profil

Kolonializm - najważniejsze informacje

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-06
poleca 84% 2883 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KOLONIALIZM - określenie nowożytnej ekspansji imperialistycznej drogą zaboru, podboju i uzależnienia terytoriów zamorskich przez państwa głównie europejskie.

Rozpoczęta pod koniec 15 w. odkryciem drogi morskiej do Indii przez Portugalczyków i odkryciem Ameryki przez Hiszpanów, doprowadziła do powstania pierwszych potęg kolonialnych. W następnych stuleciach na czoło wysunęły się dalsze mocarstwa kolonialne: Holandia, Anglia i Francja. W 19 w. również Belgia, Niemcy i Włochy pozyskały kolonie, a z państw pozaeuropejskich Japonia i Stany Zjednoczone. Stan posiadania w wyniku ostrej rywalizacji i wojen między mocarstwami kolonialnymi ulegał w ciągu wieków licznym zmianom. Eksploatacja kolonii budziła rosnący opór ich ludności.

Dążenie do usamodzielnienia się przejawiała się najpierw w terytoriach kolonialnych zasiedlonych w pełni lub w znacznej części przez ludność napływową z Europy
Na kontynencie euroazjatyckim największych podbojów terytorialnych dokonała w 17 i 18 w. Rosja.

Przyczyny kolonializmu
- zwiększenie się liczby Ludności,
- źródło taniej siły roboczej,
- powiększenie Zasobów surowców mineralnych,
- rynek zbytu towarów przemysłowych,
- uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.

Skutki kolonializmu
- rasizm,
- nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków.

Europejczycy uważali że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.
Potęgi kolonialne i ich kolonie:
- Wielka Brytania: Egipt, Sudan, Kenia, Nigeria, Indie, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
- Francja: Wietnam, Indochiny, Algieria, Kambodża. Zachodnia część Afryki, Madagaskar.
- Niemcy: Afryka Wschodnia, Kamerun, Afryka Południowo- zachodnia.
- Włochy: Somalia
- Stany Zjednoczone: Filipiny

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta