profil

Potrzebne daty - od powstania kościuszkowskiego do zjednoczenia Niemiec

drukuj
poleca 84% 229 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

24 III 1794 przysięga Kościuszki
4 IV Racławice
22 IV insurekcja w Wilnie
7 V uniwersał połaniecki
6 VI Szczekociny
VIII powstanie w Wielkopolsce
10 X Maciejowice
XI rzeź Pragi
16 XI kapitulacja powstania
24 X 1795 III rozbiór

I 1797 powstanie legionów Polskich we Włoszech
1801 pokój w Lunerville
1802 powstanie murzynów na Haiti
1806 wojna Napoleona pod jena i Auerstadt
7 VII 1807 powstanie księstwa Warszawskiego
22 VII 1807 konstytucja księstwa
XII dekret w sprawie chłopów
1808 Samosierra
19 IV 1809 Raszyn
22 VI 1812 wojna z Rosją
5-7 IX 1812 Borowina
X 1813 Lipsk bitwa Narodów

1814-1815 tańczący kongres
26 IX 1815 święte przymierze
1 III 1815 Napoleon ucieka z Elby
18 VI 1815 Waterloo
1821 śmierć Napoleona
1817 powstanie związku filomatów
1819 powstanie związku wolnych Polaków
26 XII 1825 powstanie dekabrystów

1830 powstanie w Belgii
29/30 XI 1830 powstanie listopadowe
5 XII 1830 j.chłopicki ogłasza się dyktatorem
25 I 1831 akt detronizacji cara
II-IX 1831 wojna rosji z polską
26 V ostrołęka
8 IX 1831kapitulacja warszawy
1832 statut organiczny

1821 komitete narodowy polski
1832 towarzystwo demokratyczne polskie
1843 hotel lambert
1835 gromady ludu polskiego

1846 resztowanie ponimskiego
21/22 II 1846 mialo być powstanie
18 II poczatek powstania krakowskiego
22 II ‘będzie nam wolnosc jakiej nam dostad nie było na ziemi’
24 II tyssowski oglasza się dyktatorem
26 II bitwa pod gdowem
XI 1846 wcielenie rzeczp.krakowekiej do austrii1848 – poczatek wiosny ludow
francja
22 II 1848 odwolanie bankietu
9 V koniec wiosny ludow w polsce
23-26 VI powstanie w paryzu
XII 1848 Napoleon Bonaparte prezydentem
XII 1851 konflikt z parlamentem
XII 1852 L.N.Bonaparte oglasza się cesarzem
Austria
13 III poczatek
17 III rozruchy w berlinie
1836 manifest poitierski
V 1848 kwestia zjednoczenia niemiec
Czechy
VI kongres slowianski
Wegry
IV 1849 detronizacja habsburgow na tronie wegierskim
Polska
11 IV 1849 ugoda w jarosławcu
9 V 1848 kapitulacja

1853-56 wojna krymska
1856 aleksander ii dopelnic koronacji zadnych marzen panowie zadnych marzen
VI 1860 pogrzeb krystyny sowinskiej
II 1861 powst towarzystwa rolniczego
X 1861 ukonstytuowanie wladzy czerwonych
XII 1861 bialych
14/15 I 1863 wielopolski rozpoczyna branke
22 I poczatek powstania styczniowego
II 1863 mieroslawski, olasza się dyktatorem
18 III bitwa pod grochowiskami polska rosja
III dyktator marian langiewicz
VII wojna polska rosja
IV 1864 aresztowanie traugutta
VIII rostrzelanie na stokach cytadeli
2 III 1854 ukaz carski
VIII 1866 pokoj w pradze austria francja
1867 austro wegry
2 IX 1870 bitwa pod sedanem
I 1870rozejm
V pokoj nad niemnem
18 I 1871 koniec zjednoczenia

kosynierzy - ochotniczych oddziałów wojskowych uzbrojonych w kosy bojowe
szwoleżerowie – lekka kawaleria
ukaz – w imperium rosyjskim dekret, edykt lub akt prawny wyższego rzędu wydawany przez cara.
manifest – publiczna, uroczysta deklaracja, wyrażająca stanowisko w danej sprawie, orędzie, deklaracja programowa.
rabacja - wystąpienie chłopów galicyjskich pod przywództwem Jakuba Szeli przeciwko szlacheckim powstańcom krakowskim w 1846 roku.
Bitwa pod Wagram - jedna z największych bitew w kampaniach napoleońskich, która miała miejsce w dniach 5-6 lipca 1809 r.zwyciestwo napoleona/ austria
Bitwa pod Borodino została stoczona w dniu 7 września 1812 roku pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Napoleona Bonaparte a rosyjską dowodzoną przez Michaiła Kutuzowa. Michaił Kutuzow (dowódca wojsk rosyjskich) wycofał się z pola walki, otwierając tym samym Napoleonowi drogę do Moskwy.
Insurekcja – powstanie zbrojne
Legitywizm - teoria polityczna rozpowszechniona w Europie po upadku Napoleona I. Chodziło o to, że "prawa historyczne" dynastii są nienaruszalne. Sformułowana przez Ludwika XVIII.
Powstanie – wystapienie zbrojne


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy