profil

Samorząd Uczniowski, Plan Pracy SU

poleca 82% 1099 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:
-doskonalenie samorządności, praworządność i demokracji
-wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej
-rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
-wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie
-tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
-rozwijanie świadomości ekologicznej.
-tworzenie silnej więzi
W tym celu Rada Samorządu opracowała szczególne zadania na rok szkolny 2007/2008:

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: