profil

Godność człowieka w dobie wielkich odkryć geograficznych

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA W DOBIE WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

Wydarzenia kształtujące nową epokę ? odrodzenie, to przede wszystkim odkrycia geograficzne. To one ukształtowały nową Europę i zmieniły sposób myślenia ludzi. Odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1452 roku zmieniło sposób myślenia ludzi, można śmiało rzec, że rozszerzyło horyzonty myśli ludzkiej. Miało ono też swój aspekt ekonomiczny ? większy napływ pieniądza do Europy. Odbiło się w bardziej wystawnym stylu życia, spowodowało również bogacenie się miast, rozwój architektury i sztuki. . Europa w czasach renesansu bardzo wysoko się rozwinęła - powstawały tam wielkie państwa, rozwijała się nauka, technika i kultura, jednak na kontynentach, których Europejczycy jeszcze nie znali, życie też toczyło się pełną parą. Zamorskie wyprawy i odkrycie nowych lądów pociągnęło za sobą osadnictwo Europejczyków na nowych terenach. Na zajętych terenach państwa europejskie zakładały kolonie. Stawały się one ich własnością. Do kolonii masowo emigrowała ludność z Europy, licząc na lepsze warunki życia, możliwość wzbogacenia się czy uzyskania ziemi. W koloniach zakładano i budowano miasta, które stawały się ośrodkami administracji. Powstawały także arcybiskupstwa i biskupstwa, wznoszono świątynie i prowadzono chrystianizację tubylczej ludności. Odrodzenie to przede wszystkim epoka wielkich indywidualności. Każdy, kto czuł w sobie przypływ talentu, rozwijał go wszechstronnie. Człowiek nie był zorientowany na jedną dyscyplinę, bardzo często pełnił wiele funkcji: zawodowych, społecznych, politycznych, artystycznych. Najlepszym przykładem mogą być Leonardo da Vinci i Michał Anioł, którzy interesowali się nauką, techniką, rozmaitymi dziedzinami sztuki i filozofią. Renesans zrodził wielu geniuszy, których osiągnięcia do dziś wzbudzają szacunek i podziw, gdyż znajdują praktyczne zastosowania.
Dla całej Europy i świata to wszystko miało wielkie skutki, które trwają do dzisiaj . Często współcześni ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele zawdzięczają wielkim odkrycia geograficznym . Gdyby losy historii potoczyły się inaczej, to, kto wie, czy cała ludność Ameryki Południowej, z wyjątkiem Brazylii, gdzie obowiązuje język portugalski, mówiłaby dzisiaj po hiszpańsku? Czy Stany Zjednoczone stanowiłyby dziś tak wielką potęgę? Myślę, że udało mi się wykazać, iż właśnie odkrycia geograficzne były momentem zwrotnym w dziejach ludzkości .
Niestety epoka rozpoczęta przez odkrycia geograficzne miała także swoją mroczną stronę. Nastąpiło wielkie poniżenie godności podbitych ludów. Uznanie przez papieża, że dzika ludność nie posiada duszy, skoro żyje tak jak zwierzęta. To doprowadziło do zagłady całych cywilizacji, jak to było w przypadku Np. Majów i Azteków.

Negatywne skutki najsilniej odczuł właśnie Nowy Świat, a konkretniej jego mieszkańcy. Wspomniano już masowe rzezie, które miały miejsce na terenach podbijanych. W przeciągu 100 lat wymordowano kilkadziesiąt milionów ludzi, przez co Nowy Świat niemal opustoszał. Ci, którzy przeżyli, byli wykorzystywani jako tania siła robocza. Rozwijał się handel niewolnikami - Indianie i Murzyni przez całe stulecia cierpieli pod batami Europejczyków. Dziesiątkowały ich także choroby przywiezione przez zdobywców. Największą jednak zbrodnią było całkowite zniszczenie kultury tamtejszych plemion i ludów.
Na odkryciach geograficznych najbardziej ucierpieli Indianie. Nie dość, że zniszczono i zagarnięto ich ojczyznę, to na dodatek używano ich jako taniej siły roboczej. Kolumb wydał nawet prawo, w którym zezwala Hiszpanom na posiadanie własnych robotników indiańskich do pracy w kopalniach lub na polach. Zniszczenie wielu upraw na ziemiach indiańskich spowodowało klęskę głodu. Na miejsce gospodarstw Indian założono wielkie plantacje bawełny i trzciny cukrowej.
Na skutek przepracowania, złego traktowania ze strony Europejczyków przybyłych do Nowego Świata, głodu i wielu chorób przywiezionych ze starego kontynentu (na przykład katar czy ospa, przed którymi Indianie nie potrafili się uchronić) powoli rdzenna ludność Ameryki zaczęła wymierać. Pojawił się wówczas problem dla ludzi zamieszkałych kolonie. Nie mieli żadnej siły roboczej. Kwestię tą rozstrzygnęło przywiezienie z Afryki czarnej ludności (przez trzy stulecia wywieziono kilkanaście milionów Murzynów) zmuszonej do pracy na rzecz swoich panów. Nie byli oni traktowani lepiej od Indian. Wiele osób zmarło w czasie przewozu Murzynów do Ameryki, gdyż niewolników przykuwano pod pokładem, gdzie nie docierało świeże powietrze. Statki, które ich przewoziły nazywano "trumnami". Już w Ameryce Murzynów sprzedawało się na targach.

Słowo godność wskazuje na cechę wyrażającą wielkość , wyjątkowość.
Godność jest cechą nie tylko człowieka : chociaż określa się nią wszystko , co wyszło z rąk Boga, co zostało przez Niego powołane do istnienia , to jednak w odniesieniu do człowieka wyraża ona szczególną godność

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty