profil

Gospodarka w epoce kolonialnej

poleca 80% 1336 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Portugalia

Po wielu odkryciach geograficznych w XVI w., z nowo odkrytych ziem, do Europy zaczęło docierać srebro i złoto. Z tych oto kruszców można było wykonać i włączyć w obieg dużo nowych pieniędzy. W związku z tym, wartość pieniądza spadła, jednak fakt ten nie wpłynął w dalszy rozwój produkcji i handlu. Najważniejszym ośrodkiem handlu była giełda w Amsterdamie.
Narodziły się nowe środki płatnicze- weksle i banknoty. Średniowieczny kupiec w czasie pordówży musiał mieć przy sobie monety. Były one bardzo ciężkie i niewygodne do noszenia. Z czasem jednak zaczęły powstatwać pierwsze banki. Od tego czasu zamiast ciężkich monet, można było zabrać ze sobą w podróż papiery wartościowe wystawione przez bank, tj. weksle. Po przybyciue na określone miejsce, kupiec mógł wymienić weksle na gotówkę.
Na samym początku handel z koloniami wprowadzili Hiszpanie i Portugalczycy, ale niedługo potem dołączyli do nich Holendrzy i Anglicy. W XVII w. złączone kampanie handlowe zmonopolizowały handel zamorski. W Afryce i Azji zakładały one swoje faktorie, w których prowadziły handel z tubylcami. Kampania Wschodnioindyjscka- najsławniejsza holenderska kampania handlowa- opanowała handel dalekowschodni, sprowadzając i sprzedając przyprawy. Tak wielka kampania mogła posiadać własną armię i wypowiadać wojny. Działalność kampani w bardzo krótkim czasie przyniosła znaczne zyski.
Dzięki odkryciom geograficznym rzemieślnicy posiadali większe możliwości sprzedaży swoich wyrobów. Aby mieć jak największy zysk, właściciele duzych zakładów zatrudniali chłopów i innych biedniejszych ludzi do wykonywania poszczególnych elementów wyrobu, z których tworzono gotowy produkt. Mniej wykształceni rzemieślnicy, aby zarobić, musili zrezygnować z własnych warsztatów i zatrudnić się u bogatych właścicieli fabryk. W ten sposób zrodził się nowy system gospodarczy zwany kapitalizmem. Dostając duże zamówienia , zakłady nie nadążały z pracą. Toteż wprowadzono produkcję masową, dlatego większość produktów wykonywano w dużych seriach, które potem sprzedawano kupcom.
Zmiany dotyczyły również wsi. W Anglii od XVI w. bardzo popularna stała sie hodowla owiec, dlatego bogatsi hodowcy potrzebowali większych obszarów na pastwiska. Zaczęło przejawiać się zjawisko zwane ogradzaniem pól, któro polegało na zdobywaniu obszarów. pozwoliło ono najbogatszym przejąć nowe ziemie i pozbawić chłopów jedynego źródła żywności. By nie zginąć, jedni zatrudniali się u bogatych hodowców owiec, a drudzy wyjeżdżali do kolonii.
Zmiany w gospodarce zaczęły mieć charakter globalny. Poszczególne regiony posiadały swoje specjalizacje, a przec to przestały byc samowystarczalne. W jednych krajach Europy przeważał przemysł, a w drugich rolnictwo. Natowmiast kraje kolonialne zaczęły spacjalizować się w jednym rodzaju upraw, rezygnując z innych. W przypadku popytu na ich produkty, mieszkańcom groził głód...

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty