profil

Najważniejsze notatki z rozkwitu późnego średniowiecza

poleca 84% 1034 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Unia lubelska

Schizma wschodnia (rozłam chrześcijaństwa) 1054
Konflikt pomiędzy wysłannikiem papieskim Humbertem, a patriarchą Michałem, H.rzuca klątwę, M.go ekskomunikuje.
Kościoły: zachodni łaciński i wschodni prawosławny (nie uznawał dogmatów czyli prawd wiary).

Na zachodzie biskupi byli uzależnieni od władców świeckich, bo od nich otrzymywali godności.

Spór o inwestyturę (procedura nadania pewnych urzędów kościelnych).

Sobór laterański 1059
Postanowienie, że odtąd głowę Kościoła będą wybierać papiescy doradcy, a cesarz będzie zatwierdzać decyzje. Wprowadzenie, gdy na tronie zasiada małoletni Henryk IV.

Dictatus papae
Dyktat papieski – prawomocna jest tylko władza pobłogosławiona, papież może wybierać i detronizować władców.

Synod w Wormacji 1076
Nie uznanie wybory Grzegorza VII na papieża, obłożenie klątwą króla, nie odbywały się śluby, pogrzeby i msze, ludność była zwolniona z obowiązku słuchania władcy.

Wyprawa do Canossy zima 1077
Boso i w pokutnym stroju Henryk IV wybiera się do Canossy by odzyskać władzę, otrzymał ją po 3 dniach, po powrocie wziął armię i wygnał papieża.

Synod w Wormacji 1122
Konkordat czyli umowa pomiędzy papiestwem, a władzą świecką, wybór biskupów będzie zatwierdzany przez papieża.

Zjazd w Łęczycy 1180
Wybór Kazimierza Sprawiedliwego na króla.

Zjazd w Gąsawie 1227
Próbę zjednoczenia państwa podejmuje Henryk Brodaty i jego syn Henryk Pobożny.

Jakub Świnka – arcybiskup za czasów Przemysława II.

Koronacja Władysława Łokietka 1320
Zgoda papieża Jana XXII na koronację, Jan Luksemburski (władca Czech) także tytułował się królem Polski, symboliczna data zakończenia rozbicia dzielnicowego.

Sojusz Karola Roberta Andegaweńskiego z Łokietkiem, ciężka sytuacja Polski z sąsiadami, sojusz wzmocniony małżeństwem córki Łokietka Elżbiety z królem węgierskim i obietnica objęcia tronu po bezpotomnej śmierci Piastów.

Przymierze Polski z pogańską Litwą 1325
Małżeństwo królewicza Kazimierza z litewską księżniczką Aldoną.

Wielka wojna na terytorium Polski 1329 – 1332
Ciężka wojna z Krzyżakami, Polska oskarżona o współpracę z poganami.

Koronacja Kazimierza Wielkiego 1333

Zjazd w Wyszehradzie 1335
Jan Luksemburczyk zrzekł się praw do polskiej korony za wysokie odszkodowanie, po sądzie papieskim krzyżacy musieli zwrócić Polsce zagrabione ziemie.


Pokój w Kaliszu 1343
Polska odzyskuje Kujawy.

Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego, Akademia Krakowska 1364 (papież Urban V zatwierdza statut uczelni).

Corona Regni Poloniae ( Korona Królestwa Polskiego)
Oznaczała niepodzielność terytorialną państwa, król polski był prawowitym zwierzchnikiem i dziedzicem wszystkich ziem jakie kiedykolwiek należały do państwa, nie był właścicielem tylko jego władcą.

Wojna stuletnia
Przyczyna: dążenie francuskich królów do podporządkowania sobie dawnej Galii.
1377 – rozpoczęcie wojny między Francją i Anglią.
1453 – koniec wojny stuletniej.
Joanna d’Arc – młoda wieśniaczka, Francja, ruszyła na odsiecz na czele wojsk francuskich, walka wygrana. Po czasie porwana do niewoli, Anglicy postawili ją przed sądem inkwizycyjnym, uznana za czarownicę i spalona na stosie.

Czarna śmierć- dżuma.

Bonifacy VIII wyniósł urząd papieski ponad władzę świecką, rzucił klątwę na króla Francji Filipa IV Pięknego miała rozstrzygnąć spór na korzyść papiestwa, jednak papież został uwięziony i zmarł.

Klemens V – siedziba papieska zostaje przeniesiona do Awinionu, papież narzędziem w rękach króla, okres przebywania papieży tam trwał 70 lat i nazywany jest niewolą awiniońską, autorytet papieża znikał.

Grzegorz IX przenosi stolicę papiestwa do Rzymu w 1377, następcą jest Włoch Urban VI, francuscy kardynałowie ogłaszają, że wybór jest nieważny i powołują Klemensa VII. Papieże obaj chcą utrzymać władzę walczą zbrojnie, obkładają się klątwami i dochodzi do wielkiej schizmy zachodniej.

Sobór w Pizie 1409 – wybór papieża Aleksandra V, trzech papieży, bo 2 go nie uznali.

Sobór w Konstancji 1414- 1418 – ponowne zjednoczenie kościoła zachodniego. Wybór papieża Marcina V, spalenie Jana Husa.

1342 – unia personalna z Węgrami, Polska i Węgry były pod panowaniem jednego monarchy Ludwika Węgierskiego.

Unia w Krewie 1385 – małżeństwo Jadwigi z Władysławem Jagiełłą. Jagiełło przyjmuje chrzest.

1401 unia w Radomiu ostatecznie określiła związek państw jako unię personalną.

Śmierć Jadwigi 1399

15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem
Połączone siły polsko – litewskie ruszyły w głąb Prus i napotkały wojska krzyżackie. Przewaga wojsk Jagiełły i jego znakomite dowodzenie przesądziły o losach bitwy. Zwycięstwo nie przyniosło Polsce i Litwie korzyści, po bitwie odłączają się wojska litewskie , a Polakom brakuje sił by oblegać Malbork.

Bitwa pod Warną 1444
Armia węgierska wkroczyła na terytorium podległej Turkom Bułgarii i zaczęła oblężenie Warny.

Unia w Lublinie 1569
Odtąd pojawia się nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów, ze wspólnym sejmem, królem i polityką zagraniczną, unia realna.

Prawo salickie – spisane za czasów Chlodwiga w V wieku, przewidywało m.in. współodpowiedzialność sądową członków rodu, ziemię własnością indywidualną, ale dziedziczona mogła być tylko w linii męskiej.
Bitwa z Tatarami pod Legnicą 1241 Henryk Pobożny

Zjazd w Gąsawie 1227 Leszek Biały

Przywilej w Cieni 1228 Władysław Laskonogi

Ludwik Węgierski nadał przywilej w Koszycach

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty