przywiązywał się głęboko do bohaterów, z którymi dzielił losy.
-podaj dwa wyrazy, którymi można zastąpić słowo namiętność.
Np. żarliwość, pasja, zapał, poryw.

5.Analiza treści utworu ? praca z tekstem.
a) uzupełnij tabelę, dopisując cytaty z tekstu do podanych nazw namiętności.

Namiętność Cytat z tekstu
podróże

władza
hazard
wspinaczka górska
miłość

jedzenie
Nie brak takich, co sądzą, że mogą być szczęśliwi tylko tam, gdzie ich niema, i przez całe życie jeżdżą po świecie. Niekiedy ktoś nie zaznaje spokoju dopóty, dopóki nie obejmie władzy. Ten i ów wydaje cały swój majątek, aby wygrać w hazardowej grze. Bywają ludzie, którzy ryzykują życie, aby zdobyć górski szczyt. Inni doprowadzają się do ruiny, aby pozyskać serce określonej osoby, która nie chce o nich słyszeć. Jeszcze inni pędza do zguby, ponieważ nie potrafią sobie odmówić rozkoszy jedzenia lub picia.

b) podaj trzy przykłady namiętności ludzkich, które nie zostały wymienione w tekście.
Np. praca ? gdy pochłania człowieka bez reszty ( pracoholizm ).
palenie tytoniu; branie narkotyków; pragnienie bycia zawsze najlepszym.
c) czym najczęściej pasjonują się dzieci?
Np. grami komputerowymi, graniem na jakimś instrumencie, czytaniem książek.
d) wypisz z pierwszego akapitu utworu dwie sentencje ( aforyzmy, złote myśli, porzekadła) dotyczące namiętności.
Ludzkie namiętności stanowią nie lada zagadkę. Tyle jest różnych namiętności, ilu jest ludzi.
e) odszukaj w pierwszym akapicie zdanie o budowie podobnej do przysłowia: Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie.
Niekiedy ktoś nie zaznaje spokoju dopóty, dopóki nie obejmie władzy.
f) wskaż w ostatnim akapicie tekstu przykład użycia języka potocznego. Wlepił wzrok w tytuł książki?

6. Głośne czytanie przez (chętnego) ucznia Do czytelnika.
7. Analiza treści utworu ? pogadanka.
- wskaż w wierszu bezpośrednie zwroty do adresata.
ty spójrz, wam,
- kim jest adresat wiersza?
Adresatami wiersza jesteśmy my.
-czy widzicie jakieś podobieństwo w zachowaniu Bastiana i bohatera wiersza Do czytelnika?
Obaj są pochłonięci lekturą książki, doświadczają przygód, trudno jest ich odciągnąć od czytania.

8. Podsumowanie.
Jakie rodzaje książek wyróżniamy?
Krótkie, długie, przygodowe, sensacyjne, lektury, podręczniki, zabawne, smutne itp.

Każda książka przekazuje wiedzę, wpływa na wyobraźnię, pomaga rozwijać słownictwo. Zauroczeni lekturą zapominamy czasem o otaczającym nas świecie, ale to nic nie szkodzi, gdyż możemy wówczas przenieść się wraz z bohaterami do najodleglejszych zakątków świata, często fantastycznego i ciekawszego niż nasza codzienność.

9. Zadanie domowe.
Wypisz od myślników, jakie korzyści przynosi czytanie książek.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty