profil

Okres Powojenny

poleca 85% 1052 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

OKRES POWOJENNY

Berlin pozostał stolicą Niemiec do zakończenia II wojny światowej w 1945 roku. Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ustalone zostały zasady polityki wobec Niemiec. Już wtedy zdecydowano o podziale państwa i samego Berlina pomiędzy zwycięskie mocarstwa. 5 czerwca 1945 roku obwieszczono objęcie przez Francję. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanią i Związek Radziecki najwyższej władzy w podzielonych na cztery strefy okupacyjne Niemczech, na cztery sektory okupacyjne podzielono także Berlin.
W pierwszych latach po wojnie strefy wpływów alianckich i rosyjskich nie były zbyt wyraźnie rozgraniczone. Później stosunki między ZSRR a pozostałymi aliantami stawały się coraz bardziej napięte i pod koniec lat 40. w historii świata rozpoczął się ponury okres zimnej wojny. Bezpośrednią przyczyną zaostrzenia konfliktu między aliantami a ZSRR była reforma walutowa w zachodniej strefie okupacyjnej i wprowadzenie do obiegu marki zachodnioniemieckiej. Rosjanie nalegali, by w całym mieście obowiązującą walutą była marka wschodnia, jednak rada miasta odrzuciła tę propozycję i wybrała walutę zachodnią. Wzrastające napięcie groziło wybuchem trzeciej, tym razem już atomowej, wojny światowej.
Berlin znajdował się w samym środku rosyjskiej strefy okupacyjnej i obecność w nim wojsk alianckich była Rosjanom bardzo nie na rękę. Dlatego postanowili odciąć miasto od dostaw z zewnątrz. Zamknęli wszystkie drogi i tory kolejowe wiodące do Berlina z Niemiec Zachodnich. Odcięli również dostawy energii elektrycznej. Berlin dysponował miesięcznymi zapasami żywności, węgla miał na niecałe dwa tygodnie. Rozpoczęła się całkowita blokada miasta.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Historia powszechna