profil

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci jest częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych i niedostosowania społecznego. Ta grupa uczniów wymaga od nauczycieli nie tylko większej cierpliwości, wkładu pracy, ale także specyficznych i konsekwetnych działań w celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Autorka, oprócz wstepnej części teoretycznej, opracowała program z dzieckiem nadpobudliwym, dołączając scenariusze zajęć możliwych do realizacji nie tylko przez psychologów, ala także przez nauczycieli i rodziców.

Zawarte w scenariuszach wskazówki sprzyjają tworzeniu wspólnych zajęć blokowych wokół danego tematu z nauczycielami innych przedmiotów, ale są zarazem na tyle szczegółowe, że każdy nauczyciel sam z łatwością przygotuje i poprowadzi lekscję.
Scenariusze te można modyfikować w zależności od potrzeb klasy, predyspozycji uczniów czy możliwości czasowych, a materiał w nich zawarty umożliwi tworzenie niebanalnych i ciekawych lekcji.

W opracowaniu znajdziemy wiele przykładów, propozycji zadań, które dziecko może rozwiązywać, wesoło i efektywnie się bawiąc, a przy tym przyjemnie spędzając czas z dorosłymi. Chyba nic bardziej nie może angażować dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych, aktywizować je i zachęcać do efektywnej współpracy na rzecz swego rozwoju, jak wspólna zabawa z dorosłymi, kochanymi i kochającymi osobami.

Problem dziecka nadpobudliwego najczęściej omawiany jest w związku z problematyką trudności wychowawczych, niepowodzeń szkolnych lub niedostosowania społecznego.

Niniejsza publikacja adresowana jest nie tylko do osób profesjonalnie zajmujących się wychowaniem i opieką, ale również do rodziców, którzy na co dzień stykają się z problemami, jakie sprawiają dzieci nadpobudliwe.
Tylko jednolita forma oddziaływań ze strony instytucji, takich jak: szkoła, przedszkole itp., i rodziny może przynieść efekty w pracy z tą grupą dzieci. Publikacja w części teoretycznej przybliża genezę nadpobudliwości psychoruchowej, natomiast w następnych rozdziałach przedstawiona jest propozycja spotkania z rodzicami dzieci nadpobudliwych oraz konspekty zajęć z tą grupą dzieci.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy