profil

Sprawdzenie wiadomości: zmysły (oko)

poleca 85% 257 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI: ZMYSŁY (oko)

OKO

1. Omów budowę oka.

a) gałka oczna
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) narządy dodatkowe
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Podpisz elementy budowy oka na schemacie poniżej (schemat jest dołączony w załączniku wraz z dokumentem, proszę sobie ściągnąć).

3. Omów poszczególne komórki oka.

a) czopki - .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) prąciki - ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Co to jest akomodacja?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Omów punkt bliży i punkt dali.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

6. Co to są oczy miarowe i oczy niemiarowe?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

7. Wymień i omów wady wzroku.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Wymień elementy budowy oka przez które przechodzą promienie świetlne.

start -> ............................. -> ............................. -> ..........................->.............................-> .............................->............................. następnie impuls biegnie do ........................

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata