profil

Kolonializm - wypracowanie

poleca 82% 780 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KOLONIALIZM- określenie nowożytnej ekspansji imperialistycznej drogą zaboru, podboju i uzależnienia terytoriów zamorskich przez państwa głównie europejskie.

Rozpoczęta pod koniec 15 w. odkryciem drogi morskiej do Indii przez Portugalczyków i odkryciem Ameryki przez Hiszpanów, doprowadziła do powstania pierwszych potęg kolonialnych. W następnych stuleciach na czoło wysunęły się dalsze mocarstwa kolonialne: Holandia, Anglia i Francja. W 19 w. również Belgia, Niemcy i Włochy pozyskały kolonie, a z państw pozaeuropejskich Japonia i Stany Zjednoczone. Stan posiadania w wyniku ostrej rywalizacji i wojen miedzy mocarstwami kolonialnymi ulegał w ciągu wieków licznym zmianom. Eksploatacja kolonii budziła rosnący opór ich ludności.

Dążenie do usamodzielnienia się przejawiała się najpierw w terytoriach kolonialnych zasiedlonych w pełni, lub w znacznej części przez ludność napływową z Europy
Na kontynencie euroazjatyckim największych podbojów terytorialnych dokonała w 17 i 18 w. Rosja.


Przyczyny kolonializmu:

-zwiększenie się liczby Ludności,
-źródło taniej siły roboczej,
-powiększenie Zasobów surowców mineralnych,
-rynek zbytu towarów przemysłowych,
-uzyskanie przewagi politycznej i militarnej na świecie.

Skutki kolonializmu:

-rasizm,
-nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków.
Europejczycy uważali że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.
Potęgi kolonialne i ich kolonie:
-Wielka Brytania: Egipt, Sudan, Kenia, Nigeria,
Indie, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
-Francja: Wietnam, Indochiny, Algieria, Kambo-
dża. Zachodnia część Afryki, Madagaskar.
-Niemcy: Afryka Wschodnia, Kamerun, Afryka
Południowo- zachodnia.
-Włochy: Somalia
-Stany Zjednoczone: Filipiny

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna