profil

Stosunek administracyjno-prawny

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

35. Stosunek administracyjnoprawny (90-91 s.)Stosunkiem administracyjnoprawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego. Charakteryzuje się on kilkoma cechami: 1)jedną ze stron tego stosunku jest zawsze organ administracji publicznej wyposażony w uprawnienia władcze. Stosunek administracyjnoprawny jest stosunkiem nierównorzędnych partnerów. Jeden z nich reprezentuje państwo i może narzucić swoją wolę, drugi zaś w określonym stopniu i zakresie podporządkowany. 2) przedmiotem tego stosunku są jedynie sprawy należące do kompetencji organów administracji państwowej. 3) stosunki administracyjnoprawne powstają najczęściej z mocy aktów administracyjnych pomiędzy organem wydającym akt i jego adresatem aktu. Stosunki administracyjne nawiązują się także z mocy samego prawa, lub też przyczyną ich powstania może być zgłoszenie przez obywatela pod adresem organu roszczenia o określone zachowanie się. Przykładem stosunku administracyjnoprawnego może być, przez powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, nakaz poddania się szczepieniu ochronnemu itp.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Nauki